К списку видов - לרשימת המינים          Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית    

Geastrum recolligens/G. corollinum Hollós

Звездовик бородавчатый

כוכבנית החולות

 

Фотографии в интернете - תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете - תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете - תמונות באינטרנט
 

Сайту нужны фотографии этого гриба - תמונות הפטריה הזאת חסרות באתר

 

Молодые нераскрытые плодовые тела наземные, иногда укрытые подстилкой и опадом, 0,9-2,5 см в поперечнике, 1-3 см высотой, шаровидные, в форме луковицы или неправильной формы - особенно, когда растут скученными группами, с пучком мицелия в основании. Поверхность гладкая, желто-коричневая или коричневая, не изменяется при повреждении.

Экзоперидиум звездообразно раскрывается до половины диаметра или больше, часто на очень правильной формы лучи, в количестве 5-13 (обычно 7-10) Лучи очень гигроскопичны. В свежем состоянии и во влажных условиях мешковидные или плоские, иногда слегка поднимаются в виде арки. В раскрытом состоянии плодовые тела средних размеров:2-7 см, когда лучи экзоперидия распластаны горизонтально, 0,7-3 см в сухих экземплярах, когда лучи завернуты по направлению к плодовому телу и частично или полностью его закрывают.

Верхняя поверхность луча сперва бледно-серовато-бежевая, со временем желтеющая или светло-коричневая, затем темно-коричневая, в старых экземплярах почти черно-коричневая, поначалу кожистая, при высыхании очень жесткая. Нижняя поверхность луча - мицелиальный слой экзоперидия, который обычно не слишком покрыт мусором, желтоватый или коричневый, при гигроскопических движениях луча он вскоре опадает, открывая более глубокий, беловатый слой, также постепенно опадающий со временем.

Плодовое тело, заключенно в эндоперидий (внутреннюю оболочку) сидячее, шаровидное или сплюснуто-шаровидное, если смотреть сверху, то иногда бывает овальным или неправильной формы, диаметр варьируется от 0,6 до 2,3 см, обычно 1-2 см. Апофиза отсутствует. Ножка очень короткая, часто незаметная. Эндоперидий ровный, в свежераскрытых экземплярах может быть покрыт тонким мучнистым налетом, вскоре исчезающим. Цвет обычно серовато-коричневатых тонов, чаще светлый, но иногда бывает очень темным.

Перистома (отверстие для выхода спор) мочковатая, обычно хорошо очерченная, чаще широко коническая или сосочковидная, в плодовых телах луковичной формы бывает вытянутой, клювовидной, одноцветная с поверхностью эндопериди, темнее или светлее ее, иногда почти белая.

Колумелла довольно слабая, колоновидная или булавовидная, является продолжением очень короткой ножки и поднимается более чем до половины высоты зрелой глебы, беловатая или бежевая в разрезе. Зрелая глеба коричневая, порошковидная.

Споры шаровидные, бородавчатые, 3-5 мкм, коричневые

 

Не распространен, произрастает на песчаных почвах, обычно в лиственных рощах, в ноябре-мае

 

Несъедобен

גוף הרביה הצעיר מתפתח על הקרקע, לפעמים מתחת לשכבה של עלים שנשרו, רוחבו 0,9-2,5 ס"מ, גובהו 1-3 ס"מ, צורתו כדורית, כדורית פחוסה, בצלית או לא סימטרית, במיוחד כאשר כמה גופי הרביה גדלים בקבוצה צפופה. בבסיסו פתילי קורים מאוגדים. פניו חלקים, צבעו צהוב-עכור או חום, לא משתנה בפגיעה.

המעטה החיצוני נפתח דמוי כוכב עד חצי הקוטר או יותר ונפרש ל-5-13 (בדרך כלל 6-10) קרניים היגרוסקופיות, שצורתן לעתים סימטרית. בפטריות טריות ובתאים לחים הקרניים שטוחות או דמויות שק, לפעמים מתרוממות במקצת דמויות קשת, קוטר גוף הרביה בעל קרניים שטוחות מגיע ל-2-7 ס"מ. בתנאים יבשים הקרניים מתקפלות לעבר גוף הרביה ועוטפות אותו בחלקו או לחלוטין, וקוטר גוף הרביה 0,7-3 ס"מ.

צדו העליון של הקרן צבעו בתחילה בז'-אפרפר-חיוור, עם הזמן הופך צהוב או חום-בהיר, אחר-כך חום-כהה או כמעט שחור, בפטריות צעירות גלדני ובהתיבשות קשה מאוד. צדו התחתון - השכבה התחתונה של המעטה החיצוני - מכוסה במקצת גרגירי חול, צבעו צהוב כקש או חום, עקב התנועות ההיגרוסקופיות של הקרן מתקלף עד מהרה וחושף שכבה לבנבנה, פנימית יותר, אשר גם נושרת עם הזמן.

גוף הרביה העטוף במעטה הפנימי דמוי כדור, כדור פחוס, לפעמים אליפסואידי או שצורתו לא סימטרית, כשמסתכלים מלמעלה. קוטרו 0,6-2,3 ס"מ, בדרך כלל 1-2 ס"מ, פניו חלקים, צבעו חום-בהיר או חום-אפרפר-בהיר אך לפעמים כהה מאוד, בגוונים חומים-אפורים, בפטריות צעירות מכוסה בכיסוי קמחי קל הנעלם מהר. הרגלית קצרה מאוד ולעתים לא נראית לעין.

הפתח מודגש היטב ונראה כמחורץ במקצת, לפעמים מאורך דמוי מקור, צבעו כצבע מעטה החיצוני, לפעמים כהה יותר או בהיר יותר, כמעט לבן

העמודית (columella) די חלשה, דמויית עמוד או שרביט, עולה כהמשך של הרגלית הקצרה מאוד ומגיעה עד לחצי הגובה של הגלבה הבשלה, צבעה לבנבן או בז' בחתך.

הגלבה הבשלה חומה, דמויית אבקה

הנבג כדורי, קוטרו 3-5 מיקרון, בעל בליטות עדינות.

 

אינה שכיחה, גדלה בנובמבר-מאי באדמות חוליות בחורשות עצי עלים


אינה טובה למאכל

В описании использован материал из книги проф. Нисана Биньямини "Высшие грибы в Израиле" а также с сайта Mycobank

בתאור השתמשנו במידע מתוך ספרו של פרופ. ניסן בנימיני "פטריות עילאיות בישראל" וגם מהאתר Mycobank

Хостинг от uCoz