К списку видов - לרשימת המינים          Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית   

   

Inonotus rickii/Ptychogaster cubensis Трутовик rickii קשוטית rickii

 

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

 

Сайту нужны фотографии этого гриба - תמונות הפטריה הזאת חסרות באתר

 

Плодовые тела телеоморфы (инонотуса) однолетние, сидячие, от плоских до копытовидных, одиночные или черепитчатые, до нескольких см в поперечнике и до 5 см толщиной, сперва мягкие и мясистые, вскоре становятся плотными, затем растрескиваются и крошатся. Верхняя сторона сперва опушенная, золотисто-коричневая, затем становится грубой, шероховатой, темно-ржаво-коричневой. Поры угловатые, 2-3 на 1 мм, бледно-коричневые. Трубчатый слой до 8 мм толщиной, плотный, бледно-коричневый. Мякоть до 6 см толщиной, со временем становится темно-ржаво-бурой, концентрически зональной, твердой и превращающейся в массу хламидоспор.

Стадия анаморфы (птихогастер) развивается в виде подушковидной массы, состоящей из бурой ткани, сперва мясистой и мягкой, влажной и бархатистой наощупь, источающей капли по всей поверхности, до 20 см шириной, 25 см глубиной и 15 см толщиной. Вся структура напоминает по форме сидячее плодовое тело инонотуса, но в ней не развивается трубчатый слой. В течении нескольких недель плодовое тело высыхает и твердеет, поверхность отслаивается, обнажая крошащуюся порошковидную мякоть, образовавшуюся в результате формирования хламидоспор.

Споры обильные, толстостенные, в растворе КОН темно-красно-коричневые, 6-8,5*4,5-5,5 мкм.

Хламидоспоры обильные, толстостенные, темно-красно-коричневые в растворе КОН, гладкие, неправильной формы, шаровидные, эллипсоидные или удлиненные, 10-30 мкм, стенки до 6 мкм толщиной.

 

Произрастает на пнях и стволах лиственных деревьев многих пород, вызывает внутреннюю гниль дерева. В Израиле найден в Тель-Авиве на стволе Делоникса королевского, в мае.

 

Несъедобен

 גוף הרביה של הצורה המינית (Inonotus) חד-שנתי, יושב, דמוי אצטבה או פרסה, בודד או שכמה גופי רביה מסודרים אחד מעל השני, קוטרו מגיע לכמה ס"מ ןעוביו עד 5 ס"מ, מרקמו בתחילה רך ובשרני, עד מהרה הופך קשה, ואחר-כך נסדק ומתחיל להתפורר. צדו העליון בתחילה קטיפתי וצבעו חום-זהוב, אחר-כך נעשה מחוספס-גס וצבעו חום-חלודי-כהה. הנקבים מצולעים, 2-3 יחידות על 1 ס"מ, צבעם חום-חיוור. שכבת הצינורות מוצקה, עוביה עד 8 מ"מ וצבעה חום-חיוור. בשר הפטריה עוביו עד 6 ס"מ, צבעו הופך לחום-חלודי-כהה ומרקמו קשה, בעל אונות, הופך לגוש של נבגים בעלי דפנות עבים (chlamydospores).

הצורה האל-מינית (Ptychogaster) מתפתחת כגוש בצבע חום-כהה, בתחילה רך ובשרני, לח וקטיפתי במישוש ומפריש טיפות בכל פני השטח שלו, רוחבו עד 20 ס"מ, עומקו עד 25 ס"מ ועוביו עד 15 ס"מ. צורתו מזכירה את צורת קשוטית היושבת על פני המצע, אך שכבת הצינורות אינה מתפתחת בו. תוך כמה שבועת הוא מתיבש ומתקשה, נסדק וחושף את הבשר המתפורר דמוי אבקה, אשר נוצר כתוצאת היווצרות הנבגים chlamydospores.

הנבגים של הצורה המינית הינם רבים, גודלם 6-8,5*4,5-5,5 מיקרון.

הנבגים של הצורה האל-מינית הינם רבים, כדוריים, אליםסואידיים או מאורכים, בעלי דפנות עבים, צבעם חום-אדמדם-כהה בתמיסת KOH, גודלם 10-30 מיקרון, עובי הדפנות עד 6 מיקרון.

 

הפטריה גדלה על גזעים חיים וכרותים של עצי עלים רבים, גורמת לריקבון של ליבת העץ. בישראל נמצאה בתל-אביב על גזע של צאלון נאה, במאי.

 

אינה טובה למאכל

В описании использован материал из статьи Checklist of Hymenomycetes (Aphyllophorales s.l.) and Heterobasidiomycetes in Israel, by Daniel Tura, Ivan V. Zmitrovich, Solomon P. Wasser and Eviatar Nevo (2010), а также с сайта Mycobank

בתאור השתמשנו במידע מתוך מאמר

 Checklist of Hymenomycetes (Aphyllophorales s.l.) and Heterobasidiomycetes in Israel, by Daniel Tura, Ivan V. Zmitrovich, Solomon P. Wasser and Eviatar Nevo (2010), וגם מהאתר Mycobank

Хостинг от uCoz