species_list_heb

 

ФОРУМ - FORUM                                                 ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА- HOME PAGE       


רשימת שמות המינים לפי אלף-בית
 

א __ ב __ ג __ ד__ ה __ ו __ ז__ ח __ ט__ י__ כ __ ל __ מ __ נ__ ס __ ע __ פ __ צ __ ק __ ר __ ש __ ת
 

 

    *שמות הפטריות בעברית ברשימה זו, שתויגו כזמניים, אינם מוחלטים או רשמיים. שמות זמנים אלו, הם כטיוטת ביניים והם משמשים אך ורק כסיוע בזמן שימוש באתר והם כפופים לתיקונים בפיתוח האתר. 

    לכל מי, שיש לו הערות, הצעות, או שהוא אינו מסכים עם תרגום מסוים של שם הפטריה - רשאי להציג את הסתייגויותיו בפורום שלנו או לפנות ישירות לאחד ממנהליהאתר בדוא"ל.

 


א
 

אבובנית לבנה - Henningsomyces candidus/Lachnela candida - Геннингсомицес белоснежный
אבובית "לבנה-סגלגלה" - Lachnella alboviolascens/Peziza alboviolascens - Лахнелла белолиловая

אבובית Lachnella coprosmae - Лахнелла "копросмовая" -coprosmae
אבוקית דליקה - Fomes fomentarius Kickx - Трутовик настоящий

Abortiporus biennis - Абортипорус двухлетний - "אבורטיפורוס דו-שנתי"

אבקית מאפירה - Lycoperdon lividum Pers./Lycoperdon spadiceum - Дождевик каштановый
אבקית סגולה - Lycoperdon atropurpureum Vitt./ L. molle var. atropurpureum - Дождевик темно-пурпурный
אבקית רכה - Lycoperdon molle Pers - Дождевик мягкий
אבנטית עטורה - Stropharia coronilla -Кольцевик короновидный/Строфария короновидная

אבנטית Stropharia melanosperma - Строфария /Кольцевик черносеменный- melanosperma
אדומית דלה - Entoloma proletarius/Rodophyllus proletarius
אדומית הברושים - Entoloma rhodocylix/Rhodophyllum rhodocylix-Энтолома розовошляпковая

אדומית "מאפירה" - Entoloma sinuatum/lividum/Rhodophyllus sinuatus - Энтолома ядовитая/оловянная/Розовопластинник ядовитый  
אדומית מגן - Entoloma clypeatum/Rhodophyllus clypeatus- Энтолома щитовидная
אדומית מחוספסת - Entoloma asprellum/Rhodophyllus asprellus-Энтолома шероховатенькая
אדומית משיית - Entoloma sericeum/Rhodophyllum sericeus - Энтолома шелковистая
אדומית משינית - Rhodophyllum sericellus/Entoloma sericellum
אדומית סרטנית - Entoloma cancrinum/Rhodophyllus cancrinus
אדומית פטמתית - Entoloma mammosum/Rhodophyllus mammosus
אדומית שעירת-רגל - Entoloma hirtipes/Rhodophyllus hirtipes- Энтолома шершавоножковая
אוזנית הפלפלון - Pleurotus cystidiosus - Вешенка-абалоне
אוזנית הצדף - Pleurotus ostreatus - Вешенка устричная
אוזנית (הראה) - Pleurotus рulmonarius (Fr.) Quel - Вешенка легочная
אוזנית כלך - Pleurotus еryngii - Вешенка смолоносницевая или степная
אוזנית ערבתית - Pleurotus salignus - Вешенка ивовая
אוזנית קרנית - Pleurotus cornucopiae - Вешенка рожковидная
אוזנית  (לימונית-כובע)  Pleurotus citrinopileatus Singer - Вешенка  лимонношляпковая/золотая/ильмак

Fayodia maura/Omphalina maura - Файодия угольная/Омфалина гаревая - "אומפלינה פחומה"

Omphalina ericetorum - Омфалина пустотная (пустошная) -ericetorum אומפלינה

Omphalina/Arrhenia rickenii - Омфалина/Аррения Рикена - "אומפלינת ריקן"

אומפלינה Omphalina/Arrhenia rustica - Омфалина/Аррения деревенская -  rustica

Octospora rubens - Октоспора "красноватая" - "אוקטוספורה אדמדמה"

Octospora leucoloma - Октоспора "белокаемчатая" - "leucoloma אוקטוספורה"

אורניה "ים-תיכונית"- Suillus mediterraneensis/Boletus mediterraneensis - Маслёнок средиземноморский 
אורניה מצויה - Suillus granulatus/Boletus granulatus - Маслёнок зернистый

אורניה "סיבית" - Suillus collinitus - Маслёнок неокольцованный/испачканный
אורנית  Suillus bellinii/Boletus bellinii - Маслёнок Беллини - bellinii
אזנונית יהודה - Auricularia auricula-judae - Аурикулярия иудино ухо
אחלמית עכורה/מלוכלכת - Lepista sordida - Рядовка сорная/грязная
אחלמית ערומה/סגולה - Lepista nuda - Рядовка фиолетовая

"אלתית אינוולי" - Ramaria eumorpha (P. Karst.) Corner/Clavaria invalii - Рамария красивая/Рогатик инвала  
אלתית "אפורה"Clavulina cinerea (Bull.) J. Schröt./Clavaria cinerea Bull - Клавулина пепельно-серая -

Ramaria botrytis (Pers.) Ricken/Clavaria botrytis Pers. - Рогатик гроздевидный/гроздевой - "אלתית אשכול"

אלתית מתולתלת/אלתית האקליפטוס - Ramaria crispula/Clavaria decurrens Pers/crispula Quel. -Рамария кудрявая
אלתית חלולה -Tifula uncialis/Clavaria typhuloides Peck/Pistillaria thyphuloides - Тифула uncialis
אלתית כרבולת - Clavulina coralloides/Clavaria coralloides/Clavulina cristata - Клавулина гребенчатая

Macrotyphula fistulosa/Clavariadelphus fistulosus Holmsk- Макротифула дудчатая/Клавариадельфус дудчатый -"אלתית צינורית"

אמנית אביב - Amanita verna -Мухомор весенний
אמנית אדמדמה (אליס) - Amanita eliae -Мухомор Элиаса
אמנית אפרפרה - Amanitopsis lividopallescens - Поплавок светло-серо-фиолетовый
אמנית ארגמן - Amanita rubescens- Мухомор краснеющий
אמנית ביצתית - Amanita ovoidea -Мухомор яйцевидный
אמנית המות - Amanita phalloides Мухомор зеленый/Бледная поганка
אמנית מקושטת - Amanitopsis ceciliae/Amanita inaurata - Поплавок странный/сицилийский
אמנית מנומרת - Amanita pantherina -Мухомор пантерный

אמנית "משוערת" -"Amanita proxima - Мухомор "очевидный
אמנית נרתיק - Amanitopsis vaginata -Поплавок вольвовый
אמנית קיפודית - Amanita echinocephala - Мухомор колючеголовый
אמנית קשקשית /ויטדיני - Amanita vittadinii -Мухомор Виттадини

"אנדופטיכום פקועתי" - Endoptychum agaricoides/Chlorophyllum agaricoides - Эндоптихум шляпочный
אסימונית אלון /יערית - Collybia dryophila -Коллибия лесолюбивая
אסימונית אפורה  -Коллибия серо-бурая -Collybia butyracea f. asema

אסימונית חמאה - Collybia butyracea - Коллибия маслянистая
אסימונית ממוגפת - Collybia peronata -Коллибия обутая
אסתרית ספוגית - Astraeus hygrometricus Morg. - Звездчатка (астрей) гигрометрическая
אפורית נטושה - Tephrocybe tesquorum/Collybia tylicolor ss. Lge.
אפורית פחומה - Tephrocybe carbonaria/anthracophila/Lyophyllum anthracophilum   - Тефроцибе угольное
 

 


ב

 

"באזידיוראדולום גבשושי - "Basidioradulum tuberculatum/Phlebia albida - Базидиорадулум бугорчатый/Флебия беловатая
"באזידיוראדולום רדולה" - Basidioradulum radula/Hydnum radula - Базидиорадулум скребущий

