К списку видов - לרשימת המינים          Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית      

טבלה השוואתית של מיני הפקועות

 

אזורי הגדילה

נאכלת/רעילה

ריח

בשר

טבעת

כובע

גודל

שם המין

חורשות מעורבות ומחטניות

נאכלת

ניכר, שקדים או אניס

לבן, מצהיב מעט

גבוהה, רחבה, דקה, קשקוש למטה

כדורי-פעמוני עד שטוח, לבן, קרם, מצהיב מעט בשפשוף

גדול

A. abruptibulbus/essettei

לרגלי עצי-מחט

נאכלת

חלש

לבן, ורדרד מתחת לכובע, מצהיב בבסיס הרגל

גבוהה, שבירה, לבנה

קמור עד שטוח, חלק או סיבי, לבן או בז' בגוון חלודי, מצהיב מעט בשפשוף

קטן-בינוני

A. aestivalis/altipes

בחורשות ברושים

נאכלת

- המידע חסר-

לבן, ברגל הופך צהוב או כתום, לפעמים הופך חום-אדמדם בבסיס

גבוהה, שבירה, לבנה

כיפתי עד קמור-שטוח, לבן, מצהיב בשפשוף

קטן-בינוני

A. aestivalis var. flavotactus

בחורשות מעורבות, מתחת לשיחים ובשדות מרעה

נאכלת

ניכר, שקדים או אניס

לבן או צהבהב, מצהיב מעט בחתך

דקה, רחבה, כפולה, קשקוש למטה

מחרוטי עד שטוח, לבן, קרם או צהבהב, מצהיב מעט בשפשוף, חלק, משיי או קשקוש קל

גדול

A. arvensis

פארקים וחורשות עצי מחט

נאכלת

שקדים

לבן, בבסיס הרגל ורדרד, בחתך הופך ורדרד-אדמדם

גבוהה, רחבה, תלויה, לבנבנה, קשקוש למטה

כיפתי עד קמור-שטוח, קשקוש חום-צהבהב או חום-חלודי, מצהיב בשפשוף

גדול מאוד

A. аugustus

בגינות מזובלות , בקרקעות דשנות

נאכלת

פטרייתי נעים

לבנבן, מווריד או מאדים בחתך

צרה, עבה, לבנה

כיפתי עד קמור, לבן, קרם או חום-בהיר, סיבי או קשקשי, מאדים מעט בשפשוף

בינוני

A. bisporus

חורשות עצים רחבי-עלים, אדמות אורגניות

נאכלת

חלש, נעים, חמצמץ

לבן, מווריד או מאדים בחתך

לבנה, כפולה, קשה ומפוספסת למעלה

כיפתי עד שטוח, חלק, לבנבן בגוון צהבהב, לפעמים קשקוש קל במרכז

בינוני-גדול

A. bitorquis

חורשות אלונים ביערות כרמל

- המידע חסר-

- המידע חסר-

- המידע חסר-

- המידע חסר-

- המידע חסר-

- המידע חסר-

A. bonii

בשדות ובגנים

נאכלת

יכול להיות לא נעים כריח פנול, ריח אניס, ריח מתקתק או ריח של שוקולד לפטריה בשלה

לבן, המוריד או מאדים בהדרגה, אחר-כך הופך חום-צהבהב-עכור-בהיר

גבוהה, דקה, מפוספסת למעלה, לבנבנה או בגוון חום-אפרפר

מכיפתי עד שטוח, שקוע או גבנוני, משיי, סיבי או קשקוש בגוון חום-אפרפר על רקע לבנבן

קטן-בינוני

A. bresadolanus/romagnesii

שכיחה, בשדות ובגנים

נאכלת

פטרייתי נעים או  ריח שקדים קל

לבן בפטריה צעירה, הופך אדמדם או צהוב-תפוז, בעיקר סמוך לדפים

מרכזית, לבנבנה, דקה, שבירה, נעלמת

כיפתי עד קמור-שטוח, משיי, סיבי, פתיתי או קשקוש קל במרכז, לבן, לבנבן-ורדרד או חום-צהבהב-בהיר

