Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית     

 

Семейство Трихоломовых или Рядовковых

משפחת ישעוריתיים

Род Говорушка סוג משפכנית
Род Деликатула סוג עדינית
Род Коллибия סוג אסימונית
Род Лаковица סוג שרפית
Род Лейкопаксиллус סוג לויקופאקסילוס (Leucopaxillus)
Род Леписта סוג אחלמית
Род Мегаколлибия סוג צמרית
Род Меланолеука סוג שחרחרית
Род Омфалина סוג אומפלינה (Omphalina)
Род Резупинатус или Перевёртыш סוג היפוכון (Resupinatus)
Род Рядовка или Трихолома סוג ישעורית
Род Фламмулина סוג להבית

 

Род  Трихолома или Рядовка

סוג ישעורית

Плодовые тела обычно довольно крупные.

Шляпки 3-15 см в диаметре, полушаровидные, выпуклые, позже распростертые, часто с волнистым, завернутым внутрь или отогнутым наружу краем, окрашенные, редко белые, волокнистые или чешуйчатые.
Пластинки приросшие, часто зубцом, иногда почти свободные, реже полу-нисходящие по ножке и отстающие внизу.
Споровый порошок белый или кремовый.
Ножка центральная, плотная, волокнистая, у некоторых видов с войлочным кольцом.

Произрастают на почве, в лесах и парках. Род включает около 90 видов, в Израиле произрастает около 10 видов. Большинство видов съедобны, но есть также несъедобные и ядовитые.

פטריות בשרניות, בינוניות או גדולות.

הכובע קמור או כיפתי ונעשה שטוח, קוטרו 3-15 ס"מ, לעתים שוליו גליים, מקופלים פנימה או למעלה, פניו חלקים או לבדיים, סיביים או קשקשיים. הדפים בעלי מפרץ בקרבת הרגל, לעתים בלוית שן גולשת. אבקת הנבגים בצבע לבן או קרם.

הרגל מרכזית, מוצקה, סיבית, עם טבעת או בלעדיה.

הפטריות גדלות על הקרקע, בעיקר בחורשות פתוחות. מרביתן טובות למאכל, אך יש גם רעילות. הסוג כולל כ-90 מינים, בישראל גדלים כ-10 מינים.

Список названий видов - רשימת המינים

Tricholoma atrosquamosum (?) Рядовка черночешуйчатая (?)

"ישעורית שחורת-קשקשים" (?)

Tricholoma atrosquamosum var. squarrulosum (?) "Рядовка чешуйчатоногая" (?)

"ישעורית קשקשית-רגל"(?)

Tricholoma batschii/T. fracticum Рядовка надломленная ישעורית מרה
Tricholoma caligatum Рядовка пятнистая/коричневая ישעורית ממוגפת/מנומרת
Tricholoma colossus Рядовка исполинская/гигантская

ישעורית "ענקית"

Tricholoma flavovirens Зеленушка/Рядовка зеленая ישעורית ירוקה
Tricholoma orirubens (?) Рядовка красноватая/Р. краснеющая (?)

"ישעורית מאדימה" (?)

Tricholoma orirubens var. basirubens M. Bon (?)    
Tricholoma populinum Рядовка тополевая

ישעורית "הצפצפות"

Tricholoma saponaceum Рядовка мыльная ישעורית סבונית
Tricholoma scalpturatum Рядовка серебристо-серая/желтеющая   ישעורית סדוקה
Tricholoma sulphureum    Рядовка серно-желтая ישעורית גפורה
Tricholoma terreum Рядовка землистая  ישעורית אדמתית/אפורה
Tricholoma vaccinum var. fulvosquamosum Bon (?) Рядовка шерстистая ф. рыжевато-чешуйчатая (?)

"ישעורית קשקשית כתומה" (?)