Ganoderma australe/G. applanatum f. australe - Ганодерма южная -" בהוקית "דרומית

Ganoderma lucidum - Ганодерма блестящая/Трутовик лакированный - בהוקית מבריקה

בהוקית שטוחה - Ganoderma applanatum/lipsiense - Ганодерма плоская

Ganoderma resinaceum/Fomes resinaceus - Ганодерма смолистая/живичная -"בהוקית "שרפית

"ביסומרוליוס לבן-צהוב" - "Byssomerulius albostramineus - Биссомерулиус "бело-желтый
בנקרה שחורה-לבנה - Bankera fuligineoalba

בצקת הבלוטות - Exidia glandulosa Fr. - Эксидия железистая
בצקת הגרעין - Exidia nucleata Burt. - Эксидия пузырчатая/жемчужная
בצקת "הארנים" - Exidia pithya - Эксидия еловая/сосновая
 


ג
 

Geoglossum umbratile/barlae - Геоглоссум "затенённый" - "גאוגלוסום מוצל"

גביעונית נאכלת - Cantharellus cibarius - Лисичка настоящая, съедобная
גביעית מערקת - Paxina acetabulum Kuntze/Helvella acetabula - Ацетабула обыкновенная/Лопастник обыкновенный
גביעית שחרחרה - Paxina leucomelas Kuntze/Helvella leucomelaena -Лопастник сосновый
גדמית חודרנית - Gymnopilus penetrans - Гимнопил проникающий
גדמית הדורה - Gymnopilus spectabilis - Гимнопил видный

גושית "אדומת-כובע "-  Boletus luridus var. rubriceps - Болет красноголовый
גושית אדומת-רגל - Boletus erythropus/luridiformis - Боровик зернистоногий/Дубовик крапчатый

גושית ארגמנית-  Боровик розово-пурпурный - Boletus rhodopurpureus/B. purpureus   
גושית "גפורה כוזבת" - Boletus pseudosulphureus - Боровик ложно-серножелтый
גושית דהוייה - Boletus luridiformis var. discolor/B. discolor - Боровик зернистоногий вар. бесцветный  
גושית "הדורה" - Boletus permagnificus - Болет великолепный
גושית הזאב - Boletus lupinus -Боровик волчий/Ложный сатанинский гриб

גושית המלך -  Boletus regius - Болет королевский
גושית הפס הוורוד - Boletus pulchrotinctus - Болет красивоокрашенный
גושית השטן - Boletus satanas - Сатанинский гриб
גושית לבנונית - Boletus albidus/radicans - Болет укореняющийся

גושית "מואבקת" - Boletus pulverulentus - Боровик припудренный/синеющий
גושית מצויצת - Boletus appendiculatus - Боровик укорененный/Боровик девичий
גושית מעורקת - Boletus croсipodius//Leccinum crocipodium var. lepidum - Обабок чернеющий
גושית נאכלת - Boletus aereus -Борови́к бро́нзовый

 גושית ססגונית - Boletus poikilochromus - Болет полихромный/многоцветный
גושית עמומה - Болетус луридус/Дубовик оливково-бурый -Boletus luridus Schaeff
גושית צהבהבה - Boletus impolitus -Боровик светлый/Полубелый гриб

גושית קלטי - Boletus queletii - Дубовик Келе/Болет гладкоствольный
גושית ריכרט - Boletus reichertii Hersh. et Binya - - Боровик Рейхерта
גושית "ריחנית "-Boletus fragrans - Болет ароматный
גושית Boletus comptus Simonini - Болет comptus -comptus
גירודון Gyrodon lividus - Гиродон сизоватыйодольшаник -lividus

Gloeoporus dichrous/Polyporus dichrous - Глеопорус двуцветный - "גלאופורוס דו-צבעי"

גלילית חלבית - Bolbitius lacteus -Больбитиус молочный
גלילית צהובה - Bolbitius vitellinus- Больбитус золотистый

גמומית "לבנבנה" - Antrodia albida - Антродия беловатая  

גמומית "משתנה"- Antrodia heteromorpha - Антродия изменчивая

גמומית "מתקלפת"- Antrodia ramentacea - Антродия шелушистая

גמומית "שורתית" - Antrodia serialis - Антродия рядовая
גמומית שחומה - Antrodia sinuosa - Антродия извилистая

גמישנית מנומרת - Lentinus tigrinus - Пилолистник тигровый
גמישנית צדף - Panus сonchatus/Lentinus conchatus- Панус Уховидный/Пилолистник раковиновидный

גמצוץ "גבוה" - Morchella elata - Сморчок высокий 
גמצוץ חרוטי - Morchella conica/vulgaris – Сморчок конический
גמצוץ נאכל - Morchella esculenta - Сморчок обыкновенный, съедобный

ד

דבקית חד-גונית - Cerrena unicolor - Церрена одноцветная
דורנית גלדנית - Mycenastrum corium Desv. - Миценаструм толстокожий
דיאוית זבל -Coprinellus/Coprinus heptemerus -  Навозник чистый  
"דיאוית חלקה" - Coprinus leiocephalus/Parasola leiocephala - Навозник гладкошляпковый 

דיאוית מחוספסת נבגים - Coprinus alopecia Lasch
דיאוית מחורצת - Parasola plicatilis/Coprinus plicatilis - Наво́зник скла́дчатый
דיואית מנצנצת - Coprinellus/Coprinus micaceus - Навозник мерцающий
דיואית מצויצת - Coprinus comatus - Навозник хохлатый
דיואית משחירה - Coprinopsis atramentaria/Coprinus atramentarius - Навозник чернильный/серый

דיאוית "שעירות-רגל" - Coprinopsis/Coprinus lagopus - Навозник волосистоногий
דיואית עקודה - Coprinopsis picacea/Coprinus picaceus - Навозник дятловый

דיאוית צהובת-שיער -Coprinellus/Coprinus xanthothrix - Копринеллус/Навозник золотистый
דיאוית צחורה - Coprinopsis nivea/Cоprinus niveus - Навозник белоснежный
דיאוית קורנת - Coprinellus/Coprinus radians Desm.
דפדפנית המחטנים - Gloeophyllum abietinum/Daedalea abietina - Глеофиллум пихтовый

Gloeophyllum protractum/Trametes protracta - Глеофиллум продолговатый -" דפדפנית "מאורכת

Gloeophyllum trabeum/Daedalea trabea - Глеофиллум бревенчатый - דפדפנית קרנית

Gloeophyllum sepiarium/Daedalea sepiaria - Глеофиллум заборный -" דפדפנית "הגדרות

Gloeophyllum subferrugineum/sepiarium var. subferrugineum - Глеофиллум "ржавчиноватый" -" דפדפנית "אדמונית

דפונית "אפורה"/ Lyophyllum fumosum/Tricholoma conglobatum - Лиофиллум дымчато-серый -  fumosum

דפונית "ים-תיכונית" - "Lyophyllum littoralis - Лиофиллум "прибрежный
דפונית מאוגדת - Lyophyllum decastes - Рядовка скученная/Лиофиллум скученный
דפונית עבת-דפים - Lyophyllum crassifolium/immundum - Лиофиллум грязный
דפונית  Lyophyllum connatum -Лиофиллум сросшийся -connatum  
דפונית Lyophyllum loricatum - Лиофиллум панцирный - loricatum  
דפופית החולות - Gyrophragmium dunalii (Fr.) Zeller. - Гирофрагмиум дуналии

דפופית "מטנפת" - Gyrophragmium inquinans/Polyplocium inquinans - Гирофрагмиум пачкающий 
דרדסית משתנה - Crepidotus variabilis - Крепидот изменчивый
דרדסית עגולת-נבגים - Crepidotus sphaerosporus/C. cesatii var. cesatii   - Крепидот круглоспоровый
דרדסית צהבהבה - Crepidotus luteolus -Крепидот желтоватый

דרדסית "צזאט "- Crepidotus cesatii - Крепидот Цезата 
דרדסית רכה - Crepidotus mollis - Крепидот мягкий