בינוני-גדול

A. сampestris

באדמות חוליות, במדשאות

נאכלת

פטרייתי נעים

לבן, לפעמים מווריד במקצת ברגל

גבוהה, פשוטה, צרה, שברירית

כיפתי עד קמור-שטוח, קשקוש חום על רקע צהבהב, צהבהב-אפרפר או קרם-צהבהב

בינוני

A. campestris var. isabellinus

בחממות, בערימות זבל אורגני, בגנים ובשדות של עצי עלים

נאכלת

בגיל צעיר אגוזים או פטרייתי נעים, אחר-כך דומה לריח דג או עולש

לבן המאדים או משחים בחתך

עבה, טלויה, לבנה, צדה התחתון חום במקצת

מכיפתי-פעמוני עד קמור-שטוח, חום-כהה או חום-עכור הנסדק לקשקשים גדולים סיביים על רקע חום-בהיר

בינוני-גדול

A. cappellianus/vaporarius

אדמות יבשות וחוליות, בשולי השבילים

נאכלת

חמצמץ

לבן-חיוור בכובע, ורוד-עכור ברגל,  בחתך משתנה באיטיות לחום-חיוור

פשוטה, דקה, מרכזית או גבוהה, לבנה, לא ממש ניכרת

כיפתי עד קמור-שטוח, סיבי עד שעיר במקצת בשוליים, קשקוש בצבע חום, חום-אפור, חום-זהוב או חום-ייני

קטן-בינוני

A. cupreobrunneus

בקצות היער, בשדות מרעה

נאכלת

פטרייתי המעורב עם ריח של אניס או שקדים

לבן המצהיב במקצת בחתך, צבעו של בסיס הרגל צהוב-עכור

רחבה, כפולה, צדה התחתון משונן או קשקשי במקצת

כיפתי עד קמור-שטוח, חלק או סיבי לעתים נסדק מהמרכז, לבנבן או צהבהב-עכור, מצהיב מעט בלחיצה

בינוני

A. fissuratus

חורשות של עצים רחבי-עלים

- המידע חסר-

חלש, לפטריה צעירה - אניס או אגוזים, לפטריה בשלה - של דג. לאחר שנחתכת - לפטריה צעירה ריח של סבון, בשלה - של אדמה

לבנבן, בשפשוף הופך לצהוב-עז בכובע ובבסיס הרגל, במקומות אחרים מצהיב חלש יותר. לאחר שתי דקות הצבע הצהוב מחוויר ואחר-כך הופך לורוד

2-3 חגורות טבעתיות בצבע צהבהב-ורדרד-עכור או חום-אדמדם-עכור

כיפתי עד שטוח או שקוע במקצת, יבש, חום-ורוד, חום-אדמדם-עכור, במרכזו חום-סגלג, קשקוש חום-אדמדם בשוליים

בינוני-גדול

A. geesteranii

חורשות עצי-מחט

נאכלת

פטרייתי חלש או לא נעים

בכובע צבעו לבן, בבסיס הרגל צהבהב-כתום-בהיר

נרתיק לבנבן וסיבים קשקשיים בצורה של חגורות ובצבע חום-בהיר-אפרפר

כיפתי עד קמור-שטוח או שקוע במרכזו, לבנבן, צהבהב, בהבשלה לעתים עם כתמים בצבע חום-בהיר, חלק או סיבי