 
Род Лейкопаксиллус סוג לויקופאקסילוס (Leucopaxillus)
Грибы средних и крупных размеров, с сухой шляпкой, бывающей от выпуклой до вдавленной, в юности с подвернутым краем, без покрывала, с плотной мякотью. У них частые, тонкие, приросшие или низбегающие, белые, розоватые или желтоватые пластинки, которые могут сходить одним слоем и открывать гладкую мякоть. Вкус бывает мучнистый, слабый или горький. Часто у них бывает неприятный запах и их принимают за рядовки или говорушки, но последние более хрупки и загнивают быстрее (чем лейкопаксиллусы). Грибы этого рода содержат антибиотики, которые позволяют им сохраняться дольше других грибов, и потому они кажутся более часто встречающимися, чем на самом деле.

Произрастают на почве и на подстилке, на открытых участках.

גופי הרביה בינוניים או גדולים, בשרניים. הכובע יבש, קמור או שקוע במרכזו, שוליו מקופלים בגיל צעיר, ללא צעיף. הדפים צפופים, דקים, יושבים או גולשים, צבעם לבן, ורדרד או צהבהב, אשר יכולים להתנתק ולחשוף שכבת הבשר החלקה. הטעם לעתים קמחי, חלש או מריר. לעתים בעלי ריח לא נעים. המלקטים מתבלבלים בין הפטריות האלה לבין ישעוריות או משפכניות, אשר, אומנם, יותר דלות בשר ונרקבות מהר יותר. הפטריות מסוג לויקופאקסילוס מכילות חומרים אנטיביוטיים, אשר מאפשרים להן להישמר לתקופה ממושכת יותר מאשר לסוגים אחרים.

הפטריות גדלות על הקרקע, בשטחים פתוחים

Список названий видов - רשימת המינים

 

Leucopaxillus paradoxus Лейкопаксиллус необычный לויקופאקסילוס paradoxus

 

 
Род Леписта סוג אחלמית
Плодовые тела крупные, плотные, окрашенные в фиолетовый, голубой, серый, беловатый, желтовато-коричневый цвета. Шляпка гигрофанная. Пластинки приросшие. Споровый порошок розовый, кремово-желтый, беловатый.

Произрастают на почве, на лесной подстилке, в лесах, садах и парках. Род включает 20 видов, в Израиле нам известны 2 вида. Оба съедобны.

צבע הכובע סגול או בין חום-אדום לאפרפר בגוון ורוד, משתנה בתנאיי מזג אוויר (היגרופני). הדפים בעלי מפרץ ושן או גולשים במקצת, נפרדים בנקל מבשר הכובע. הרגל על-פי-רוב מרכזית, סיבית, בשרנית. הבשר מוצק. אבקת הנבגים בצבע ורוד, קרם-צהבהב או לבנבן. הפטריה בינונית או גדולה, גדלה על הקרקע בעיקר בחורשות. הסוג כולל כ-20 מינים, בישראל ידועים לנו 2 מינים. הפטריות נאכלות

Список названий видов - רשימת המינים

 

Lepista nuda

Рядовка фиолетовая

אחלמית ערומה/סגולה

Lepista sordida/Clitocybe tarda Peck

Рядовка сорная/грязная  

אחלמית עכורה/מלוכלכת

 

Фотографии неопознанной Леписты - תמונות האחלמית שלא זוהתה

 

Грибы найдены 14/12/12 в сосновом лесу в районе Бейт-Говрин. "От Ашдода в сторону Кирьят Малахи до перекрестка Рэм, затем поворот налево и на следующем повороте направо. Через 6 км будет искомый лес." (c) alex239. Грибы похожи на Lepista glaucocana

הפטריות נמצאו בחורשת אורנים ביער בית-גוברין ב על-ידי alex239 ב-14.12.12 . הן מזכירות את Lepista glaucocana

 

 
Род Перевёртыш/Резупинатус סוג רזופינטוס (היפוכון)
Сравнительно мелкий, до 1,5 см в диам., чашевидный, почковидный или уховидный гриб темной окраски, чаще всего встречающийся на нижней стороне гниющих стволов деревьев. Ножка отсутствует. Пластинки толстые, хорошо развитые, расходящиеся наподобие лучей в стороны из одной точки, расположенной эксцентрически.

