К списку видов - לרשימת המינים          Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית      

Chamaemyces carmelensis

Хамемицес "кармельский" "חממיצס כרמלי"

 

Предп., фотография Хамемицеса кармельского (14) в интернет-блоге Андрея Девейкина - לכאורה, תמונה של מין זה (14) באינטרנט-אלבום של אנדרי דוויקין

 

Сайту нужны фотографии этого гриба - תמונות הפטריה הזאת חסרות באתר

 

Шляпка сперва полукруглая, выпуклая, с подвернутым краем, затем выпукло-распростертая, с прямым или отогнутым краем, более мясистая в центре и тонкая к краю, иногда с маленьким круглым бугорком, 2,2-7 см в диам., кожица гладкая в центре, растрескивается на крошечные чешуйки к краям, без желатинового слоя, табачно-бурая в центре, глинисто-желтая, винно-розовая или бежевая по краям

Пластинки белые, свободные, с отчетливым широким коллариумом (воротничком), широкие, тонкие, округленные, частые, со слегка неровным краем

Ножка центральная, прямая или слегка изогнутая, гладкая, с утончающимся или слегка расширенным основанием, с узким полым каналом, 3,6-5 см в высоту, 0,5-1 см в толщину, беловатая или бледно серая в верхней части, над кольцевой зоной, янтарного или рыжевато-коричневого цвета в нижней, у основания.

Мякоть белая, неизменяющаяся, без особого запаха или вкуса

Споры почти шаровидные, гладкие, 4,4-5,5х2,7-3,3 мкм

 

Вид найден и описан в Израиле как эндемик. Грибы найдены на горе Кармель, у подножий Алеппской сосны в конце декабря-начале января. Встречаются редко.

 

Ввиду своей редкости и эндемичности не рекомендуются к сбору.

 

Вид напоминает Лепиоту коричнево-красную, однако отличается микроскопическим строением.

*השם העברי של הפטריה הינו זמני בלבד

הכובע בתחילה כיפתי, קמור ושוליו מקופלים, אחר-כך נעשה קמור-שטוח, שוליו מתישרים או מורמים במקצת, בשרני יותר במרכזו ודק יותר בשוליים, לפעמים בעל פיטם קטן עגול, קוטרו 2,2-7 ס"מ, פניו חלקים במרכז, נסדקים לקשקשים זעירים לכיוון השוליים, ללא שכבה ז'לטינית, צבעו חום במרכז, צהוב-חום, ורוד-ייני או הז' בשוליים.

הדפים לבנים, חפשיים, מאוחדים בצווארון רחב וניכר, רחבים, דקים, מעוגלים, צפופים, קצותיהם קרועים במקצת

הרגל מרכזית, זקופה או כפופה במקצת, חלקה, צרה או רחבה במקצת בבסיס, בעלת תעלה חלולה צרה, גובהה 3,6-5 ס"מ, עוביה 0,5-1 ס"מ, צבעה לבנבן או אפרפר בחלקה העליון, מעל האזור הטבעתי, וענבר או חום-תפוז מתחתיו ובבסיס.

הבשר לבן, אינו משתנה, ללא טעם וריח מיוחד

הנבגים כמעט כדוריים, חלקים, גודלם 4,4-5,5 על 2,7-3,3 מיקרון

 

המין הזה נמצא לראשונה בארץ ואובחן כאנדמי לישראל. הפטריות  נמצאו ביערות של הר כרמל, לרגלי אורן ירושלמי, בסוף דצמבר-תחילת נובמבר.

 

הפטריות נדירת מאוד ולא מומלצות לליקוט

 

המין הזה מזכיר את מטרינית ארגמנית במראו החיצוני, אך שונה ממנה במבנה מיקרוסקפי.

В описании использован материал из статьи Марины Дидух, Соломона Вассера и Авьятара Нево (2004). «Genus Chamaemyces (Agaricaceae) in Israel». Mycologia Balcanica 1: 89—94.

בתאור השתמשנו במידע מתוך מאמר של מרינה דידוך, סולומון וואסר ואביתר נבו  (2004). «Genus Chamaemyces (Agaricaceae) in Israel». Mycologia Balcanica 1: 89—94.

Хостинг от uCoz