בינוני

A. gennadii

חורשות מעורבות ביערות כרמל

- המידע חסר-

- המידע חסר-

- המידע חסר-

- המידע חסר-

- המידע חסר-

- המידע חסר-

A. herinkii

חורשות של עצי עלים ועצי מחט

נאכלת

חלש

בכובע לבן, מווריד במקצת בחתך, בבסיס הרגל חום במקצת

גבוהה, לבנבנה או בצבע חום-חיוור

קמור עד קמור-שטוח, קשקשים בצבע חום-עמום על רקע בז'-חום-בהיר

קטן-בינוני

A. impudicus

- המידע חסר-

נאכלת

- המידע חסר-

- המידע חסר-

- המידע חסר-

נסדק חזק לקשקשים בולטים וגדולים

גדול

A. kuehnerianus

בחורשות מעורבות, בפארקים ובגנים, על אדמות חוליות

נאכלת

שקדים, אניס או ריח כימי ולא נעים

לבן, המאדים במקצת ברגל בסמוך לכובע, צהבהב-עכור במקצת בבסיס הרגל

הטבעת העליונה רחבה, קרומית, לבנה, צדה התחתון ושוליה מכוסים קשקשים שחומים, מתחתיה 2-3 חגורות טבעתיות צמריות

כיפתי עד שטוח או שקוע במרכזו, קשקשים סיביים פחוסים בצבע חום-אדמדם על רקע חום-צהבהב-חיוור

בינוני

A. lanipes

בשטחים פתוחים, במדשאות ליד עצים

נאכלת

שקדים

לבן, ומצהיב בבסיס הרגל ובשולי-הכובע

גבוהה, צרה, לבנה ומצהיבה

קמור עד שטוח, משיי או סיבי, לבנבן-צהבהב תחילה, הופך סגלגל בגוון ארגמני, ומרכזו מכוסה קשקשים קטנים צמודים, שצבעם חום-אדמדם או צהוב

קטן

A. lutosus

בחורשות של עצי-עלים, על אדמות גיריות

רעילה

יכול להיות חלש או חזק, לא נעים, כמו ריח של דיו, של יוד או של חומצה קרבולית

בשר הכובע לבן, מצהיב מעט בחתך, בבסיס הרגל מצהיב מאוד

גבוהה יחסית, חלקה או מפוספסת,  רחבה, חפשיה, קצותיה מעובים, צבעה לבן, בהבשלה חום

קמור עד שטוח, שקוע אן בעל פיטם, קשקשים צמודים וקטנים בצבע חום, חום-אפרפר, חום-שחרחר על רקע לבנבן, אפרפר, חום-בהיר או חום-אפרפר. מרכז הכובע צבעו חום, חום-צהבהב, חום-כהה, לעתים מצהיב מעט בלחיצה

