К списку видов - לרשימת המינים          Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית      

 
Leucoagaricus wichanskyi/Lepiota wichanskyi   Белошампиньон Виханского/Зонтик Виханского

לבקנית "וויחאנסקי"

 

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

 

 

Сайту нужны фотографии этого гриба - תמונות הפטריה הזאת חסרות באתר

 

Шляпка 3-7 см в диам., от шаровидной, выпуклой до плоско-распростертой, с маленьким низким бугорком или без него. Сперва почти гладкая, со временем растрескивается на маленькие радиальные, хлопьевидные чешуйки, светло-, темно-, рыжевато- или желтовато-коричневые на более светлом, бежевом или бежево-розоватом фоне. С временем бывает покрыта радиальными трещинами. Края тонкие, часто с беловатыми остатками покрывала.

Пластинки свободные, тонкие, частые, белые или кремовые.

Ножка 3-8 см в высоту, 0,3-1 см в толщину, центральная, цилиндрическая, с заметным клубневидным утолщением в основании, белая, гладкая и блестящая, выполненная, в нижней части бывает темнее, под цвет шляпки, желтовато-коричневатая.

Кольцо узкое, белое, перепончатое, исчезающее, по краям под цвет шляпки, желтовато- или рыжевато-коричневатое.

Мякоть белая, на изломе не изменяется, в шляпке плотная, в ножке ватообразная. Со слабым запахом и невыраженным или сладковатым вкусом.

Споры эллипсоидные, гладкие, 8-10*5-6 мкм. Споровый порошок белый.

 

Редкий гриб, произрастает небольшими группами, в дубовых, иногда в сосновых, рощах и парках. В сухую погоду плодовые тела бывают на 2/3 погружены в почву.

 

Съедобность неизвестна/Не рекомендуется ко сбору

 

Схожий вид - более крупный Белошампиньон "прибрежный"

*השם העברי של הפטריה הינו זמני בלבד

הכובע כיפתי, קמור ונעשה קמור-שטוח, עם פיטם קטן נמוך או בלעדיו, קוטרו 3-7 ס"מ. פניו בתחילה חלקים כמעט, עם הזמן הופכים מכוסים קשקשים קטנים פתיתיים המסודרים במעגלים, צבעם חום-צהבהב, חום-חלודי-בהיר, חום-כהה על רקע בז' או בז'-ורדרד. לפעמים פניו נסדקים מהמרכז לכיוון השוליים. שוליו דקים, לפעמים עם שרידי צעיף לבנבן.

הדפים דקים, חפשיים, צפופים, צבעם לבן או קרם.

הרגל מרכזית, גלילית, אטומה, בסיסה בולבוסי, גובהה 3-8 ס"מ, עוביה 0,3-1 ס"מ, פניה חלקים, מבריקים, צבעה לבן, חלקה התחתון לפעמים כהה יותר, חום-צהבהב-בהיר, כצבע הכובע. הטבעת צרה, קרומית, נעלמת, לבנה, צבע השוליים כצבע הכובע, חום-צהבהב או חום-חלודי-בהיר.

הבשר לבן ואינו משתנה, בשר הכובע מוצק, בשר הרגל דמוי צמר גפן במרקמו. ריחו חלש וטעמו מתקתק או לא ניכר.

הנבגים אליפסואידיים, חלקים, גודלם 8-10*5-6 מיקרון.

 

הפטריה נדירה, גדלה בקבוצות קטנות בפארקים, בחורשות אלונים ולפעמים אורנים. בתנאים יבשים גופי הרביה שקועים באדמה עד 2/3 של גובהם.

 

לא ידוע, אם נאכלת. אינה מומלצת לליקוט.

 

דומה לבת מינה גדולה יותר, לבקנית חופית

В описании использован материал с сайта Гербарий Ростовской области, а также из статьи "FLORULE EVOLUTIVE DES BASIDIOMYCOTINA. DU FINISTERE. HOMOBASIDIOMYCETES. AGARICALES" by Alain GERAULT, 2005

בתאור השתמשנו במידע מהאתר

Гербарий Ростовской области וגם מתוך מאמר "FLORULE EVOLUTIVE DES BASIDIOMYCOTINA. DU FINISTERE. HOMOBASIDIOMYCETES. AGARICALES" by Alain GERAULT, 2005

Хостинг от uCoz