גופי הרבייה קטנים יחסית, מגיעים ל-1,5 ס"מ בקוטרם, צורתם דמויית כוסית, אוזן או כליה, צבעם כהה. הרגל חסרה. הדפים מפותחים היטב, עבוים, היוצים מנקודה אחת הנמצאת לא במרכז של הכובע. הפטריות גדלות בדרך כלל בצד התחתון של גזעי עץ רקובים.

 

Список названий видов - רשימת המינים

 

Resupinatus trichotis

Резупинатус/Перевертыш волосяной

"רזופינטוס/היפוכית שעירה"

 

 

Семейство Лиофиллумовых

משפחת דפונייתיים

Род Лиофиллум סוג דפונית
Род Тефроцибе סוג אפורית
   

 

Род Лиофиллум סוג דפונית
Плодовые тела белые, сероватые, буроватые, у некоторых видов при подсыхании темнеют. Шляпки неправильные, воронковидные, плоскопритупленные или горбовидные, с лопастным краем. Пластинки приросшие, от надавливания синеют, краснеют и позже чернеют. Ножки обычно длинные, часто к основанию утолщенные. Плодовые тела хрящеватые, растут группами, часто срастаясь основаниями ножек. От близких родов Tricholoma и Clitocybe отличается по микроскопическим признакам.
Растут на перегнойной почве, лесной подстилке, разлагающейся древесине, на местах костров и пожарищ.
Род включает около 25 видов. Согласно проф. Вассеру, в Израиле растет два вида, но на форум поступали отчеты о дополнительных видах.

גופי הרביה לבנבנים, אפרפרים, חומים, במרקם סחוסי. הפטריות גדלות בדרך כלל בקבוצות המאוחדות בבסיסי הרגל. הכובע משנה את צבעו בהתאם לתנאי לחות (היגרופני). הדפים יושבים או גולשים בדרך כלל, צבעם אפרפר, אפור או חום-אפור, מכחילים, מאדימים ואחר-כך משחירים בלחיצה.  הכובע נפרש בצורה לא אחידה, דמוי משפך, קמור-שטוח או גבנוני. הרגל בדרך-כלל ארוכה, לעתים מתרחבת בקרבת בסיסה. דומה למינים קרובים - ישעורית ומשפכנית, שונה מהם במבנה מיקרוסקופי.

הפטריות גדלות על הקרקע, על עלי שלכת או על חלקי עץ, על מקומות אחרי שריפה.

הסוג כולל כ-25 מינים. על-פי דבריו של פרופסור ואסר, בישראל גדלים שני מינים, אך קיבלנו בפורום דיווחים על מינים נוספים של דפוניות.

 

 

Список названий видов - רשימת המינים

 

Lyophyllum connatum Лиофиллум сросшийся

דפונית connatum

Lyophyllum crassifolium/immundum Лиофиллум грязный דפונית עבת דפים
Lyophyllum decastes Рядовка скученная/Лиофиллум скученный דפונית מאוגדת
Lyophyllum fumosum/Tricholoma conglobatum Лиофиллум дымчато-серый דפונית fumosum / "אפורה"
Lyophyllum littoralis Лиофиллум "прибрежный" דפונית "ים-תיכונית"
Lyophyllum loricatum    Лиофиллум панцирный דפונית "משורינת"
     

Фотографии неуточненного вида Лиофиллумов - תמונות הדפוניות ממין שלא מזוהה סופית

Предположительно, грибы, найденные Алексом и семейством Пестман, могут односиться к одному из близких видов - Lyophyllum hypoxanthum или Lyophyllum buxeum.

אנו משערים, שהפטריות שנמצאו על-ידי אלכס וגם על-ידי משפחת פסטמן, שייכות לאחד המינים הקרובים - Lyophyllum hypoxanthum או Lyophyllum buxeum.

1.

Грибы найдены Алексом в окрестностях Ашдода, под эвкалиптами, 13 и 20 февраля 2011 - הפטריות נמצאו ע"י אלקס באזור אשדוד בחורשת אוקליפטוסים, ב13- ו20- לפברואר 2011

 

2.

