К списку видов - לרשימת המינים          Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית    

Geastrum striatum D.C Звездовик полосатый  כוכבנית מחורצת

 

Фотографии в интернете - תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете - תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете - תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете - תמונות באינטרנט

 

Сайту нужны фотографии этого гриба - תמונות הפטריה הזאת חסרות באתר

 

Молодое плодовое тело подземное, шаровидное, яйцевидное или луковицевидное, часто с явным бугорком, покрытое песком и остатками растений, 1-3 см в диам..  Поверхность бледная,  кремоватая.

Затем экзоперидий (внешняя оболочка) звездообразно растрескивается на 4-12 (обычно 6-8) остроконечных лучей разной формы. Лучи подняты в виде арки, иногда горизонтально распростерты или подогнуты.  Не гигроскопичны, но в высохших экземплярах иногда загибаются по направлению к плодовому телу. Их диаметр 1,5-6,5 см, при горизонтальных лучах до 8 см.

Псевдопаренхиматозный слой экзоперидия (верхняя поверхность луча) до 5 мм в толщину, в центре толще, в виде толстостенного цилиндра, который охватывает ножку. Часто он вскоре растрескивается и опадает или частично остается вокруг ножки. Сперва этот слой беловатый, затем бледно-бежевый, бледно-охристый, затем коричневатый, красно-коричневый или темно-коричневый, с пятнами. В недавно открывшихся экземплярах покрыт мелким мучнистым или кристаллическим налетом.

Волокнистый, промежуточный, слой бумагообразно кожистый, в свежих экземплярах беловатый, со временем серовато-коричневый, затем грязно-коричневый, иногда с зеленоватым оттенком.

Мицелиальный, нижний слой экзоперидия густо покрыт песчинками и частицами растений, грязно-желтый,  внутренняя поверхность сперва бежевая, со временем становится коричневатой.

Плодовое тело, заключенное во внутреннюю оболочку (эндоперидий) шаровидное, широкоовальное или сплюснутое, 0,5-3  см в диам, с заметной ножкой и с апофизой (округлым дисковидным выступом над ножкой) в виде плотного кольцеобразного воротничка. Иногда апофиза неразличима. Эндоперидий в свежих экземплярах покрыт мучнистым или кристаллическим беловато-бежевым налетом, который со временем исчезает. Поверхность оболочки под ним гладкая, красновато- или рыжевато-коричневая, винно-серая, на ней бывают видны горизонтальные полоски.

Ножка 3-9 мм высотой, сужающаяся книзу, сперва беловатая, серая, со временем коричневеет.

Перистома  четко очерченная, иногда с желобком вокруг, коническая или сосочковидная, до 7 мм в высоту, складчатая, (19-36 складок).

Колумелла достигает более половины высоты глебы, иногда до полной высоты, беловатая или бледно коричневая, коническая или закругленная.

Мякоть молодых плодовых тел жесткая, беловатая, зрелая глеба темно-коричневая, иногда с лиловым оттенком, порошковидная.

Споры шаровидные, бородавчатые, темно-желто-коричневые, 5-6 мкм

 

Редкий, чаще произрастает группами, в ноябре-мае, в дубовых рощах.

 

Несъедобен

גוף הרביה הצעיר מתפתח מתחת לאדמה, דמוי כדור, ביצה או ראש בצל, לפעמים בעל פיטם,  פניו מכוסים בגרגירי חול ושיירי צמחים, קוטרו 1-3 ס"מ, צבעו חיוור, קרם-בהיר.

אחר-כך המעטה החיצוני נפתח דמוי כוכב ל-4-12 (בדרך כלל 6-8) קרניים בעלות קצוות חדים. הקרניים אינן היגרוסקופיות אבל לפעמים מתקפלות לעבר גוף הרביה. בדרך כלל הן מורמות בדמות קשת ומרימות את גוף הרביה מעל פני האדמה, לפעמים נפרסות על פני הקרקע או מקופלות. קוטרו של גוף הרביה הפתוח 1,5-6,5 ס"מ, וכאשר הקרניים פרוסות על הקרקע, קוטרו מגיע ל-8 ס"מ.

צדה העליון של הקרן - השכבה העליונה של המעטה החיצוני, עוביה עד 5 מ"מ, עבה יותר בקרבת המרכז, בו השכבה מתרחבת ויוצרת רקמה בדמות טבעת מסביב לרגלית, אחר-כך נסדקת ולרוב נושרת. צבעה בתחילה לבנבן, אחר-כך בז'-חיוור, קינמוני-חיוור, חום-עורי או חום-אדמדם, בסוף חום-כהה, בעל כתמים .

השכבה הבינונית של המעטה החיצוני גלדנית ודמויית נייר, לבנבנה, עם הזמן הופכת חומה-אפרפרה, חומה-עכורה, לפעמים בגוון ירקרק.

צדו התחתון של המעטה החיצוני מכוסה בצפיפות גרגירי חול ושיירי צמחים, צבעו צהוב-עכור. צדו הפנימי של השכבה צבעו בז', ונעשה שחמחם.

 גוף הרביה העטוף במעטה הפנימי בעל רגלית ניכרת, כדורי, פחוס או אליפסואידי רחב, קוטרו 0,5-3 ס"מ. המעטה הפנימי בפטריות צעירות מכוסה בכיסוי קמחי או גבישי בצבע בז'-לבנבן, הנעלם עם הזמן. פניו חלקים, לפעמים מפוספסים, צבעו חום-אדמדם או חום-תפוז, אפור-ייני .

הפתח מודגש היטב, מחורץ ומזדקר כלפי מעלה, דמוי חרוט או פיטם, גובהו מגיע ל-7 מ"מ.

הרגלית צרה כלפי מטה, בתחילה לבנבנה או אפרפרה, משחימה עם הזמן, גובהה 3-9 מ"מ.

העמודית (columella) לפעמים מגיעה לגובה המלא של הגלבה, חרוטית או מעוגלת, צבעה לבנבן או חום-חיוור.

הגלבה בגיל צעיר חיוורת, קשה, בהבשלה דמויית אבקה חומה.

הנבג כדורי, בעל בליטות, גודלו 5-6 מיקרון.


נדירה, גדלה בקבוצות, בנובמבר-מאי ביערות אלונים


אינה טובה למאכל

 

В описании использован материал из книги проф. Нисана Биньямини "Высшие грибы в Израиле" а также с сайта Mycobank

בתאור השתמשנו במידע מתוך ספרו של פרופ. ניסן בנימיני "פטריות עילאיות בישראל" וגם מהאתר Mycobank

 

Хостинг от uCoz