ה

הדורית קשקשית - Boletopsis subsquamosus/leucomelaena -Болетопсис малочешуйчатый/бело-черный

"הומאריה חצי-כדורית" - Humaria hemisphaerica - Гумария полушаровидная 
הינומה אדמדמה - Cortinarius rubricosus -Паутинник красноглинистый/чернеющий
הינומה אצטלנית - Паутинник благородный- Cortinarius dibaphus  
הינומה ברוכה - Cortinarius percomis

הינומה "גבוהה" - Cortinarius elatior - Паутинник высокий
הינומה גבישית - Cortinarius crystallinus - Паутинник хрустальный/кристально-чистый
הינומה גפורה - Cortinarius sulphurinus -Паутинник серно-желтый
הינומה דמשקאית - Cortinarius damascenus -Паутинник дамасский
הינומה הדורה - Cortinarius simulatus -Паутинник схожий
הינומה חומה - Cortinarius holophaeus - Паутинник тёмный/ тёмноцветный
הינומה חכלילית - Cortinarius phoeniceus/purpureus - Паутинник пурпурный
הינומה יפהפיה - Cortinarius calochrous -Паутинник красивоокрашенный
הינומה כותנתית - Cortinarius cotoneus- Паутинник оливковый
הינומה מוצקה - Cortinarius duracinus -Паутинник жесткокожий
הינומה סגולת-דפים - Cortinarius crustulinus/caligatus - Паутинник корковый
הינומה סגלגלה - Cortinarius croceocoeruleus - Паутинник шафранно-голубой
הינומה עבה - Cortinarius suillus - Паутинник свиной
הינומה צהבהבה - Cortinarius pseudosulphureus - Паутинник ложно-серно-жёлтый
הינומה קרועה - Cortinarius infractus- Паутинник надломленный
הינומה קשתית - Cortinarius subarquatus - Паутинник полуизогнутый
הינומה רירית - Cortinarius delibitus -Паутинник намазаный
הינומה תכולה - Cortinarius azureus/Cortinarius anomalus var. azureus -Паутинник лазурный

הינומה Cortinarius caroviolaceus/aleuriosmus - Паутинник aleuriosmus -aleuriosmus
הינומה Cortinarius ionochlorus Maire - Паутинник фиолетово-зеленый - ionochlorus  
היפולומה Hypholoma sublateritium- Ложноопёнок кирпично-красный- sublateritium

Hysterangium coriaceum - Гистерангиум кожистый - "היסטרנגיום גלדני"

 


ז
 

 Hyphodontia quercina - Гифодонция дубовая -"זיזנית אלון"
Базидиорадулум "корковый"- Basidioradulum crustosum/Hyphodontia crustosa זיזנית מגובששת

זיפית בהירה - Trichophaea abundans Boud/Anthracobia humillima Malençon - Трихофея abundans

"זיפית Paratrichophaea boudieri/Trichophaea boudieri - Паратрихофея Будье - "boudieri
"זיפית Anthracobia macrocystis  - Антракобия макроцистис - "macrocystis

"זיפית Anthracobia melaloma - Антракобия черно-окаймленная - "melaloma
זיפנית גבעול - Crinipellis stipitaria/stipitarius

זיפנית קנמונית - Hymenochaete cinnamomea - Гименохете коричневый


ח

 

Steccherinum ochraceum/Hydnum ochraceum - Стекхеринум охристый - חודנית חלקה

Steccherinum mukhinii/Irpex mukhinii - Стекхеринум Мухина - "חודנית מוכין"

Steccherinum fimbriatum/Hydnum fimbriatum - Стекхеринум бахромчатый - חודנית מצויצת

Steccherinum litschaueri/Irpex litschaueri - Стекхеринум Литшауэра - litschaueri חודנית 

Chondrostereum purpureum/Stereum purpureum - Хондростереум пурпурный - "חונדרוסטראום ארגמני"

Mycoacia uda/Hydnum udum - Микоация/Грибоколючка слизистая/влажная - חטית לחה

"חטית צהובה" - Mycoacia aurea/Hydnum aureum - Микоация/Грибоколючка золотистая  
"חממיצס כרמלי" - "Chamaemyces carmelensis - Хамемицес "кармельский

Chamaemyces fracidus var. fracidus - Хамемицес увлажненный -"fracidus חממיצס"

"חממיצס Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk var. pseudocastaneus - Хамемицес увлажненный ф. "псевдокаштановый" -" fracidus var. pseudocastaneus  

חרוטית חולית - Conocybe siliginea
חרוטית חומה - Conocybe brunneola
חרוטית חלבית - Conocybe lactea - Коноцибе молочно-белая
חרוטית לבדית - Conocybe pubescens
חרוטית משתנה - Conocybe ambiqua
חרוטית עדינה - Conocybe tenera - Коноцибе нежная/Колпачок нежный
חרוטית עדינה רכה - Conocybe tenera var. tenella
חריפית אדומת-רגל - Russula rhodopoda - Сыроежка (розовоножковая)
חריפית בשרנית - Russula medullata
חריפית דהה - Russula depallens - Сыроежка выцветающая
חריפית חרבה - Russula pseudodelica - Ложный подгруздь белый
חריפית יבשה - Russula delica - Сыроежка приятная/Подгруздок белый
חריפית ירקרקה - Russula aeruginea Lindbl. -Сыроежка зеленая
חריפית כרמלית - Russula carmelensis - Сыроежка кармельская
חריפית מחוטבת - Russula pseudointegra -Сыроежка румяная
חריפית מפוספסת - Russula pectinata - Сыроежка гребенчатая -Bull.:Fr
חריפית מררית - Russula fellea - Сыроежка желчноедкая
חריפית נאה - Russula lepida - Сыроежка красивая
חריפית עקודה - Russula maculata - Сыроежка пятнистая

"חריפית ריחנית" - Russula amoenolens - Сыроежка приятнопахнущая
חריפית  Russula alutacea - Сыроежка зелено-красная/лайковая - alutacea
 חרירית מכחילה - Gyroporus cyanescens - Гиропорус синеющий 
חרירית ערמונית - Gyroporus castaneus - Каштановый гриб, каштановик

 

ט

 

  Omphalotus olearius - Омфалотус масличный- טבורית הזית
Tulasnella violea - Туласнелла "лиловая" - "טולסנלה לילכית"
Tricharina praecox/Peziza praecox - Трихарина ранняя - "טריכרינה מקדימה"

Tricharina gilva - Трихарина буро-желтая - "טריכרינה צהובה-חומה"


י
 

 

Iodophanus carneus - Йодофанус мясо-красный - "יודופנוס בשרי"

Terana caerulea(coerulia) - "Терана голубая" - יפענית כחולה

ירוקת-דפים קיצית - Chlorophyllum мolybdites - Зелёнопластинник свинцовошлаковый
ישעורית אדמתית/אפורה - Tricholoma terreum - Рядовка землистая
ישעורית גפורה - Tricholoma sulphureum - Рядовка серно-желтая
ישעורית "הצפצפות" - Tricholoma populinum - Рядовка тополевая
ישעורית ירוקה - Tricholoma flavovirens/equestre - Зеленушка
ישעורית מנומרת/ממוגפת - Tricholoma caligatum - Рядовка пятнистая/коричневая
ישעורית מרה\חצויה - Tricholoma fracticum/Batschii- Рядовка надломленная
ישעורית סבונית - Tricholoma saponaceum -Рядовка мыльная
ישעורית סדוקה - Tricholoma scalpturatum - Рядовка серебристо-серая/желтеющая
ישעורית "ענקית" - Tricholoma colossus - Рядовка исполинская/гигантская

ישעורית "שחורת-קשקשים" -  Tricholoma atrosquamosum - Рядовка черночешуйчатая
ישעורית "מאדימה" - Tricholoma orirubens - Рядовка красноватая/рядовка краснеющая   
ישעורית "קשקשית אדמונית" -  Tricholoma vaccinum var. fulvosquamosum Bon - Рядовка  шерстистая ф. рыжевато-чешуйчатая

 

