К списку видов - לרשימת המינים          Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית   

   

Stereum sanguinolentum/Thelephora sanguinolenta Стереум краснеющий קשיחית "מאדימה"

 

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

 

Сайту нужны фотографии этого гриба - תמונות הפטריה הזאת חסרות באתר

 

Плодовые тела однолетние, жесткокожистые, упругие, при высыхании жесткие, распростертые со свободными краями 3-4 мм шириной, сперва выглядят как маленькие, с трудом отделяющиеся от субстрата, округло-удлиненные участки, разбросанные по поверхности древесины, затем срастаются и распространяются до 5 см в длину или более, со слегка отогнутыми или узко-шляпковидными краями, достигающими 15 мм в ширину. Верхняя сторона шляпок войлочно-бороздчатая, бело-кремовая, слабо зональная, бывает с желтовато- или коричневато-красноватыми зонами, с тонким подвернутым краем. Поверхность гимения ровная или бугорчатая, серовато-коричневая с фиолетовым оттенком, в основном в центре плодового тела и становящимся светлее по направлению к извилистым краям. Гименофор сухих экземпляров источает кроваво-красную жидкость при прикосновении. Ткань гриба тонкая, светлая, 0,5-1 мм толщиной, на разрезе видна очень тонкая красновато-коричневая полоса (с трудом видна невооруженным глазом).

Споры от эллипсоидных до цилиндрических, бесцветные, гладкие, тонкостенные, 7-10*2,5-3 мкм.

 

Произрастает на мертвой древесине хвойных деревьев. В Израиле найден возле горы Барон, в сосновом лесу, на упавшем стволе сосны, в ноябре.

 

Несъедобен.

*השם העברי של הפטריה אינו רשמי, אלא זמני בלבד.

גוף הרביה חד-שנתי, גלדני-קשה, צמיגי, קשה בהתיבשות, זוחל, שוליו חפשיים, רוחבם 3-4 מ"מ, בתחילה נקרע כמו קטע קטן ומעוגל או מאורך או כמה קטעים הפזורים על שטח המצע, אשר אחר-כך מתפשטים, מתלקדים ומגיעים ל-5 ס"מ באורך או יותר, בעלי כובעים צרים, המגיעים ל1,5 ס"מ ברוחב. הצד העליון של הכובע לבדי ומחורץ, צבעו קרם-לבן, בעל אונות חלשות, אשר צבעם לפעמים צהבהב-אדמדם או חום-אדמדם והשוליים מקופלים. פני ההינומית ישרים או גבשושיים, צבעם חום-אפרפר בגוון סגלגל, בעיקר במרכז של גוף הרביה, נעשה בהיר יותר בקרבת השוליים הגליים. ההימנופור של גופי הרביה יבשים מפריש בלחיצה נוזל בצבע דם. בשר הפטריה דק, בהיר, עוביו 0,5-1 מ"מ, בחתך מתגלה פס דק מאוד בצבע חום-אדמדם, שלעתים לא נראה לעין ללא זכוכית מגדלת.

הנבגים אליפסואידיים או גליליים, חסרי צבע, חלקים, בעלי דפנות דקים, גודלם 7-10*2,5-3 מיקרון.

 

הפטריה גדלה על גזעים וענפים מתים של עצי מחט. בישראל נמצאה ליד הר בראון, על גזע כרות של אורן, בנובמבר.

 

אינה טובה למאכל.

В описании использован материал из статьи Checklist of Hymenomycetes (Aphyllophorales s.l.) and Heterobasidiomycetes in Israel, by Daniel Tura, Ivan V. Zmitrovich, Solomon P. Wasser and Eviatar Nevo (2010), а также с сайта Mycobank и из книги "Fungi of Switzerland, vol. 2. Non Gilled Fungi", by J. Breitenbach, F. Kranzlin

בתאור השתמשנו במידע מתוך מאמר

 Checklist of Hymenomycetes (Aphyllophorales s.l.) and Heterobasidiomycetes in Israel, by Daniel Tura, Ivan V. Zmitrovich, Solomon P. Wasser and Eviatar Nevo (2010), וגם מהאתר Mycobank  ומתוך ספר  "Fungi of Switzerland, vol. 2. Non Gilled Fungi", by J. Breitenbach, F. Kranzlin

 

 

Хостинг от uCoz