בינוני-גדול

A. moelleri

באדמות חוליות, לרגלי קזוארינה

רעילה

של אניס בגיל צעיר, אחר כך של פנול

לבן-אדמדם ליד הדפים, צהוב ליד הבסיס

גבוהה בדרך כלל ובעלת שתי שכבות

כיפתי עד שטוח, הלבן-צהבהב מצהיב לאחר שפשוף, פניו נסדקים בהבשלה

בינוני-גדול

A. menieri

באזורים לחים, באחו

נאכלת

מעורב - של פטריות ושקדים או של פטריות ואניס

בשר הכובע ורדרד, מצהיב במקצת בחתך. בשר הרגל לבן

נעלמת עד מהרה, דקה ודמויית קורים לבנים

כיפתי עד קמור, לבן, מצהיב במקצת בשפשוף

קטן-בינוני

A. moellerianus

בחורשות של עצי-מחט

נאכלת

פטרייתי נעים

לבן, מאדים מעט מעל לדפים

נרתיק, המכוסה קשקשים רחבים ודקים

כיפתי עד קמור-שטוח,לבנבן, מכוסה קשקשים בצבע אפור חיוור עד חום חיוור

קטן-בינוני

A. nevoi

במדשאות

נאכלת

פטרייתי או שקדים

לבן, לעתים מצויים כתמים צהובים ברגל

יציבה, רחבה, קרומית, חלקה למעלה ומכוסה למטה קשקשים עגולים בצבע צהוב-תפוז

כיפתי עד קמור-שטוח, לבן או צהוב-חיור, עם כתמים צהובים, משיי, חלק או קשקשי-פתיתי

בינוני-גדול

A. nivescens/osecanus

בשטחים פתוחים

נאכלת

חלש

בשר הרגל עורי-קשה במרקמו, אפילו אחרי בישול, מאדים מעט בחתך

טבעת גבוהה, לעתים קרועה, יש נרתיק, אשר מתפרק לחלקים, דמויי חגורות קשקשיות

קמור, לבנבן בגיל צעיר,  מקבל גוון חום בהבשלה, מכוסה קשקשים חומים-אדמדמים

בינוני

A. padanus

במדשאות ובחורשות עצי עלים

רעילה

של דיו או יוד

לבן, מצהיב מעט ברגל ומקבל גוון ורדרד קל בכובע

גדולה, קרומית, לבנה למעלה, קמחית-פתיתית למטה

כיפתי עד שטוח, בגיל צעיר עם פיטם, על הרקע צהבהב-אפרפר או לבנבן-אפרפר קשקשים רבים, קטנים בצבע חום-אדמדם. הצבע מצהיב לאחר שפשוף.

בינוני

A. phaeolepidotus

בגינות, בקרקעות דשנות, בחורשות עצים רחבי-עלים

רעילה

לא נעים במקצת

לבן ומצהיב עד מהרה, בעיקר בבסיס הרגל

גבוהה, רחבה, דקה, מעובה בקצוות, גדולה ומפוספסת, צבעה לבן ובהבשלה חום-שחור בגוון ארגמני

כיפתי, פעמוני עד קמור-שטוח, אפרפר-חום-חיוור, בגוון צהבהב-עכור במרכזו, מצהיב לאחר שפשוף, אך הצהוב הולך ונעלם, עם קשקשים צמודים אפורים כהים

בינוני

A. placomyces

ביערות אלונים

נאכלת

שקדים

לבן, בחתך מצהיב לאט

צרה, לבנה

כדורי עד שטוח, סגלגל-ארגמני

קטן-בינוני

A. porphyrizon

בחורשות מחטניות ומעורבת, בפארקים, בתנאים לחים

רעילה

חזק, של פנול או דיו

לבן, בשר הרגל צבעו משתנה לצהוב או שחמחם, צבע של בשר הכובע בשבירה יכול להשתנות לייני

מרכזית, נשמרת, דקה יותר בחיבור לרגל, עבה יותר בקרבת השוליים

כיפתי, פעמוני או דמוי טרפז עד כמעט שטוח, קשקשים פחוסים וברורים בצבע חום-אפרפר על רקע לבנבן חיוור

בינוני-גדול

A. praeclaresquamosus

באדמות חוליות, באחו

רעילה

לא נעים, במיוחד בבסיס הרגל, מזכיר את ריח של פנול.

בחתך בתחילה לבן, אחר-כך צהוב-חיוור, בעוד כמה3 דקות הופך ורדרד ובסוף נעשה אדום-בהיר או חום-אדמדם, במיוחד בחלקה התחתון של הרגל

גבוהה, פשוטה, מעובה, שוליה כפולים.

כיפתי או חרוטי עד קמור, צבעו משתנה מלבן צח עד צהוב-עכור, חום-אפרפר, אפרפר או חום, עם קשקשים משולשיים שחומים

קטן-בינוני

A. pseudopratensis

בחורשות אורנים

נאכלת אך ללא ערך תזונתי

שקדים או חלש ולא מיוחד

לבן ומשתנה לצהוב, בעיקר באזור בסיס הרגל

כפולה, תלויה, דקה, לבנה, שברירית

כיפתי, פעמוני-פחוס,עד שטוח, בתחילה לבנבן, אחר-כך עם סיבים צפופים בצבע הוורדרד-אדמדם הופך חום-צהבהב, חום-עכור, בהיר יותר בקרבת השוליים, קשקוש כהה במרכז

קטן

A. purpurellus/dulcidulus

- המידע חסר-

נאכלת

חלש

לבנבן או חום-בהיר, לא משתנה

כפולה, סיבית, לבנבנה או חומה-בהירה, מרכזית פחות או יותר

כיפתי עד שטוח או שקוע, לבנבן, לבנבן-אפרפר, לעתים עם כמה קשקשים גדולים

בינוני

A. rollanii

בחורשות אלונים ואורנים

נאכלת אך ללא ערך תזונתי

אניס

לבן, דליל

דקה וצרה, לבנבנה, עדינה

קמור עד שטוח, לבן ומצהיב בשפשוף, אחר כך הופך חום-כתום. סיבים או בקשקשים אדמדמים או ארגמניים בעיקר במרכזו