כ

כדורית גמלונית - Langermannia/Calvatia gigantea - Лангерманния гигантская/Головач гигантский/Дождевик исполинский
כדורנית זעירה - Bovista pusilla Batsch./Lycoperdon pusillum - Дождевик маленький/пустошевый
כדורנית מאפירה - Bovista plumbea Pers. - Дождевик свинцовый
כוכבנית גדולה - Geastrum saccatum - Звездовик мешковидный
כוכבנית החולות - Geastrum recolligens - Звездовик бородавчатый
כוכבית הסלסלה - Geastrum fornicatum Hook - Звездовик сводчатый
כוכבנית זעירה - Geastrum minimum - Звездовик маленький
כוכבנית מחורצת - Geastrum striatum D.C. - Звездовик полосатый

Geastrum pectinatum - Звездовик гребенчатый -" כוכבנית "כרבולתית

כוכבנית מאדימה - Geastrum fimbriatum/sessile/rufescens var. minor Pers. - Звездовик бахромчатый/сидячий  
כוכבנית מצויצת - Geastrum pseudolimbatum/G. coronatum f. pseudolimbatum
כוכבנית משתנה - Geastrum floriforme Vitt - Звездовик цветковидный

כוכבנית "נמוכה "- Geastrum schmidelii Vittad./Geastrum nanum Pers  - Звездовик низкий
כומתית חלולת-רגל -  "Galerina clavata/heterocystis – Галерина "булавовидная  

Galerina graminea/laevis - Галерина гладкая -"כומתית "עשבית

כישורית מרושתת - Colus hirudinosus - Решетник красный
כלונסית החולות - Battarea phalloides Pers../Battarea stevenii- Баттареа веселковидная

כמהין Tuber asa Tulasne & Tulasne - Трюфель asa - asa

כמהין Tuber nitidum Vittad./T. rufum f. nitidum - Трюфель рыжий f. nitidum - nitidum
כמהת הארנים - Terfezia oligosperma/Tuber oligospermum - Терфеция малоспоровая
כמהה אפריקנית - Tirmania africana/pinoyi -Тирмания африканская
כמהת שמשון - Terfezia leonis -Терфеция львино-желтая

כמהת Terfezia claveryi - Терфеция claveryi claveryi  
כמוהה לבנה - Hydnocystis piligera Tul & Tul

"כמוהה משיית" - Stephensia bombycina/Genea bombycina - Стефензия атласная/Трюфель шелковистый
כרסנית הגליל - Macowanites galileensis Mos Binya et Hersh. - Макованитес галилейский
 

ל
 

"לאמפרוספורה גבשושית-נבגים" - "Lamprospora tuberculata - Лампроспора "шишковатоспоровая

Xerocomus rubellus/Boletus rubellus - Моховик краснеющий - לבדית אדמדמה

לבדית "אלון" - Xerocomus dryophilus - Моховик дуболюбивый

לבדית "אפרסקית"- Xerocomus persicolor - Моховик персиковый
לבדית ורודה-לבנונית - Xerocomus roseoalbidus  Моховик розово-белый  
לבדית זהובת-בשר - Xerocomus chrysenteron- Моховик трещиноватый
לבדית סילבר - Xerocomus silverii Reich -Моховик Сильвера
לבדית פלומתית - Xerocomus subtomentosus -Моховик войлочный
לבנית בירנבאום - Leucocoprinus birnbaumii - Белонавозник Бирнбаума

Leucocoprinus brebissonii - Белонавозник Бребиссона - לבנית בראביסון

לבנית גירית - Leucocoprinus cretatus Locq. ex lanzoni - Белонавозник мелово-белый

לבנית "ערומה" -Leucocoprinus denudatus - Белонавозник обнаженный

Leucocoprinus cepistipes - Белонавозник луковично-ножковый -  cepistipes לבנית

Leucoagaricus cinerascens Bon & Boiffard/Lepiota cinerascens - Белошампиньон пепельно-сероватый -" לבקנית "אפרפרה

לבקנית "ארוכת-רגל"- Leucoagaricus longistipitatus M. Didukh, Wasser et Kosakyan - Белошампиньон "длинноножковый

 Leucoagaricus barssii /macrorhizus/Lepiota barssii - Белошампиньон длиннокорневой -"לבקנית "ארוכת-שורש

לבקנית גירית - Leucoagaricus cretaceus/Leucoagaricus pudicus - Белошампиньон меловой/стыдливый
לבקנית האגוזים/מטרינית אגוזים - Leucoagaricus leucothitus - Белошампиньон румянящийся

לבקנית וויחאנסקי - Leucoagaricus wichanskyi/Lepiota wichanskyi - Белошампиньон Виханского/Зонтик Виханского
לבקנית "ורודת-דפים" - Leucoagaricus carneifolius/Lepiota carneifolia - Белошампиньон телеснопластинковый

Leucoagaricus littoralis - Белошампиньон "прибрежный" -" לבקנית "חופית

לבקנית פילט - Leucoagaricus pilatianus/Lepiota pilatiana - Белошампиньон Пилата/Белонавозник Пилата
להבית צמירת-רגל - Flammulina velutipes - Фламмулина бархатистоножковая/Опенок зимний
לוחנית שחרחרה - Bjerkandera adusta - Бьеркандера опаленная

לויקופאקסילוס  Leucopaxillus paradoxus - Лейкопаксиллус paradoxus - paradoxus

Hygrophorus russula - Гигрофор сыроежковый -"לחלחה "אדמדמה

לחלחת אחו - Hygrophorus pratensis/Hygrocybe pratensis - Гигрофор луговой/Гигроцибе луговое
לחלחה חומה - Hygrophorus poetarium Heim - Гигрофор поэтический
לחלחה חרוטית - Hygrocybe conica/Hygrophorus conicus (Scop.: Fr.) Kumm. - Гигроцибе коническое/Гигрофор конический
 לחלחה צחורה - Hygrocybe virginea/nivea - Гигроцибе белоснежная/девичья
לחלחה שחמחמה - Hygrophorus leucophaeus - Гигрофор пепельно-серый
לחלחת שנהב - Hygrophorus eburneus - Гигрофор желтовато-белый
"לנטריה תפוחה" - Lentaria afflata (Lagger) Corner/Clavaria afflata - Лентария вздутаяמ

מדפית ססגונית - Trametes versicolor - Траметес разноцветный/Кориолус многоцветный

מדפית "צהובה" - Trametes ochracea/Boletus multicolor - Траметес охряный

"מולוזיה אפורה" - Mollisia cinerea - Моллизия пепельно-серая
מטרינית ארגמנית - Lepiota brunneoincarnata -Лепиота коричнево-красная
מטרינית בהירה - Lepiota serena/sericifera
מטרינית האגוזים/לבקנית האגוזים - Leucoagaricus leucothitus/Lepiota naucina - Белошампиньон румянящийся

"מטרינית ורודה" - Cystolepiota moelleri - Цистолепиота Меллера/розовая
מטרינית ורודת-רגל - Lepiota lilacea -Лепиота лиловая
מטרינית זיפנית - Lepiota setulosa
מטרינית זעירה - Lepiota micropholis
מטרינית חוורת - Lepiota helveola -Лепиота янтарно-розовая

"מטרינית לילכית" Cystolepiota bucknalii  - Цистолепиота "лиловая
מטרינית מגן - Lepiota clypeolaria -Лепиота щитовидная
מטרינית צחורה -  Лепиота щитовидная ф. альба - Lepiota erminea /Lepiota alba  
מטרינית נסרת - Lepiota scobinella - Лепиота пильчатая
מטרינית ערמונית - Lepiota castanea - Лепиота каштановая
מטרינית צמרית - Lepiota oreadiformis/laevigata - Лепиота горная
מטרינית  Lepiota apatelia - apatelia  
מטרינית Lepiota cortinarius - cortinarius  
מטרינית זיתית-חומה - Lepiota forquignonii /olivaceobrunnea - Лепиота оливково-коричневая
מטרינית  ignivolvata -  Lepiota ignivolvata
מטרינית  Lepiota subgracilis - subgracilis
מיטרנית אוליברי - Macrolepiota olivieri/Chlorophyllum olivieri (Barla) -Гриб-зонтик Оливьера
מיטרנית ארגמן - Macrolepiota rhacodes/Chlorophyllum rhacodes - Гриб-зонтик краснеющий
מיטרנית בולטת - Macrolepiota/Lepiota prominens - Гриб-зонтик выдающийся -
מיטרנית הפטמה - Macrolepiota mastoidea -Гриб-зонтик сосцевидный

