К списку видов - לרשימת המינים          Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית    

Geastrum pseudolimbatum/G. coronatum f. pseudolimbatum

Звездовик ложноокаймленный

כוכבנית מצויצת

 

Фотографии в интернете - תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете - תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете - תמונות באינטרנט
Фотографии в интернете - תמונות באינטרנט
 

Сайту нужны фотографии этого гриба - תמונות הפטריה הזאת חסרות באתר

 

Плодовое тело сперва подземное, шаровидное, слегка или сильно сплюснутое, 1-3 см в диам., иногда с базальным шнуром, с прилишпшими к поверхности частицами почвы и растений. Глеба молодых плодовых тел беловатая.

Затем внешняя оболочка (экзоперидий) раскрывается на 5-13 (обычно 6-10) гигроскопичных лучей и достигает 1,5-6 (7) см в диам. В свежих экземплярах лучи изгибаются вниз в виде арки, стоя на концах или слегка подворачиваясь под диск экзоперидия. В сухих экземплярах (из-за гигроскопических свойств) лучи обычно загнуты или закручены по направлению к плодовому телу.

Псевдопаренхиматозный слой экзоперидия (верхняя поверхность луча) в свежем состоянии достигает 3 мм толщиной, сохраняется, иногда растрескивается. Его цвет изменяется от беловатого или грязно белого до светло бежевого, бледно-красноватого, красновато-коричневого, затем до темно- или черно-коричневого.

Волокнистый слой обнажается в старых экземплярах, бумагообразный, кожистый, грязно-белый. С нижней, обнажающейся со временем стороны грязно-светло-серый или бледно серовато-коричневый, гладкий, морщинистый или с продольными полосками на лучах.

Мицелиальный слой - нижняя поверхность экзоперидия - с нижней стороны покрыт мусором, опадает в старых экземплярах.

Плодовое тело, заключенное во внутреннюю оболочку (эндоперидий) шаровидное или сплюснутое, иногда сильно сдавленное, 0,7-2,3 см, (обычно 1-2 см) в диам., с хорошо выраженной или отсутствующей апофизой (дисковидным расширением на ножке под плодовым телом). Ножка короткая, но заметная, 1-3 мм в высоту, закругленная или уплощенная, беловатая или бежевая, редко бывает незаметной.

Эндоперидий покрыт маленькими бородавками или струпьями, со временем становится гладким или слегка волокнистым, обычно от светло- до темно-серого, иногда бежевый, красноватый или коричневатый, в старых грибах часто черноватый.

Перистома (отверстие для выхода спор) волокнистая, обычно четко ограниченная, 2-4 мм в диам., несколько светлее, чем окружающая ее поверхность, круглая или эллипсоидная, плоская или сосочковидная, иногда коническая.

Колумелла (столбик-основание внутри глебы)  беловатая или бежевая в разрезе, узко- или широко-колончатая, с трудом достигает центра зрелой глебы, с твердым и сохраняющимся куполообразным основанием.

Зрелая глеба коричневая, порошистая

Споры шаровидные, грубо бородавчатые, 6-7,5 мкм.

 

Редкий гриб, произрастает на песчаных почвах рядом с кипарисами, соснами и эвкалиптами, в ноябре-мае

 

Несъедобен

גוף הרביה בתחילה מתפתח מתחת לאדמה, דמוי כדור או כדור פחוס, קוטרו 1-3 ס"מ, על פניו דבוקים גרגירי אדמה ושיירי צמחים ולעתים בבסיסו חוט דמוי שורש. הגלבה הצעירה צבעה לבנבן.

אחר-כך המעטה החיצוני נפתח דמוי כוכב ל-5-13 (בדרך כלל 6-10) קרניים היגרוסקופיות וקוטרו מגיע ל-1,5-6(7)  ס"מ. בפטריות טריות הקרניים מתרוממות דמויות קשת או המתכווצות בקצותיהן כלפי פנים. בפטריות יבשות הקרניים בדרך כלל מקופלות לעבר גוף הרביה.

 השכבה הפנימית של המעטה החיצוני (צדו העליון של הקרן) במצב טרי מגיעה ל-3 מ"מ בקוטרה, נשמרת או לפעמים נסדקת. צבעה משתנה מלבנבן או לבן-עכור לבז'-בהיר, אדמדם, חום-אדמדם, אחר-כך חום-כהה או חום-שחרחר.

השכבה הסיבית, שמתחתיה, נחשפת עם הזמן והיא דמויית נייר, גלדנית, לבנה-עכורה. הצד התחתון שלה נחשף עם הזמן והוא אפור-בהיר או חום-אפרפר-חיוור, חלק, מקומט או מפוספס לאורך הקרן.

צדו התחתון של המעטה החיצוני מכוסה גרגירי חול ושיירי צמחים, השכבה מתקלפת בפטריות ותיקות.

המעטה הפנימי כדורי, פחוס, גודלו 0,7-2,3 ס"מ (בדרך כלל 1-2 ס"מ), אפופיזה (שקע דמוי דיסקוס שעל הרגלית מתחת לגוף הרביה) ישנה או חסרה. הרגלית קצרה אך ניכרת, גלילית או פחוסה, גובהה 1-4 מ"מ,  צבעה לבנבן או בז', לפעמים אינה ברורה.

פני המעטה הפנימי מכוסים בליטות קטנות ונעשים חלקים, צמריים במקצת בהבשלה, צבעו אפור-בהיר, חום-בהיר או אדמדם, ההופך אפרפר או שחרחר.

הפתח סיבי, מודגש במקצת, בהיר במצקת, עגול או מאורך, שטוח או דמוי פיטם, לפעמים חרוטי. קוטרו 2-4 מ"מ.

העמודית הפנימית של הגלבה (columella) צבעה לבנבן או בז' בחתך, צרה או רחבה, מגיעה לאמצע הגלבה הבשלה, בסיסה קשה ודמוי כיפה.

הגלבה הבשלה דמויית אבקה, צבעה חום.

 הנבג כדורי בעל בליטות גסות, גודלו 6-7,5 מיקרון.


נדירה, גדלה בנובמבר-מאי באדמות חוליות בסביבות ברושים, אורנים ואקליפטוסים


אינה טובה למאכל

В описании использован материал из книги проф. Нисана Биньямини "Высшие грибы в Израиле" а также с сайта Mycobank

בתאור השתמשנו במידע מתוך ספרו של פרופ. ניסן בנימיני "פטריות עילאיות בישראל" וגם מהאתר Mycobank

Хостинг от uCoz