Грибы найдены Таль и Боазом Пестман в районе Эмэк Хэфэр, 26.01.13, у подножий казуарин, в слое их опавших иголок .

Краткое описание найденных образцов номер 2

Плодовые тела мясистые, довольно крупные. Шляпки достигают 8-12 см, от беловато-бежевого до светло-желто-коричневого цвета, кожица шляпки легко снимается до половины радиуса. Мякоть остается белой. Пластинки частые, приросшие к ножке или выемчатые, светло-желтые или охристо-желтые. Ножка 5-6 см в высоту, 3-4 см в толщину, с небольшим клубневидным закруглением в основании. Поверхность ножки в молодых грибах более светлая, в старых буреет. Мякоть белая, на срезе слегка темнеет лишь через некоторое время, с приятно-душистым грибным запахом и мягким вкусом. Споровый порошок белый. Споры эллипсоидные, примерно 4-5*3 мкм.

2.

 הפטריות נמצאו ע"י בועז וטלפסטמן  באזור עמק חפר ב-26.01.13 מתחת לעצי קזוארינה, בתוך שיכבה של עלי-המחט שלהם.

להלן תאור קצר של הפריטים שנמצאו ע"י בועז וטל:

גופי הרבייה עבים ובשרניים. קוטר הכובע מגיע ל-8-12 ס"מ, צבעו בין בז'-לבנבן ל-חום-צהוב-בהיר. עור הכובע יורד בקלות עד לחצי הקוטר, בשר הכובע נשאר לבן. הדפים צפופים, יושבים או בעלי מפרץ, צבעם צהוב-בהיר או צהוב-אוקר. הרגל 5-6 ס"מ בגובהה, 3-4 ס"מ בעוביה, בולבוסית במקצת בבסיסה. פני הרגל בהירים יותר בפריטים צעירים, הופכים לכהים יותר, בגוון חום, בפטריות בשלות. הבשר נשאר לבן, מתכהה מעט ולאט. ריחו נעים, ארומטי-פטרייתי, טעמו עדין. אבקת הנבגים לבנה. הנבגים אליפסואידיים, חלקים, בערך 4-5*3 מיקרון.

 

 

Род Тефроцибе סוג אפורית
Грибы мелких размеров, шляпка обычно не больше 5 см в диам., выпуклая, с вогнутым или вдавленным центром, серо-коричнево-черноватая. Пластинки белые, беловатые или серые.

Произрастают на почве, группами, обычно в лесах.

מינים קטנים, עם קוטר הכובע שבדרך כלל קטן מ-5 ס"מ. הכובע קמור ונעשה שטוח, מרכזו שקוע או קעור, צבעו חום-אפור-שחור. צבע הדפים לבן, לבנבן או אפרפר.

הפטריות גדלות על הקרקע בקבוצות, על-פי-רוב בחורשות.

 

Список названий видов - רשימת המינים

 

Tephrocybe carbonaria/anthracophila/Lyophyllum anthracophilum  Тефроцибе угольное אפורית פחומה
Тефроцибе tylicolor אפורית נטושה

Фотографии неопознанного Тефроцибе - תמונות האפורית שלא זוהתה

Грибы найдены 18/12/12 в Модиинском сосновом лесу. Шляпки до 2,2 см в диам. ножки до 5,3 см в высоту, 2 мм в толщину, хрящеватые, гибкие. мякоть резинистая. Запах грибной. Пластинки довольно широкие, с пластиночками, приросшие с выемкой или зубцом. Споры шаровидные, 5-6 мкм.

הפטריות נמצאו בחורשת האורנים ביער מודיעין, ב-18.12.12. הכובע מגיע ל-2,2 ס"מ בקוטרו, הרגל מגיעה ל-5,3 ס"מ בגובהה, 2 מ"מ בעוביה, סחוסית, גמישה. הבשר צמיגי. הריח פטרייתי. הדפים רחבים יחסית, בעלי דפי ביניים ושן או מפרץ. הנבגים כדוריים, גודלם כ-5-6 מיקרון.

 

      Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית        Вверх-למעלה

Хостинг от uCoz