К списку видов - לרשימת המינים          Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית      

 
Boletus pulchrotinctus

Болет красивоокрашенный

גושית הפס הוורוד

 

Фотографии в интернете-תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете-תמונות באינטרנט

 

(c) Володя

(c) Roma

(c) Roma

(c) Arav

(c) Arav

(c) Roma

(c) Roma

(c) Zorik

(c) helga

(c) helga

 

Фотографии спор Болета красивоокрашенного - תמונות הנבגים של גושית הפס הורוד

 

Шляпка 6-15 см в диам., хотя может вырастать и больше. Сначала полукруглая, позже уплощается по мере роста. Пленка шляпки отделяется с трудом, слегка войлочная у молодых экземпляров и более гладкая у взрослых. Ее цвет изменяется от беловатого, кремово-желтоватого, более или менее бледного по центру, к розовым тонам, характерным для этого вида, к краю шляпки. Иногда розовый цвет по краям шляпки бывает ярким и насышенным, иногда более бледным. Возможно, в зависимости от условий влажности. При трении краснеет.
Гименофор в виде тонких трубок, присоединенных к ножке, желтых у молодых экземпляров и оливково-зеленых у взрослых, синеет при прикосновении. Поры маленькие, сперва круглые, но со временем деформируются, вариабельной окраски: желтые, лимонно-желтые, оливковато-желтые, оранжевые, красновато-оранжевые, хотя чаще всего желтых или оливково-желтых оттенков, также синеют при прикосновении.
Ножка 5-12 (15) x 3-5 см., твердая и выполненная. В молодых экземплярах более короткая и бочонкообразная, после становится более длинной и стройной, несколько утолщенной в основании. Тех же тонов, что и шляпка (более желтая в молодых грибах), с теми же розовыми оттенками, обычно в средней части, хотя это может меняться. По меньшей мере по двум третям ножки в ее верхней части - распространяется тонкая красноватая сеточка.
Мякоть полная и плотная, что способствует тому, что у этого вида значительный удельный вес по сравнению с другими видами того же типа. Ярко-желтого или кремового цвета. Молодые экземпляры обладают фруктовым запахом, который с возрастом становится более неприятным.
Споры оливково-желтые. Споры гладкие, веретеновидные, примерно 13,5-15*6-6,8 мкм.

Растет в дубовых лесах на севере страны, в зимние месяцы.

Съедобен после отваривания в течении 15 минут (отвар вылить!)

* Из-за характерной окраски его трудно спутать с другими видами, разве только с Boletus fechtneri Velenovsky
, у которого также есть розовые тона в ножке, но нет розового на шляпке

* В книге Нисана Биньямини, судя по описанию, был спутан с Болетом Фехтнера, возможно, потому, что тогда у него еще не имелось информации об этом виде. На форум и сайт пока не поступало информации о нахождении в Израиле вида Болет Фехтнера.

הכובע כיפתי, קמור ונעשה שטוח, פניו לבדיים בפטריות צעירות והופכים לחלקים יותר עם הזמן, קוטרו 6-15 ס"מ, לפעמים אף יותר, העור של הכובע לא יורד בקלות. צבעו משתנה מחיוור יותר, קרם-צהבהב במרכז, לגוונים ורודים בשוליו - הסימן האופייני למין זה. מאדים לאחר שפשוף. לפעמים הצבע הורוד שבשוליים הינו עז וכהה יחסית, ולפעמים די חיוור. אולי, זה תלוי בתנאי הלחות, בהם גדלה הפטריה.

הצינוריות דקות, צהובות בפטריות צעירות ובצבע ירוק-זיתי בפטריות בשלות, מכחילות בלחיצה. הנקבוביות קטנות, צבען מגוון יחסית: צהובות, צהובות-לימוניות, צהובות-זיתיות, כתומות, כתומות-אדמדמות, למרות שבדרך כלל בצבע צהוב או צהוב-זיתי, גם מכחילות בנגיעה או שפשוף.

הרגל מוצקה, בפטריות צעירות קצרה ותפוחה יותר, גובהה 5-(15)12 ס"מ ועוביה 3-5 ס"מ, צבעה דומה לצבעים של הכובע, צהוב יותר בפטריות צעירות, בגווניםצהובים בחלק העליון  וגוונים ורודים בחלק האמצעי. בחלק העליון והאמצעי הרגל מכוסה ברשת עדינה בצבע אדמדם.

הבשר מוצק וקשה, צבעו צהוב או קרם. לפטריות הצעירות יש ריח נעים המזכיר ריח של פירות. עם הזמן הוא משתנה והופך לריח פחות נעים.

אבקת הנבגים בצבע צהוב-זיתי. הנבגים חלקים, דמויי כישור, גודלם בערך 13,5-15*6-6,8 מיקרון.

 

אינה שכיחה, גדלה בחורשות אלונים בצפון הארץ בעונת החורף

 

הפטריה הניתנת למאכל, אחרי בישול מקדים במשך 10-15 דקות (יש לשפוך את המים ולשטוף את הפטריות אחרי הבישול)

 

* בגלל הצבעים האופייניים לה קשה להתבלבל בין הגושית הזאת לבין מיני גושיות אחרים. אולי רק גושית חיורת דומה לו מאוד ויש לה גוונים ורודים ברגל, אבל אין ורוד בכובע.

 

* ככל הנראה, בספרו של ניסן בנימיני המין הזה הוגדר כגושית חיורת (Boletus fechtneri Vel), אולי מסיבה שבאותה תקופה עוד לא היה בהישגו מידע על המין הזה של גושית. בפורום ובאתר עדיין לא התקבלו דיווחים על מציאת Boletus fechtneri בישראל.

В описании был использован материал с сайта ASOCIACIÓN MICOLÓGICA EL ROYO
 

בתאור השתמשנו במידע מהאתר ASOCIACIÓN MICOLÓGICA EL ROYO

 

 

Хостинг от uCoz