מיטרנית "כהת-דיסקוס"-" Macrolepiota phaeodisca - Гриб-зонтик "тёмно-дисковый  
מיטרנית "משוייכת" - Macrolepiota affinis (Velen.) Bon - Гриб-зонтик родственный
מיטרנית מתקלפת - Macrolepiota excoriata - Гриб-зонтик полевой

מיטרנית מתקלפת מאדימה - Macrolepiota excoriata var. rubescens - Гриб-зонтик полевой краснеющий

מיטרנית "פחומת-קשקשים "-" Macrolepiota fuligineosquarrosa - Гриб-зонтик "сажисто-чешуйчатый
מיטרנית ססגונית - Macrolepiota procera- Гриб-зонтик пестрый
מיטרנית קונרדי - Macrolepiota konradii- Гриб-зо́нтик Конрада

Macrolepiota subsquarrosa - Гриб-зонтик "чешуйчатый" -" מיטרנית "קשקשית

מיקרוסטומה מאורכת/פזיזה מאורכת - Microstoma protractum Kanouse/Peziza protracta - Микростома вытянутая
"מלנופילום קשקשי"Melanophyllum haematospermum/Lepiota haematosperma/echinata - Меланофиллум чешуйчатый/Чешуйница кровянопластинковая -

Thelephora terrestris - Телефора наземная/земляная - מניפתית האורן

Thelephora atra/Stereum atrum - Телефора черная - מניפתית שחורה

מצילת הגבעול - Cyathus olla Batsch - Бокальчик Олла
מצילת הגלילים - Cyathus stercoreus de Toni - Бокальчик навозный

Sphaerobolus stellatus - Сфероболус звёздчатый - מקלענית כוכבית

מרדעית "גמישה"- Helvella elastica - Лопастник упругий
מרדעית חלולה - Helvella lacunosa –Лопастник ямчатый

מרדעית מאפירה - Helvella Queletii Bres. - Лопастник Келе  
מרדעית "מעורקת" -"Helvella phlebopora - Лопастник "венозный
מרדעית מתולתלת/לבנה - Helvella crispa –Лопастник кудрявый

מרדעית "סינית" - " Helvella chinensis - Лопастник "китайский

מרדעית "לבנת-רגל "- Helvella spadicea - Лопастник белоножковый

מרדעית "פזיזתית " - Helvella pezizoides - Лопастник пецициевидный

מרדעית "שחורה"- Helvella atra - Лопастник черный

מרדעית "אוכפית" - Helvella ephippium - Лопастник "седловидный
מרזבית ארוכת-רגל - Hohenbuehelia longipes - Гогенбуелия длинноножковая
מרזבית חיגרת - Hohenbuehelia geogenia/petalodes - Гогенбуелия наземная
משפכנית אלתית - Clitocybe clavipes - Говорушка булавовидноногая
משפכנית ארנים - Clitocybe pinetorum Vel. - Говорушка сосновая
משפכנית בשרנית - Clitocybe geotropa -Говорушка подогнутая
משפכנית גדולה - Clitocybe maxima/gigantea - Говорушка наибольшая
משפכנית המחטניים - Clitocybe cerussata var. pithyophila - Говорушка восковатая вар пифиофила
משפכנית חוורת - Clitocybe subalutacea - Говорушка кожано-желтая

משפכנית כחלחלה - Clitocybe odora - Говорушка пахучая
משפכנית לבנה - Clitocybe candicans - Говорушка белоснежная
משפכנית מלבינה - Clitocybe rivulosa/dealbata - Говорушка бороздчатая
משפכנית מפוספסת - Clitocybe vibecina/langei - Говорушка желобчатая
משפכנית צריחית - Clitocybe trullaeformis
משפכנית פחוסת-רגל - Clitocybe ditopa/ditopus - Говорушка слабопахучая

משפכנית קשקשית - Clitocybe squamulosa - Говорушка мелкочешуйчатая
משפכנית רחבת-העלים - Clitocybe phyllophila - Говорушка листолюбивая
משפכנית ריחנית - - Clitocybe fragrans - Говорушка aроматная
משפכנית שיבנית - Clitocybe obsoleta - Говорушка испачканная

נ

נאדנית הגלילים - Ascobolus furfuraceus/stercorarius -Аскоболус навозный/мелкочешуйчатый

נאדנית "טבולה" - Ascobolus immersus - Аскоболус погруженный

Saccobolus glaber Lambotte/Ascobolus glaber - Саккоболус/Аскоболус гладкий - "נאדנית חלקה"

Ascobolus carbonarius - Аскоболус угольный -" נאדנית "פחומה
Ascobolus michaudii - Аскоболус michaudii -michaudii נאדנית

נבובית מלפפון - Macrocystidia cucumis - Макроцистидия огуречная
נבובית מלפפון רחבת-דפים - Macrocystidia cucumis var. latifolia -Макроцистидия огуречная ф. широкопластинчатая
נטופה דורית - Lactarius zonarius - Млечник зональный/Груздь дубовый
נטופה ערבה - Млечник деликатесный /Рыжик сосновый Lactarius deliciosus    
נטופה Lactarius atlanticus Bon - Млечник атлантический - atlanticus   
נטופה Lactarius camphoratus - Млечник камфорный/Груздь камфорный - camphoratus
נטופה  "שעירה" - Lactarius Mairei - Млечник Мэйра  
נטופה Груздь нежный/Млечник чахлый - Lactarius tabidus/theiogalus  -  theiogatus/tabidus
נירנית נוקשה - Agrocybe dura - Агроцибе твердое
נירנית קשתית - Agrocybe semiorbicularis -Агроцибе стоповидный
נקובית מצהיבה - Laetiporus sulphureus -Трутовик серно-желтый

נקבובנית חרפית - Polyporus brumalis -Трутовик зимний
נקבובנית קשקשית - Polyporus squamosus - Трутовик чешуйчатый

Ischnoderma trogii/Podofomes trogii/Polyporus trogii - Ишнодерма Трога - "trogii נקבובנית"

נרתיקנית זקופה - Volvariella surrecta -Вольвaриелла поднимающаяся
נרתיקנית משי - Volvariella bombycina - Вольвариелла атласная
נרתיקנית נאה דביקה - Volvariella speciosa/gliocephala -Вольвариелла красивая/слизистоголовая
נרתיקנית קטנה/אפורה - Volvariella murinella -Вольвариелла мышино-серая


ס
 

"סאקובולוס לימוני" - Saccobolus citrinus - Саккоболус лимонный

Saccobolus succineus - Саккоболус succineus - "succineus סאקובולוס"

