К списку видов - לרשימת המינים          Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית      

Antrodia serialis

Антродия рядовая

גמומית "שורתית"

 

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

 

Сайту нужны фотографии этого гриба - תמונות הפטריה הזאת חסרות באתר

 

Плодовые тела однолетние или двухлетние, распростертые по субстрату или распростерто-отогнутые, ровные или со сросшимися рядами шишковатых или зачаточных шляпок, которые поотдельности обычно от 2 до 20 мм длиной и объединяются, срастаясь, в большую сложную структуру, иногда покрывающую более метра. В свежем виде их можно снять с субстрата одним куском. Края структуры четкие, узкие, белые. Отдельные шляпки, если имеются, узко-удлиненные, неправильной формы, сперва упругие, при высыхании пробковые и жесткие, до 6 мм толщиной, верхняя поверхность от охристой до бледно-желтовато-коричневой или серовато-коричневой, сперва войлочная, со временем становится гладкой, слабо зонирована, с закругленно-покатым, волнистым краем. Поверхность пор белая, становится бежевой, желтоватой или грязно-желто-коричневой, иногда с красными точками (атакованная грибами-гипомицетами). Поры закругленные или угловатые, на вертикальных поверхностях удлиненные и растрескавшиеся, 2-4 на 1 мм. Ткань от белой до охристой, жесткая, волокнистая, 1-4 мм толщиной, слегка горьковатая на вкус в свежем состоянии. Трубочки одноцветные с тканью, до 8 мм на вертикальном субстрате.

Споры цилиндрические или узко-эллипсоидные, гладкие, бесцветные, 5-8*2-3 мкм.

 

Произрастает на мертвых стволах хвойных деревьев, реже на лиственных. Вызывает бурую гниль. В Израиле найдена под Иерусалимом в сосновом лесу.

 

Несъедобна.

* השם העברי של הפטריה הינו תרגום השם הלועזי בלבד

גוף הרביה חד-שנתי או דו-שנתי, זוחל על המצע או נוגע, פרוס או בעל שורות של כובעים גבשושיים או לא מפותחים, כל אחד מ-2 עד 20 מ"מ באורכו, אשר מתלקדים ביחד למבנה אחד המכסה לפעמים מעל מטר של המצע. במצב טרי גופי הרביה מתקלפים מהמצע לפעמים כיחידה אחד. שוליהם ברורים, צרים, לבנים. כובע בודד, באם נמצא, מאורך, צורתו אינה סדירה, מרקמו בתחילה גמיש ובהתיבשו קשה דמוי שעם, עוביו עד 6 מ"מ, צדו העליון בתחילה צמרי ונעשה חלק, בעל אונות לא ברורות, צבעו צהוב-עכור עד חום-צהבהב או חום-אפרפר, שוליו מעוגלים, משופעים וגליים במקצת. הנקבים מעוגלים או מצולעים, על מצע אנכי נעשים מאורכים וסדוקים, 2-4 יחידות על 1 מ"מ, צבעם לבן ונעשה בז', צהבהב או חום-צהוב-עכור, לפעמים עם כתמים אדומים (כאשר פטריה-היפומיצט תוקפת את גוף הרביה). בשר הפטריה קשה, סיבי, עוביו 1-4 מ"מ, צבעו מלבן עד צהוב-עכור, טעמו מריר במצב טרי. צבע הצינורות כצבע הבשר, אורכם עד 8 מ"מ על מצע אנכי.

הנבגים גליליים או אליפסואידיים-צרים, חסרי-צבע, חלקים, גודלם 8-5*3-2 מיקרון.

 

הפטריה גדלה על גזעים מתים של עצי מחט, לפעמים על עצי עלים. גורמת לריקבון חום. בישראל נמצאה באזור ירושלים בחורשת ארנים.

 

אינה טובה למאכל.

В описании использован материал из статьи Checklist of Hymenomycetes (Aphyllophorales s.l.) and Heterobasidiomycetes in Israel, by Daniel Tura, Ivan V. Zmitrovich, Solomon P. Wasser and Eviatar Nevo (2010), а также с сайта Mycobank

בתאור השתמשנו במידע מתוך מאמר

 Checklist of Hymenomycetes (Aphyllophorales s.l.) and Heterobasidiomycetes in Israel, by Daniel Tura, Ivan V. Zmitrovich, Solomon P. Wasser and Eviatar Nevo (2010), וגם מהאתר Mycobank

Хостинг от uCoz