К списку видов - לרשימת המינים          Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית   

   

Oxyporus obducens/Polyporus obducens Оксипорус скрытый/трубочконосный

ספוגית עטויה

 

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

 

Сайту нужны фотографии этого гриба - תמונות הפטריה הזאת חסרות באתר

 

Плодовые тела однолетние или многолетние, резупинантные, сливающиеся и достигающие иногда больших размеров, до 1 м в длину, до 1,5 мм толщиной, хотя чаще мелких размеров. Мягкие и слабо приросшие к субстрату в свежем виде, твердые при высыхании, белые, кремовые, со временем соломенно- или буровато-желтые, слегка блестящие. На вертикальном субстрате несколько волнистые. Край стерильный, вначале белый или кремовый, под конец охряно-желто-ржавый, нежноопушенный, довольно резко ограниченный, 0,5-2 мм шириной или шире. Гименофор пористый. Поры округло-угловатые, мелкие, 4-6 на 1 мм, некоторые больше, до 0,5 мм шириной, с тонкими, зубчатыми или бахромчатыми перегородками. Трубочки однослойные или расположены в 3-4 слоя, 2-5 мм длиной, на вертикальном субстрате часто с ирпексовидно-рассеченными стенками, одноцветные с цветом подстилки. Подстилка 0,7-1 мм толщиной, волокнисто-хлопьевидная, ломкая, белая, кремовая, при высыхании кожано-желтая.

Споры от яйцевидных до почти шаровидных, гладкие, бесцветные, тонкостенные, 3-5,5*2,5-4 мкм.

 

Произрастает на мертвой древесине, на стволах и пнях лиственных пород. Редко на хвойных. Вызывает белую гниль. В Израиле найден в районе Рамат Ашарон, на стволах кипариса.

 

Несъедобен

גוף הרביה חד-שנתי, זוחל, רך ומחובר חלש למצע במצב טרי, מתקשה בהתיבשות, מתלקד עם גופי הרביה הסמוכים לו וביחד הם יכולים להגיע לאורך משמעותי - עד 1 מטר, אבל בדרך כלל קטן יותר, ועד 1,5 מ"מ בעובי. צבעו לבן, קרם, עם הזמן הופך לצהוב כקש או חום-צהוב, מבריק במקצת. כשהוא גדל על מצע אנכי, פניו גליים במקצת. שוליו סטריליים, בתחילה לבנים או בצבע קרם, ובסוף הופכים צהובים-חלודיים-עכורים, קטיפתיים ויחסית ברורים, רוחבם 0,5-2 מ"מ או יותר. ההימנופור בעל נקבים. הנקבים מעוגלים-מצולעים, קטנים, 4-6 יחידות על 1 מ"מ, לפעמים גדולים יותר, עד 0,5 מ"מ בקוטר, קצותיהם דקים, משוננים או מצוייצים (בזכוכית מגדלת). הצינורות מסודרים בשכבה אחת או ב-3-4 שכבות, אורכם 2-5 מ"מ, על מצע אנכי דפנותיהם לעתים מפוצלים דמויי שיניים או דפים, צבעם כצבע השכבה התחתונה. השכבה התחתונה דקה, 0,7-1 מ"מ בעוביה, פתיתית-סיבית, שבירה, צבעה לבן או קרם, בהתיבשות הופך צהוב-שחום.

הנבגים ביצתיים או כמעט כדוריים, חלקים, חסרי צבע, בעלי דפנות דקים, גודלם 3-5,5*2,5-4 מיקרון.

 

הפטריה גדלה על עצי עלים מתים, לפעמים על עצי מחט. גורמת לריקבון לבן. בישראל נמצאה באזור רמת השרון, על גזעי ברושים.

 

אינה טובה למאכל.

В описании использован материал из статьи Checklist of Hymenomycetes (Aphyllophorales s.l.) and Heterobasidiomycetes in Israel, by Daniel Tura, Ivan V. Zmitrovich, Solomon P. Wasser and Eviatar Nevo (2010), а также с сайта Mycobank и из книги Определитель грибов России, Порядок Аффилофоровые, вып. 2, М.А. Бондарцева, 1998

בתאור השתמשנו במידע מתוך מאמר

 Checklist of Hymenomycetes (Aphyllophorales s.l.) and Heterobasidiomycetes in Israel, by Daniel Tura, Ivan V. Zmitrovich, Solomon P. Wasser and Eviatar Nevo (2010), וגם מהאתר Mycobank ומתוך ספר  Определитель грибов России, Порядок Аффилофоровые, вып. 2, М.А. Бондарцева, 1998

 

 

Хостинг от uCoz