קטן

A. semotus

בחורשות עצי-מחט ועצי-עלים

נאכלת

חמצמץ

לבנבן, המשתנה לאט לורדרד-אדמדם

לבנה, צרה, חלקה למעלה וקשקשית למטה

כיפתי, פעמוני עד שטוח, לעתים עם פיטם, חום-אדמדם, חום-קינמוני בהיר ומכוסה קשקשים סיביים צמודים, חומים-כהים, במרכז לעתים ללא קשקוש

בינוני

A. silvaticus

בחורשות מחטניות ומעורבות של אלונים וארנים

נאכלת

- המידע חסר-

לבנבן, מאדים לאט בחתך

גבוהה, פשוטה, קרומית.

כיפתי, פעמוני או חרוטי עד שטוח, עם פיטם קטן, בתחילה חום-צהבהב במרכזו ובהיר יותר בקרבת השוליים, עם הזמן נסדק לקשקשים פחוסים בצבע חום-בהיר או חום-צהבהב על רקע לבנבן או צהבהב-חיוור.

בינוני

A. silvaticus var. pallens

בחורשות אורנים ואלונים

נאכלת

אניס

לבן, מצהיב או מאדים במקצת בבסיס הרגל, אך ההצהבה נעלמת עם הזמן

גבוהה, תלויה ומתנתקן מהרגל, רחבה, לבנה מלמעלה ומכוסה קשקשים חומים-בהירים מלמטה

ביצתי, כיפתי עד שטוח, חלק או סיבי, לבן, לבן-קרם או לבנבן-עכור מצהיב לאחר שפשוף

בינוני-גדול

A. silvicolus

בשטחים פתוחים

נאכלת

ריח פירות בגיל צעיר, אחר-כך ריח של עולש

לבנבן, אחר-כך חום-חיוור או חום-חלודי, בשר הכובע ובשר הרגל מתחת לכובע מאדים במקצת

כפולה, עבה, לבנבנה-חומה, החלק התחתון שלה מחובר לרגל

קמור עד קמור-שטוח או שקוע, חום או חום-בהיר  בגוון צהבהב, ומכוסה קשקשים חומים-חלודיים

בינוני-גדול

A. subperonatus

בשדות ובאדמות מתורבתות

נאכלת

ריח חלש של שקדים או אניס (המתעצם בבישול)

לבנבן, מצהיב לאט ומעט

לבנבנה, קטיפתית, תלויה

גלילי, פעמוני-פחוס עד קמור-שטוח, עם קשקשים בצבע חום-חיוור, חום-אדמדם, חום-ורדרד או חום-אפרפר, כהים יותר במרכז

בינוני-גדול

A. subrufescens/blazei

באדמות עשירות בחומר אורגני, בשטחים פתוחים, במדשאות, יוצרת מעגלים.

נאכלת

שקדים ובהבשלה כריח אמוניה

לבן, מאדים מעט בחתך

עבה, קשקשית בחלקה התחתון

קמור, עם הזמן מתפרק לקשקשים רחבים צהבהבים-עכורים על רקע לבנבן קטיפתי

בינוני-גדול מאוד

A. urinascens var. urinascens

תחת שיחים, עצי-עלים, אוקליפטוסים, בפארקים ובחורשות

רעילה

פנול או דיו

לבן, צהוב בבסיס הרגל, ולפעמים מפוזרים בו כתמים ורודים

דקה, לבנה, לפעמים מכוסה כתמים צהובים, נעלמת

פעמוני-פחוס עד קמור ושטוח במרכזו, לבן-משיני או לבנבן, הופך אפרפר עם ההבשלה. המרכז כהה יותר. מצהיב במהירות במגע או בשפשוף

בינוני-גדול

A. xanthodermus

 

   К списку видов - לרשימת המינים          Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית      

Хостинг от uCoz