סדנית מצויצת - Podaxis pistillaris - Подаксис пестичный
סוככית חוורת - Tubaria pallidispora - -Тубария бледноспоровая
סוככית משינית - Tubaria autochthona/dispersa - Тубария рассеянная
סוככית קשקשית - Tubaria furfuracea - Тубария отрубистая
סולינית גמישה - Coriolopsis gallica Ryv. - Кориолопсис галлика
סיבית אגסית - Inocybe pyriodora var incarnata - Волоконница грушево-душистая
סיבית אדמדמה - Inocybe rhodiola/jurana var. rhodiola
סיבית בולטון - Inocybe boltonii Heim - Волоконница Болтона
סיבית בונגרדי - Inocybe Bongardii - Волоконница Бонгарда
סיבית דביקה - Inocybe viscidula Heim - Волоконница клейкая
סיבית דוחה - Inocybe fastigiata/rimosa - Волоконница равновершинная/трещиноватая/волокнистая
סיבית חבויה - Inocybe lucifuga - Волоконница светловатая
סיבית טורית - Inocybe grammata Quel.
סיבית לבדית - Inocybe gausapata - Волоконница лохматая
סיבית מאדימה - Inocybe adaequata/Inocybe jurana - Волоконница ровная/Волоконница Жюрана
סיבית מחורצת - Inocybe posterula/xanthodisca
סיבית משינית - Inocybe eutheles
סיבית סגלגלה - Inocybe geophylla var violacea - Волоконница землисто-пластинковая вар. лиловая
סיבית סדוקה חומה - Inocybe descissa var. brunneo-atra /Inocybe fuscidula
סיבית סינר - Inocybe pusio Karst.
סיבית עדינה - Inocybe furfurea Kuhn.
סיבית עלובה - Inocybe abjecta Karst.
סיבית צבעונית - Inocybe tricolor Kuhn - Волоконница трехцветная
סיבית קודרת - Inocybe tristis Malencon
סיבית קטנת-נגפים - Inocybe microspora
סיבית קמחית - Inocybe praetervisa Quel
סיבית רחבה - Inocybe perlata -Волоконница широчайшая
סיבית שקדית - Inocybe hirtella- Волоконница слабощетинистая
סיבית Inocybe patouillardii/erubescens- Волоконница Патуйяра/краснеющая - patouillardii
ססגונית מנומרת - Panaeolina foenisecii - Навозник сенный
ספוגית בהירה - Oxyporus latemarginatus/Polyporus latemarginatus - Оксипорус широкоокаймленный

ספוגית עטויה - Oxyporus obducens/Polyporus obducens - Оксипорус скрытый/трубочконосный
ספלולית גבנונית - Peziza vesiculosa/Pustularia vesiculosa -Пецица пузырчатая
ספלולית ורודה - Pustularia rosea -Пустулария розовая
ספלולית עגולה - Pustularia catinus -Пустулария чашевидная
ספלונית אדומה - Sarcoscypha coccinea - Саркосцифа ярко-красная
סרקודון מחוספס - Sarcodon scabrosus/Hydnum scabrosum

 


ע

עדינית זיפנית - Delicatula cuspidata
עורית ים-תיכונית - Scleroderma meridionale Demoulin - Ложнодождевик южный
עורית מעורקת - Scleroderma verrucosum Bull.- Ложнодождевик бородавчатый
עמודנית מפוספסת - Schizostoma laceratum - Шизостома разорванная

עציונית שחרחרה -  Xylaria polymorpha - Ксилярия полиморфная/многообразная
עציונית "היפוקסילון" - Xylaria hypoxylon - Ксилярия гипоксилон

Xylaria sicula - Ксилярия sicula - sicula עציונית

  

פ
 

"פומיטופסיס איברי" - Fomitopsis iberica - Фомитопсис иберийский
פומית מצויצת - Tulostoma fimbrilatum Fr./granulosum Lev. - Тулостома бахромчатая

פזיזה "אלסקנית"  - "Peziza alaskana - Пецица "аляскинская 
פזיזה גבנונית - Peziza vesiculosa - Пецица пузырчатая
פזיזת הגלילים - Peziza fimeti Seaver/bovina -Пецица фимети
פזיזה זעירה - Peziza micropolus/micropus Pers.

פזיזה "חולית "-" Peziza ammophila - Пецица "песколюбивая
פזיזה חומה - Peziza badia- Пецица коричнево-каштановая

פזיזה "חומה-שחורה" - " Peziza sepiatra - Пецица "бурочерная
Peziza/Plicaria lobulata - Пецица "лопастная" -" פזיזה "להבית

פזיזה מאורכת/מיקרוסטומה מאורכת - Microstoma protractum Kanouse/Peziza protracta - Микростома вытянутая 

Peziza saniosa - Пецица "гноящаяся" -" פזיזה "מוגלתית

פזיזה מעורקת - Peziza pustulata Pers./ Peziza echinospora P. Karst.
פזיזה מצהיבה - Pеziza succosa Berk.
פזיזה משתנה - Pеziza varia Fr.- Пецица изменчивая
פזיזה סגולה - Peziza violacea -Пецица фиолетовая
פזיזה שטוחה - Peziza repanda - Пецица выемчатая/распустившаяся
פזיזה שחומה - Peziza emilеia Cook

Pseudoplectania nigrella/Peziza nigrella - Псевдоплектания черноватая - "פזיזה שחרחרה"

פזיזה "שעוותית" - Peziza cerea - Пецица восковая/подвальная/белая
פזיזה שלגית Peziza nivalis - Пецица снежная

פזיזה Peziza badiofusca - Пецица badiofusca -badiofusca

פזיזה Peziza brunneoatra - Пецица brunneoatra -brunneoatra
Пецица Жерарда -Peziza gerardii - gerardii פזיזת

פזיזת Peziza michelii - Пецица michelii- michelii

Peziza moseri - Пецица moseri -moseri פזיזה

פזיזה  Peziza praetervisa - Пецица praetervisa -praetervisa

Peziza proteana f. sparassoides - Пецица proteana f. sparassoides - proteana f. sparassoides פזיזה

פזיזה Peziza succosella - Пецица "сочненькая" -succosella
פחוסית עגולה - Disciseda bovista - Тарелочница порховковидная
פטרה אלקלית - Mycena alcalina - Мицена щелочная
פטרה אפרורית - Mycena cinerella -Мицена пепельная
פטרת אצטרובל - Mycena seynii -Мицена Сейна

 "פטרה דמויית מחט" - Mycena acicula - Мицена игловидная
פטרה דממנית - Mycena haematopoda - Мицена кровяноножковая

פטרה חלבית - Hemimycena lactea/Mycena lactea/delicatella - Мицена молочная
פטרה חלבית קטנה - Mycena lactea var. pithya/Hemimycena pithya/gracilis - Мицена молочная ф. маленькая
פטרה חרפית - Mycena hiemalis -Мицена зимняя
פטרה לבנבנה - Mycena flavoalba - Мицена желто-белая
פטרה לבנה - Mycena alba
פטרה מלבינה - Mycena mucor
פטרה נימית - Mycena capillaripes - Мицена капиллярная
פטרה ריחנית - Mycena pura - Мицена чистая
פטרה ריחנית ורודה - Mycena pura var. rosea - Мицена чистая ф. розовая
פטרה שברירית - Mycena vitrea/sepia
פטרה שרשית - Mycena niveipes - Мицена белоножковая

"פטרית כמהין כוזבת" - "Diehliomyces microsporus Gilkey/Pseudobalsamia microspora - "Ложный трюфель  

"פילופוריה דמדמנית" - Phylloporia ribis/Phellinus ribis - Филлопория смородиновая/Губка смородиновая
פינית ורודה - Phallus hadriani - -Веселка Хадриана
פינית מבאישה - Phallus impudicus – Веселка обыкновенная
פיפית מפוצלת - Lysurus gardneri Berk. - Лизурус Гарднера

Pyronema domesticum - Пиронема домашняя - "פירונמה ביתית"

"פירונמה טבורית" - Пиронема пупковидная - Pyronema omphalodes
פכית מחוספסת-נבג - Scutellinia trechispora Lamb/Sphaerosphora trechispora - Скутеллиния шиповатоспоровая

פכית שעירה - Scutellinia crinita - Скутеллиния волосатая 

"פלקטאניה מלסטומה" - Plectania melastoma - Плектания черноротая
פמוטית מצויצת - Phellorina herculeana var. strobilina - Феллориния шишковатая
פמוטית קשקשית - Phellorina herculeana var. herculeana - Феллориния геркулесовая
פנכית הענפים - Pulvinula constellatio Boud/Lamprospora constellatio
פסיפסית החולות - Pisolithus tinctorius Fisch./Pisolithus arrhizus Rausch. - Пизоли́тус краси́льный
פקועה אדמדמה - Agaricus semotus -Шампиньон краснеющий

פקועת "אחו כוזבת" - Agaricus pseudopratensis Wasser - Шампиньон ложнолуговой
פקועה ארגמנית - Agaricus purpurellus/dulcidulus - Шампиньон пурпуровенький
פקועת ארנים - Agaricus silvaticus - Шампиньон лесной

