К списку видов - לרשימת המינים          Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית      

 
Cantharellus cibarius Лисичка настоящая, съедобная גביעונית נאכלת

 

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

 

 

Примечание: лисички, выросшие в засушливых условиях, могут приобрести более светлую, беловато-желтоватую окраску
הערה: גבעוניות הגדלות בתנאי יובש, יכולות להיות חיוורות יותר, לבנבנות-צהבהבות :
 

 

Шляпка 3-10(11) см в диаметре, вначале выпуклая, с завернутым краем, затем почти плоская и позднее - воронковидная, с неравномерными сильно волнистыми краями, желтково-желтая, желтая, бледно-желтая.

Ножка 3-7х1-3 см, сплошная, расширяется кверху, непосредственно переходит в шляпку, гладкая, голая, желтая.
Мякоть плотная, резинистая, неломкая, белая, на изломе желтеет в периферическом слое плодового тела, с приятным ароматическим запахом и вкусом. Мякоть почти никогда не подвержена червоточине. Пластинки низбегающие на ножку, узкие, с многочисленными анастомозами (это соединяющие их поперечные канальчики), желтково-желтые.

Споровый порошок бледно-желтый.

Споры 8-10х4-6 мкм, эллипсоидные, гладкие, бесцветные

Произрастает в дубовых лесах, в декабре-феврале.
Съедобный гриб с хорошим вкусом, употребляется в пищу во всех видах обработки.

Имеет некоторое сходство с ядовитым грибом Омфалотус масличный !

В литературе можно встретить указание, что лисичка настоящая имеет сходство с лисичкой ложной ( Hygrophoropsis aurantiaca), чья ядовитость оказалась мнимой. Лисичка ложная отличается тем, что имеет красновато-оранжевую окраску, более круглую форму шляпки, полую ножку, часто с возрастом чернеющую книзу. В  Израиле она не растет.

גוף הרביה דמוי כובע ורגל, הכובע קמור בגיל צעיר ושוליו מקופלים פנימה, ואחר-כך נעשה שטוח או קעור במקצת במרכזו, דמוי משפך, שוליו גליים מאוד ובעלי אונות לא שוות זו לזו, קורטו 3-11 ס"מ, צבעו צהוב-חלמון-משמש, צהוב-חיוור.

שכבת ההימנופור דמויית דפים המרוחקים זה מזה במקצת, גולשים מאוד, צרים, ולעתים מסתעפים בשולי הכובע, בעלי קשרי רוחב רבים, צבעם צהוב-חלמון.

הרגל אטומה, צרה כלפי מטה, יוצרת יחידה אחת עם הכובע, אורכה 3-7 ס"מ, רוחבה 1-3 ס"מ, פניה חלקים, צבעה צהוב.

הבשר מוצק, צמיגי במקצת, מצהיב יותר בשבירה, צבעו לבנבן, צהבהב יותר בשבירה או חתך, הריח נעים כריח המשמש, טעמו נעים. כמעט אף פעם אין בו תולעים

הנבג אליפסואידי, גודלו 4-6*8-10 מיקרון, צבעו לבן או חסר צבע, חלק, ומכיל טיפות שמן רבות. אבקת הנבגים צהובה-חיוורת

נדירה, גדלה ביערות אלונים בדצמבר-פברואר.
פטריה זו נפוצה באירופה ובצפון-ארה"ב ונימנית עם פטריות הבר כטובה ביותר למאכל ומחירה גבוה.

הפטריה דומה במקצת לפטרית הרעל טבורית הזית!

В описании использован материал из книги Нисана Биньямини "Шляпочные грибы в Израиле" а также из книги проф. С.П. Вассера " "Путеводитель по съедобным и ядовитым грибам Израиля"

בתאור השתמשנו במידע מתוך ספרו של ניסן בנימיני "פטריות הכובע בישראל" וגם מתוך ספרו של פרופ. ואסר "Путеводитель по съедобным и ядовитым грибам Израиля"

Хостинг от uCoz