К списку видов - לרשימת המינים          Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית   

   

Phellinus gilvus/Polyporus gilvus Феллинус буровато-желтый צמודית "חרדלית"

 

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

 

Сайту нужны фотографии этого гриба - תמונות הפטריה הזאת חסרות באתר

 

Плодовые тела однолетние, сидячие, половинчатые или полукруглые, часто приплюснутые, раковинообразные, одиночные или черепитчатые, иногда распростерто-отогнутые до резупинантных, тонкие плодовые тела слабо кожистые, толстые - жесткие и деревянистые. Шляпки до 14 см в поперечнике, до 8 см шириной и 0,3-20 мм толщиной у основания. Поверхность плоская или слегка выпуклая, гладкая, мелкобугорчатая или мелкоморщинистая, в молодости тонко опушенная, позднее шероховато-щетинистая, с щетинками, прижатыми по направлению к краю, без зон или слабо зональная, очень разнообразная по окраске: золотисто-желтая, корично-желтая, желтовато-рыжеватая, рыжевато-буроватая, светло-каштановая или коричнево-бурая, с красноватыми оттенками особенно у основания. Край острый или притупленный, тонкий или довольно толстый, прямой или волнистый, в молодости снизу бесплодный и рыжеватый, как правило, светлее, изредко темнее остальной поверхности. Поверхность пор от желтовато-бурого до темно-серо-коричневого цвета, часто с красноватым оттенком. Поры очень мелкие, округлые или угловатые, 5-7(8) на 1 мм, с цельными и сравнительно толстыми краями. Трубочки короткие, однослойные или расположенные в несколько слоев, 2-5 мм длиной в каждом слое, сперва орехового или рыжевато-коричневого, в старости каштанового или серо-бурого цвета, со сперва толстыми, со временем тонкими стенками, внутри, и иногда по краю - беловатые, к краю шляпки бывают более светлыми. Ткань гриба шелковисто-пробковая, со временем почти деревянистая, тонкая, 2-4(7) мм толщиной, желто-ржавая или горчично-коричневая, в старости коричнево-бурая, однородная.

Споры от узко-эллипсоидных до продолговатых, от бесцветных до желтоватых, 4-5,5*2,5-4 мкм

 

Произрастает на живых и мертвых стволах, пнях и валеже лиственных пород (дуба, березы, вяза, яблони, липы и др.), иногда на хвойных. Вызывает белую гниль с рыжими прослойками мицелия в периферических слоях древесины. В Израиле найден в районе реки Кзив, на стволах дуба и рожкового дерева, в феврале.

 

Несъедобен.

*השם העברי של הפטריה הינו זמני בלבד

גופי הרביה חד-שנתיים, דמויי צדף, בודדים או מסודרים בקבוצה אחד מעל השני, לפעמים נוגעים או זוחלים. קוטרו של כובע בודד מגיע ל-14 ס"מ, רוחבו עד 8 ס"מ ועוביו 0,3-2 ס"מ בבסיס. גופי הרביה דקים גלדניים-קשים במרקמם, גופי הרביה עבים - קשים ומעוצים. פני הכובע פחוסים או קמורים במקצת, חלקים, גבשושיים או מקומטים, ללא אונות או בעלי אונות חלשות, צבעם מגוון למדי: צהוב-זהוב, חום-חרדלי או חום-קינמוני, צהוב-אדמוני, חום-אדמוני, חום-ערמוני-בהיר או חום-כהה, עם גוונים ארגמניים במיוחד בקרבת הבסיס. בגיל צעיר פני הכובע קטיפתיים, אחר-כך מחוספסים-זיפיים, והזיפים פחוסים ומופנים לכיוון השוליים. השוליים חדים או קטועים, דקים או קצת עבים, ישרים או גליים, בגיל צעיר סטריליים בצד התחתון וצבעם חלודי-בהיר, בדרך כלל צבעם בהיר במקצת מצבע של פני הכובע, לפעמים כהה יותר. הנקבים קטנים מאוד, 5-7(8) יחידות על 1 מ"מ, מעוגלים או מצולעים, קצותיהם שלמים ודי עבים. צבע של פני הנקבים משתנה מחום-צהבהב עד חום-אפור-כהה, לעתים בגוון אדמדם. הצינורות קצרים, מסודרים בשכבה אחת או בכמה שכבות, אורכם 2-5 מ"מ בכל שכבה, צבעם בתחילה אגוזי או חום-כתום, עם הזמן נעשה ערמוני או חום-אפור-כהה, לעתים בהירים יותר בקרבת שולי הכובע. דפנותיהם בתחילה עבים ואחר-כך דקים, לפעמים לבנבנים בקצוות ובחלקם הפנימי. בשר הפטריה משיי-דמוי שעם, עם הזמן כמעט מעוצה, דק, עוביו 2-4(7) מ"מ, מרקמו אחיד, צבעו צהוב-חלודי או חום-חרדלי, בפטריות ותיקות חום-כהה.

הנבגים אליפסואידיים-צרים עד מאורכים, מחסרי-צבע עד צהבהבים, גודלם 4-5,5*2,5-4 מיקרון.

 

הפטריה גדלה על גזעים חיים ומתים ועל ענפים שנשרו מעצי עלים מסוגים רבים (אלון, חרוב, תפוח, טיליה ואחרים) ולפעמים על עצי מחט. גורמת לריקבון לבן עם שכבות ביניים בצבע חלודי בשכבות החיצוניות של העץ. בישראל נמצאה באזור נחל כזיב, על גזעים של אלון וחרוב, בפברואר.

 

אינה טובה למאכל

В описании использован материал из статьи Checklist of Hymenomycetes (Aphyllophorales s.l.) and Heterobasidiomycetes in Israel, by Daniel Tura, Ivan V. Zmitrovich, Solomon P. Wasser and Eviatar Nevo (2010), а также с сайтов Mycobank, afillophorovye.ru и из книги Трутовые грибы Европейской части СССР и Кавказа, А.С. Бондарцев, 1953

בתאור השתמשנו במידע מתוך מאמר

 Checklist of Hymenomycetes (Aphyllophorales s.l.) and Heterobasidiomycetes in Israel, by Daniel Tura, Ivan V. Zmitrovich, Solomon P. Wasser and Eviatar Nevo (2010), וגם מהאתרים afillophorovye.ru, Mycobank ומתוך ספר Трутовые грибы Европейской части СССР и Кавказа, А.С. Бондарцев, 1953

 

Хостинг от uCoz