К списку видов - לרשימת המינים          Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית      

Rhodophyllum sericeus/Entoloma sericeum Розовопластинник /Энтолома шелковистая אדומית משיית

 

Фотография в интернете - תמונות באינטרנט

Фотография в интернете - תמונות באינטרנט

Фотография в интернете - תמונות באינטרנט

Фотография в интернете - תמונות באינטרנט

Фотография в интернете - תמונות באינטרנט

Фотография в интернете - תמונות באינטרנט

 

Найдена в конце декабря в лесу Штуля - הפטרייה נמצאה בסוף דצמבר בחורשת שתולה

Фотографии спор Энтоломы шелковистой - תמונות הנבגים של אדומית משיית

 
Шляпка 2-5(7) см в диам., сперва полушаровидная или конически-выпуклая, выпуклая, позже распростертая, с небольшим бугорком или слегка вдавленная в центре, гладкая или мелко радиально волокнистая, блестящая, гигрофанная, во влажных условиях полосатая от края до центра, темно-серо-коричневая, красно-коричневая, бурая, чуть светлее по краям, в сухих условиях с заметным шелковистым блеском, светлой, бледно- или желтовато-коричневой, края сперва подвернуты внутрь, затем распрямляются..
Пластинки частые, слабо приросшие, почти свободные, иногда выемчатые или с нисходящим зубцом, сперва серовато-белые, серовато-розоватые, затем цвета мяса, розово- или красно-коричневые, с гладким или зубчатым краем.
Ножка 2-6(8) см в высоту, 0,2-0,7 см в толщину, прямая или чуть расширенная к основанию, цилиндрическая или уплощенная с продольной бороздой, ломкая, блестящая или тусклая, полая, буровато-сероватая, мучнистая под пластинками, беловато-опушенная в основании.
Мякоть серо-коричневая, внутри беловатая, с приятным запахом, напоминающим мясо или мучнисто-прогорклым.
Споры 7,5-11х7-9 мкм, розовые, закругленные.
Споровый порошок красно-коричневый

Произрастает обычно в группах в травянистых местах и на опушках лесов, в декабре-феврале.

Редкий съедобный гриб, который, однако, можно спутать с другими, несъедобными и ядовитыми видами энтолом.

הכובע תחילה כיפתי או פעמוני-קמור ונעשה שטוח, עם פיטם קטן או שקוע במרכזו במקצת, קוטרו 5-2 (7) ס"מ, פניו חלקים או מכוסים סיבים קטנטנים המסודרים במעגלים, מבריקים, היגרופניים, בתנאים לחים מפוספסים מהשוליים עד המרכז וצבעם חום-אפור-כהה, חום-אדמדם, חום-כהה, בהיר במקצת בשוליים; בתנאים יבשים הכובע מקבל ברק משיי ניכר, צבעו חום-חיוור או חום-צהבהב, השולים מקופלים בגיל צעיר ואחר-כך מתיישרים.

הדפים די צפופים, נוגעים או כמעט חופשיים, לעתים בעלי מפרץ או בלווית שן גולשת, בתחילה לבנבנים-אפרפרים, ורדרדים-אפרפרים, אחר-כך כצבע של בשר, חומים-ורדרדים או חומים-אדמדמים, קצותיהם תמימים או משוננים.

הרגל ישרה או מתרחבת במקצת בבסיסה, גלילית או פחוסה עם חריץ לאורכה, שבירה, מבריקה או עמומה, חלולה, קמחית מתחת לדפים, גובהה 6-2 (8) ס"מ, עוביה 0.2-0.7 ס"מ, צבעה חום-אפרפר, צימרי-לבן בבסיס.

הבשר חום-אפור בשכבה החיצונית, לבנבן בשכבה פנימית יותר, בעל ריח שמזכיר ריח של בשר או קמחי-מריר.

הנבגים מעוגלים, ורודים, גודלם 7.5-11 על 7-9 מיקרון

אבקת הנבגים חומה-אדמדמה

 

הפטרייה גדלה בדרך כלל בקבוצות, במדשאות, בשטחים פתוחים או בקרחות היער, בדצמבר-פברואר.

נאכלת, אך אפשר להתבלבל בינה לבין מינים אחרים של אדומיות, שהם רעילים או שאינם טובים למאכל.

В описании использован материал из книги  проф. Н. Биньямини "Шляпочные грибы в Израиле"  а также с сайтов MycoBank и latvijasdaba.lv

בתאור השתמשנו במידע מתוך ספרו של פרופ. ניסן בנימיני "פטריות הכובע בישראל" וגם מהאתרים MycoBank ו-latvijasdaba.lv

Хостинг от uCoz