К списку видов - לרשימת המינים          Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית      

Daedalea quercina Губка дубовая פתלתלית האלון

 

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

 

Сайту нужны фотографии этого гриба - תמונות הפטריה הזאת חסרות באתר

 

Плодовые тела многолетние, одиночные или срастающиеся по несколько шляпок, сидячие или распростерто-отогнутые, крепко присоединенные к субстрату широкой частью, полукруглые, пробковые или деревянистые, жесткие, до 20 см в поперечнике, 15 см шириной (от субстрата до края шляпки) и 8 см толщиной. Верхняя поверхность шляпки от плоской до слегка выпуклой, часто слегка бугорчатая в основании, от гладкой до бархатистой, иногда с пучками торчащих гиф, шишковатая или бородавчатая, у основания более неровная и шероховатая, чем у края, который обычно гладкий. Края острые, охристые, ближе к основанию поверхность от коричневатой до сероватой в старых экземплярах. Поверхность пор плоская или скошенная, особенно ближе к субстрату. Гименофор неправильной формы, вдоль края удлиненно-пористый, ближе к основанию с извилистыми, лабиринтовидными или почти пластиновидными порами. На скошенных поверхностях поры глубоко расщеплены в передней части, обычно 1-4 мм шириной, со сравнительно толстыми, 1-3 мм, стенками. Мякоть до 1 см толщиной, от охристой то табачно-бурой, с неявными годовыми  кольцами. Трубочки до 4 см длиной, светло-грязно-желтые.

Споры цилиндрические, бесцветные, гладкие, 5,5-7*2,5-3,5 мкм.

 

Произрастает на пнях и стволах лиственных деревьев - дуб, тополь, эвкалипт, вяз, бук и других. Вызывает бурую гниль. В Израиле найдена в Бейт Орене на сухой ветви дуба и на живой ветви Филлиреи широколистной.

 

Несъедобна.

גוף הרביה רב-שנתי, בודד או מורכב מכמה כובעים מחוברים, יושב או נוגע, מחובר חזק למצע בחלקו הרחב, דמוי מדף חצי-עגול, מרקמו קשה, מעוצה או דמוי שעם, קוטרו עד 20 ס"מ, רוחבו (המרחק מהמצע עד השוליים בחלק הרחב) עד 15 ס"מ, עוביו עד 8 ס"מ. צדו העליון של הכובע משטוח עד קמור במקצת, לעתים מעובה-גבנוני בבסיס, פניו חלקים או קטיפתיים, לפעמים גבשושיים או בעלי בליטות, בקרבת הבסיס מחוספסים יותר ובשוליים חלקים. השוליים חדים, צבעם צהוב-עכור, החלקים הפנימיים יותר וקרובים יותר לבסיס צבעם חום-בהיר, לגופי הרביה ותיקים צבע אפרפר. פני הנקבים שטוחים או משופעים, במיוחד קרוב למצע. צורתו של ההימנופור אינה סדירה, בסמוך לשוליים הנקבים מאורכים, קרוב לבסיס נעשים מפותלים או כמעט דפיים. הנקבים שעל מצע משופע נסדקים בצדם הקדמי, רוחבם בדרך כלל 1-4 מ"מ, בעלי דפנות עבים, 1-3 מ"מ. עובי הבשר מגיע ל-1 ס"מ, צבעו מצהוב-כהה עד חום טבק. אורך הצינורות עד 4 ס"מ, צבעם צהוב-עכור-בהיר.

הנבגים גליליים, חלקים, חסרי צבע, גודלם 5,5-7*2,5-3,5 מיקרון.

 

הפטריה גדלה על גזעים של עצי עלים - אלון, צפצפה, אוקליפטוס, אשור ואחרים. גורמת לריקבון חום. בישראל נמצאה בבית אורן על ענף יבש של אלון וענף חי של בר זית בינוני.

 

אינה טובה למאכל.

В описании использован материал из статьи Checklist of Hymenomycetes (Aphyllophorales s.l.) and Heterobasidiomycetes in Israel, by Daniel Tura, Ivan V. Zmitrovich, Solomon P. Wasser and Eviatar Nevo (2010), а также с сайта Mycobank

בתאור השתמשנו במידע מתוך מאמר

 Checklist of Hymenomycetes (Aphyllophorales s.l.) and Heterobasidiomycetes in Israel, by Daniel Tura, Ivan V. Zmitrovich, Solomon P. Wasser and Eviatar Nevo (2010), וגם מהאתר Mycobank

Хостинг от uCoz