К списку видов - לרשימת המינים          Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית   

   

Phellinus ferruginosus/Poria ferruginosa Феллинус ржавый צמודית "חלודית"

 

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

 

(c) Alex.Ashdod, on fallen acacia branches, october 2011

 

Плодовые тела однолетние или многолетние, распростертые, приросшие, часто неправильных очертаний, сливающиеся и достигающие 20-30 (60-70) см длиной, 4-15(20) см шириной и до 12 мм толщиной в старых экземплярах, кожистые и упругие до деревянисто-кожистых. Поверхность пор от гладкой до бугорчатой (до 1-2 см высотой) или волнистой, с наплывами на косом субстрате, ярко-ржавая, затем каштановая или буро-ржавая. Край активно растущих плодовых тел войлочно-хлопьевидный, сперва довольно широкий, затем узкий, приросший, одноцветный с плодовым телом или чуть светлее, желтовато-коричневый. Поры округлые или слегка угловатые, иногда продолговатые, 4-6 на 1 мм, на горизонтальном субстрате с цельными краями, на косых - с растрескивающимися, ржаво-бурыми, а под конец табачно-бурыми. Трубочки одного цвета с поверхностью пор, часто косые, однослойные или многослойные, 1-3 мм длиной в каждом слое, в совокупности до нескольких см длиной на скошенных поверхностях. Ткань пробково-хлопьевидная, неоднородной толщины, так как заполняет полости в неровной поверхности субстрата, в среднем до 1 мм, местами достигает 4-5 мм, рыже-ржавая или ржаво-бурая.

Споры широко-эллипсоидные, бесцветные, с каплей, 4-6*3-4 мкм

 

Произрастает в течении всего года на пнях и отмерших стволах, преимущественно на нижней и боковой поверхности, а также на опавших ветвях различных лиственных пород (дуба, клена, ольхи, ясеня, ивы, боярышника, сливы и т.д.) Вызывает малоактивную белую гниль. В Израиле найден в районе реки Кзив, на мертвом рожковом дереве, а также в эвкалиптовом лесу и в лесу Бен-Шемена.

 

Несъедобен.

 

Похож на Феллинус сливающийся. Отличается от него более мелкими порами и иными спорами.

גופי הרביה חד-שנתיים או רב-שנתיים, זוחלים, מחוברים חזק למצע, מתלקדים ומגיעים למימדים מרשימים של 20-30(60-70) ס"מ לאורך, 4-15 (20) ס"מ לאורך ועד 12 מ"מ בעובים של גוםי רביה ותיקים. צורתם לעתים אינה סדירה. מרקמם גלדני וגמיש עד גלדני-מעוצה. פני הנקבים חלקים או גבשושיים (גובה הגבשושים עד 1-2 ס"מ), גליים על מצע אנכי או משופע, צבעם חלודי-עז, אחר-כך ערמוני או חום-חלודי. שוליים בגופי הרביה בתהליך פעיל של גדלתם הינם לבדיים-פתיים, בתחילה די רחבים ואחר-כך צרים, מחוברים למצע, צבעם כצבע גוף הרביה או בהיר יותר, חום-צהבהב. הנקבים מעוגלים או מצולעים במקצת, לפעמים מאורכים, 4-6 יחידות על 1 מ"מ. קצותיהם שלמים על מצע אופקי ונסדקים על מצע משופע, צבעם חום-חלודי עד חום-כהה. הצינורות לעתים משופעים, בעלי שכבה אחת או כמה שכבות, אורכם 1-3 מ"מ בכל שכבה ובסך הכל מגיעים לכמה סנטימטרים בעובי, צבעם כצבע פני הנקבים. הבשר פתיתי-דמוי שעם, צבעו חלודי-אדמוני או חום-חלודי, עוביו אינו אחיד, כיוון שהוא ממלא שקעים בתוך פני המצע הלא חלקים, כ-1 מ"מ בממוצע, לפעמים מגיע ל-4-5 מ"מ בעוביו.

הנבגים אליפסואידיים-רחבים, חסרי-צבע, בעלי טיפת שמן, גודלם 4-6*3-4 מיקרון.

 

הפטריה גדלה למשך כל השנה על גזעים כרותים ומתים (בדרך כלל בצד או בחלק התחתון של הגזע) או על ענפים יבשים של עצי עלים מסוגים רבים: אלון, אדר, אשור, ערבה, עוזרר, שזיף ואחרים. גורמת לריקבון לבן איטי. בישראל נמצאה ליד נחל כזיב על גזע מת של עץ חרוב וגם על עצי אוקליפטוס וביער בן-שמן.

 

אינה טובה למאכל

 

דומה לצמודית שטוחה. שונה ממנה בנקבים קטנים יותר ובנבגים.

В описании использован материал из статьи Checklist of Hymenomycetes (Aphyllophorales s.l.) and Heterobasidiomycetes in Israel, by Daniel Tura, Ivan V. Zmitrovich, Solomon P. Wasser and Eviatar Nevo (2010), а также с сайтов Mycobank, afillophorovye.ru и из книги Трутовые грибы Европейской части СССР и Кавказа, А.С. Бондарцев, 1953

בתאור השתמשנו במידע מתוך מאמר

 Checklist of Hymenomycetes (Aphyllophorales s.l.) and Heterobasidiomycetes in Israel, by Daniel Tura, Ivan V. Zmitrovich, Solomon P. Wasser and Eviatar Nevo (2010), וגם מהאתרים afillophorovye.ru, Mycobank ומתוך ספר Трутовые грибы Европейской части СССР и Кавказа, А.С. Бондарцев, 1953

Хостинг от uCoz