פקועת ארנים חיוורת - Agaricus silvaticus var. pallens /annae - Шампиньон лесной ф. бледный
פקועת ברזדולה - Agaricus bresadolanus/romagnesii - Шампиньон Брезадолы
פקועה ברזילית - Agaricus subrufescens/A. blazei - Агарик бразильский
פקועה בהטית - Agaricus porphyrizon - Шампиньо́н порфи́ровый

פקועה גדולת-נבגים - Agaricus macrosporus/urinascens var. urinascens - Шампиньон крупноспоровый

פקועה דו-נבגית - Agaricus bisporus - Шампиньон двуспоровый
פקועה הדורה - Agaricus аugustus - Шампиньон августовский
פקועה חומת-קשקשים - Agaricus phaeolepidotus (Moell) Moell. - Шампиньон темночешуйчатый
פקועה יערית - Agaricus silvicolus/silvicola (Vitt.) Sacc. - Шампиньон перелесковый/тонкий/гладкий

פקועה כפולת-טבעת - Agaricus bitorquis - Шампиньо́н двукольцево́й/тротуа́рный

פקועה מבאישה - Agaricus impudicus - Шампиньон пестрый

פקועה מלבינה - Agaricus nivescens - Шампиньон белоснежный
פקועה ממוגפת - Agaricus subperonatus -Шампиньон полуобутый
פקועה מצהיבה - Agaricus xanthodermus -Шампиньон желтокожий
פקועה מצהיבה חולית - Agaricus menieri/Agaricus ammophilus/Agaricus xanthodermus var. ammophilus
פקועה מצויה - Agaricus сampestris - Шампиньон луговой

Agaricus campestris var. isabellinus - Шампиньон луговой ф. палевый - פקועה מצויה צהבהבה

פקועת נבו - Agaricus nevoi

פקועה "נחושתית-חומה" - Agaricus cupreobrunneus Pilat - Шампиньон медно-коричневый

Agaricus fissuratus - Шампиньон растрескивающийся -" פקועה "נסדקת

פקועה עקומה  -  Шампиньон отчетливоклубеньковый/кривой/Эссета - Agaricus abruptibulbus/essettei

  Agaricus padanus - פקועה פדאנית
Agaricus meleagris var. obscurata/A. moelleri Wasser - Шампиньон Меллера  - פקועה פנינית שחרחרה

Agaricus moellerianus Bon/A. campestris var. floccipes - Шампиньон хлопьеножковый - פקועה פתיתית-רגל
Agaricus lanipes - Шампиньон шерстистоножковый - פקועה צמרית-רגל

Agaricus cappellianus Hlavacek/vaporarius - Шампиньон тепличный/Капелли/паровой - פקועת קאפלי

פקועה קטנה - Agaricus lutosus -Шампиньон глинисто-желтый

Agaricus kuehnerianus Heinem/A. crocodilinus var. collinus - Шампиньон Кюнера- פקועת קינר

פקועה קיצית - Agaricus aestivalis/altipes - Шампиньон удлиненный

פקועה קיצית צהבהבה - Agaricus aestivalis var. flavotactus - Шампиньон удлиненный ф. желтоватый  
פקועה קשקשית - Agaricus placomyces - Шампиньон плоскошляпковый

פקועה קשקשית פנינית - "Agaricus praeclaresquamosus Freeman - Шампиньон "ясночешуйчатый
פקועת שדה - Agaricus arvensis - Шампиньон полевой

פקועת Agaricus bonii - Шампиньон bonii - bonii

פקועת Agaricus geesteranii/Allopsalliota geesterani - Шампиньон geesteranii -  geesterani   

פקועה  Agaricus gennadii/Agaricus pequinii Boud - gennadii/pequinii
פקועת Agaricus herinkii - Шампиньон herinkii  - herinkii

פקועה  Agaricus rollanii - rolanii  
פקעית ורודה - Rhizopogon roseolus -Ризопогон розоватый
פקעית מצהיבה - Rhizopogon obtextus S. Rauschert. - Ризопогон желтоватый
פרגודית נפוצה - Vascellum pratense Kreisel - Дождевик полевой
פתיתית החולות - Mонтанея песчаная -Montagnea arenarius Zeller
פתלתלית האלון- Daedalea quercina- Губка дубовая


צ


צבעונית פעמון - Panaeolus sphinctrinus - Пестрец колокольчатый
צבעונית שחורה - Panaeolus ater

צדפית "אשוח" - Postia balsamea Jülich//Polyporus balsameus - Постия пихтовая

צדפית דבשית - Postia tephroleuca/Tyromyces melinus - Постия пепельно-белая
צדפית הדוקה - Oligoporus stipticus/Postia stiptica - Постия вяжущая 
צדפית חלבית - Tyromyces lacteus Murr. - Тиромицес молочный

צדפית חרפית - Postia hibernica/Oligoporus hibernicus - Постия зимняя/Олигопорус зимний

צדפית "כחלחלה" - Oligoporus subcaesius/Postia subcaesia  - Постия голубовато-серая
צדפית "מעופשת" - Oligoporus rancidus/Postia rancida - Постия тухловатая/неприятная

צדפית משתנה - Postia floriformis/Oligoporus floriformis - Постия цветковидная

Oligoporus mappa/Postia mappa - Постия картообразная - צדפית נקודה

צדפית "סיבית" - Oligoporus inocybe/Postia inocybe- Постия "волокнистая

Postia leucomallella/Oligoporus leucomallellus - Постия белошерстистая -" צדפית "צמרית

צדפית רכה - Tyromyces mollis Kotl. & Pouz./Leptoporus mollis - Тиромицес/Лептопорус мягкий
ציצנית ארוכת-רגל - Hebeloma longicaudum - Гебелома длинноножковая
ציצנית חרדלית - Hebeloma sinapizans - Гебелома горчичная
ציצנית שטוחה - Hebeloma crustuliniforme - Ложный валуй/Гебелома клейкая
צלוחית שטוחה - Pithya cupressina/Pithya pithya Pers. -Пития кипарисовая

"צלוחנית מעורקת" - Disciotis venosa - Блюдцевик жилковатый
צמודית אשונה - Phellinus torulosus/Polyporus torulosus - Феллинус бугристый

צמודית הדוקה - Phellinus robustus/Fomes robustus - Трутовик ложный дубовый

Phellinus ferruginosus/Poria ferruginosa - Феллинус ржавый -"צמודית "חלודית

Phellinus gilvus/Polyporus gilvus - Феллинус буровато-желтый - "צמודית "חרדלית

Phellinus punctatus/Poria punctata - Феллинус точечный - צמודית נקודה

צמודית שטוחה - Phellinus contiguus/Poria contigua - Феллинус сливающийся

צמרית רחבת דפים - Megacollybia platyphylla - Мегаколлибия широкопластинчатая

Marasmius androsaceus - Негниючник тычинковый - "צנומה אבקנית"

"צנומה דוחה" - Micromphale brassicolens - Микромфале капустная

צנומה "זיתית "- "Marasmius corbariensis - Негниючник "корбарский

צנומה כפתית - Marasmius wynnei -Негниючник Виннея
צנומה מאוגדת - Marasmius cohaerens -негниючник cohaerens
צנומה מוזרה - Marasmius anomalus -Негниючник аномальный
צנומה עלויה - Marasmius epiphyllus -Негниючник/опёнок жилисто-пластинчатый

"צנומה עשבית" - Marasmius graminum - Негниючник злаковый 
צנומית לבנה - Marasmiellus albus-corticis/ Marasmiellus candidus

ק


קופופילוס אחו/ לחלחת אחו- Hygrophorus pratensis/Hygrocybe pratensis/Cuphophyllus pratensis - Гигрофор луговой/Гигроцибе луговое/Куфофилл луговой
קופסית פחומה - Geopyxis carbonaria - Геопиксис углистый

