К списку видов - לרשימת המינים          Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית   

   

Bjerkandera adusta Бьеркандера опаленная לוחנית שחרחרה

 

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

 

Фотографии гриба в интернет-альбоме Ирит Ковач - .תמונת הפטריה באלבום של עירית ק

 

Сайту нужны фотографии этого гриба - תמונות הפטריה הזאת חסרות באתר

 

Плодовые тела однолетние, сливающиеся, от распростертых до сидячих, часто с черепитчато расположенными, узкими и продолговатыми шляпками, или же с отогнутым верхним краем распростертого по субстрату плодового тела, тонкие, гибкие, мягко-кожистые, при высыхании твердые и ломкие, до 7 см в длину, до 4 в ширину и 0,1-0,8 см в толщину. Поверхность шляпки сперва беловатая, бледно-серая, желтовато- или кремово-сероватая, иногда бурая, со временем становится сероватой или черноватой, особенно по краю (будто обожженной), неясно зональная, сперва тонковойлочная, затем шероховатая, мелкоморщинистая или гладкая. Гименофор пористый. Поры округлые или угловатые, 5-7 на 1 мм, с цельными тонкими перегородками. Поверхность пор серая, дымчатая или черная. Трубочки сперва дымчато-серые, затем черные. 1-2 мм длиной, отделяющиеся от более светлой ткани тонкой черной зоной. Ткань гриба мягкокожистая, в сухом состоянии пробковая, беловатая, с возрастом буроватая, до 6 мм толщиной в основании.

Споры удлиненно-эллипсоидные или почти цилиндрические, гладкие, бесцветные, 4,5-6*2,5-3,5 мкм.

 

Произрастает на мертвых лиственных деревьях многих пород, реже на хвойных. Вызыват белую гниль. В Израиле найдена на срубленных стволах Казуарины бугорчатой и тополя.

 

Несъедобна

גוף הרביה חד-שנתי, זוחל עד יושב, לעתים כמה גופי הרביה מתלקדים לאורך או מסודרים אחד מעל השני דמויי כובעים צרים וארוכים, דקים, גמישים, גלדניים-רכים, ובהתיבשות קשים ושבירים. כובע בודד עד 7 ס"מ באורכו, עד 4 ס"מ ברוחבו ו-0,1-0,8 ס"מ בעוביו. פני הכובע בעלי אונות חלשות, בתחילה לבדיים, אחר-כך מחוספסים, מקומטים או חלקים, צבעם בתחילה לבנבן, אפור-בהיר, אפרפר-צהבהב או קרם-אפרפר, לפעמים חום, עם הזמן נעשה אפרפר או שחרחר, במיוחד בשוליו. ההימנופור בעל נקבים, הנקבים מעוגלים או מצולעים, 5-7 יחידות על 1 מ"מ, דפנותיהם שלמים ודקים, פניהם אפורים כצבע עשן או שחורים. הצינורות בתחילה אפורים כצבע עשן, אחר-כך שחורים, אורכם 1-2 מ"מ. הם מופרדים מבשר הפטריה על-ידי פס שחור דק. הבשר גלדני-רך, בהתיבשות דמוי שעם, לבנבן, עם הזמן חום במקצת, עוביו עד 6 ס"מ בבסיס הכובע.

הנבגים אליפסואידיים-מאורכים או כמעט גליליים, חלקים, חסרי צבע, גודלם 4,5-6*2,5-3,5 מיקרון.

 

הפטריה גדלה על גזעים מתים של עצי עלים מסוגים רבים, לפעמים גם על עצים מחטניים. גורמת לריקבון לבן. בישראל נמצאה על גזעים כרותים של קזוארינה וצפצפה.

 

אינה טובה למאכל.

В описании использован материал из статьи Checklist of Hymenomycetes (Aphyllophorales s.l.) and Heterobasidiomycetes in Israel, by Daniel Tura, Ivan V. Zmitrovich, Solomon P. Wasser and Eviatar Nevo (2010), а также с сайта Mycobank и из книги Определитель грибов России, Порядок Аффилофоровые, вып. 2, М.А. Бондарцева, 1998

בתאור השתמשנו במידע מתוך מאמר

 Checklist of Hymenomycetes (Aphyllophorales s.l.) and Heterobasidiomycetes in Israel, by Daniel Tura, Ivan V. Zmitrovich, Solomon P. Wasser and Eviatar Nevo (2010), וגם מהאתר Mycobank ומתוך ספר  Определитель грибов России, Порядок Аффилофоровые, вып. 2, М.А. Бондарцева, 1998

 

Хостинг от uCoz