קופסית Geopyxis vulcanalis - Геопиксис "вулканалис" -vulcanalis

"קטיפית המחטנים" - Veluticeps abietina/Thelephora abietina - Велютицепс пихтовый
קטיפנית אפורה - Pluteus godeyi -Плютей Годе
קטיפנית אפורת-רגל - Pluteus griseopus - Плютей сероногий
קטיפנית גמדית - Pluteus nanus - Плютей карликовый
קטיפנית הדורה - Pluteus petasatus - Плютей благородный
קטיפנית מחוירה - Pluteus pallescens - Плютей бледноватый
קטיפנית מעורקת - Pluteus phlebophorus - Плютей жилковатый
קטיפנית רומלי/מצהיבה - Pluteus romellii/Pluteus lutescens - Плютей Роммеля/желтеющий
"קלווריה צהבהבה" - Clavaria argillacea Fr.- Клавария глинистая

קליטופילוס שזיפים - Clitopilus prunulus -Клитопилюс сливовый, подвишень
קמרונית אדמדמה - Gomphidius rutilus -Мокруха пурпуровая
קמרונית דביקה - Gomphidius glutinosus- Мокруха липкая
קערורית סגולה - Marcelleina atroviolacea Brumm/Barlaeina personii Sacc/Peziza atroviolacea-Пецица темно-фиолетовая
קערית נאה - Sarcosphaera eximia/coronaria- Саркосфера превосходная/корончатая

קרוחת גלילים - Psilocybe coprophila - Псилоцибе навозная
קרוחת זבל - Psilocybe merdaria/Stropharia merdaria - Лысина навозная

קרומית ורודה - Laeticorticium roseum/Corticium roseum - Летикортициум розовый
קרישית זהובה - Tremella mesenterica Fr. -Дрожалка оранжевая/пленчатая
קרישית ציצנית - Tremella fimbriata/foliacea - Дрожалка листоватая
קרנית צהבהבה - Calocera cornea - Калоцера роговидная

קשוטית "דקה" - Inonotus cuticularis/Polyporus cuticularis - Трутовик тонкокожий 

קשוטית "האלון" - Inonotus dryophilus/Polyporus dryophilus - Трутовик дубовый/древесный
קשוטית האשל - Inonotus tamaricis/Polyporus tamaricis - Инонотус тамарисковый 

Трутовик щетинистоволосый -Inonotus hispidus/Polyporus hispidus - " קשוטית "זיפית

Pseudoinonotus dryadeus/Inonotus dryadeus - Псевдоинонотус Дриады/древесный -  "קשוטית עצית"

Inonotus rheades/Polyporus rheades - Инонотус рыжий/Трутовик лисий - קשוטית צמודה

קשוטית "קרחת" - Inonotus levis/Polyporus levis - Трутовик лысый

Inonotus ochroporus/Polyporus ochroporus - Трутовик "охропорус" -ochroporus קשוטית

קשוטית Inonotus rickii/Ptychogaster cubensis - Трутовик rickii -rickii

Porostereum spadiceum/Lopharia spadicea - Поростереум каштаново-коричневый - קשחונית מאפירה

קשיחית "אלונית" - Stereum gausapatum/Thelephora gausapata - Стереум байковый/дубовый  
קשיחית כפתית -" Stereum subpileatum/Xylobolus subpileatus - Стереум/Ксилоболюс "шляпковидный

Stereum sanguinolentum/Thelephora sanguinolenta - Стереум краснеющий -"קשיחית "מאדימה

קשיחית שעירה - Stereum hirsutum/Thelephora hirsuta - Стереум жестковолосистый

Stereum hirsutum f. lobulatum - Стереум жестковолосистый ф. лопастной -" קשיחית שעירה "להבית

קשקשנית פחומה גדולה - Pholiota carbonaria/highlandensis -Чешуйчатка угольная

קשתנית טבעתית - Daldinia concentrica - Дальдиния концентрическая

 


ר


רבפומית חומה - Myriostoma coliforme Corda - Мириостома шейковидная

"רודוציבה מרה" - Rhodocybe mundula/popinalis - Родоцибе горькая/Серопластинник горький
רודוציבה "קטועה" -" Rhodocybe gemina/truncata/Clitopilus geminus/truncatus - Родоцибе "усеченная 

"רזופינטוס/היפוכית שעירה" - Resupinatus trichotis - Резупинатус/Перевертыш волосяной

"רמריה מוריקה" - Ramaria celerivirescens Marr & D. E - Рогатик "быстрозеленеющий"
רסיסית נמוגה - Dacrymyces deliquescens/stillatus - Дакримицес исчезающий


ש
 

שברירית "אפורה" - Psathyrella melanthina - Псатирелла темнопесочная
שברירית אביבית - Psathyrella vernalis

"שברירית "דו-עורית - Psathyrella bipellis - Псатирелла "двукожистая"
שברירית חומה-אפרפרה - Psathyrella spadiceo-grisea - Хруплянка серо-бурая
שברירית חרוטית - Psathyrella conopilea/conopilus - Псатирелла коническая

"שברירית חולית"- Псатирелла "песчаная " -Psathyrella ammophila/Psilocybe ammophila  
שברירית כהה - Psathyrella subatrata
שברירית לבנת-רגל - Psathyrella albidula/prona f. albidula    
שברירית מתפצלת - Psathyrella fatua
שברירית פעמונית - Psathyrella marcescibilis/fragilissima
שברירית צעיפית - Psathyrella candolleana - Хруплянка Кандолля, Ложный опёнок Кандолля
שברירית קמחית - Psathyrella atomata/prona f. cana
שברירית שרשית - Psathyrella caudata/corrugis   

שורפית בשרית - Laccaria laccata -  Лаковица блестящая/лаковая/розовая

שורפית בשרית ורדרדה - Лаковица лаковая ф. розовая -Laccaria laccata var. rosella 

שורפית סגולה - Лаковица лиловая/аметистовая/ фиолетовая - Laccaria amethystina
שחומית ברומה - Melanogaster broomeianus Berk. in Tul. - Mеланогастер Брума
שחרחרית אביקה - Melanoleuca subpulverulenta Metr.
שחרחרית חוורת - Melanoleuca excissa/Melanoleuca cinerascens -Меланолеука сероватая
שחרחרית חוורת-רגל - Melanoleuca stridula var. pallidipes
שחרחרית כפופה/הררית - Melanoleuca oreina -Меланолевка горная
שחרחרית מפוספסת - Melanoleuca grammopodia - Меланолевка полосатоногая
שחרחרית סיבית - Melanoleuca schumacheri Sing. - Меланолеука Шумахера

שחרחרית צנועה - Melanoleuca humilis
שחרחרית קצרת-דפים - Melanoleuca intervenosa
שחרחרית קצרת-רגל - Melanoleuca brevipes - Меланолевка коротконогая
שחרחרית שחרחרה - Melanoleuca melaleuca - Меланолевка черно-белая

Schizopora paradoxa/Hydnum paradoxum - Схизопора странная/парадоксальная - "שיזופורה מוזרה"

שיננית "אדמדמה"Hydnum rufescens Pers.- Ежовик рыже́ющий/краснова́то-жёлтый
שיננית שטוחה - Hydnum repandum -Ежовик выемчатый
שנונית שחומה - Hydnellum ferrugineum - Гиднеллум ржавчинный
שסועה מצויה - Шизофилл обыкновенный/Щелелистник обыкновенный -Schizophyllum commune 

"שפתנית גרגירית"Coprobia granulata - Копробия зернистая -
שפתנית ורודה - Cheilymenia coprinaria Boud. - Хейлимения (розовая)

Cheilymenia theleboloides - Хейлимения "телеболовидная" -theleboloides שפתנית

שקועית הארנים - Sepultaria arenicola Mass./Geopora arenicola -Cепултария (сосновая)
שקועית החולות - Sepultaria arenosa Boud.- Сепултария песчаная

Geopora pellita - Геопора "оранжевая" -" שקועית "כתומה
Geopora foliacea - Геопора листовидная -foliacea שקועית

שקועית Сепултария/Геопора никейская -Sepultaria nicaeensis/Geopora nicaeensis - nicaeensis
שרועית אפרכסית - Paxillus/Tapinella panuoides- Свинушка/Тапинелла панусовидная
 

 

ФОРУМ - FORUM                                                  ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА- HOME PAGE