К списку видов - לרשימת המינים          Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית      

 
Tricholoma atrosquamosum (?) Рядовка черночешуйчатая (?)

"ישעורית שחורת-קשקשים" (?)

 

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

 

 

 

 

*Грибы этого вида не упоминаются в имеющихся в нашем распоряжении источниках как вид, произрастающий в Израиле. Определение вида грибов было сделано без микроскопического исследования, по внешним признакам, которые видны невооруженным глазом

 

Описание 1 (из Энциклопедии грибника, Умельцев А.):

 
Шляпка диаметром 4—12 см, выпуклая, иногда плоскораспростертая, с возрастом становится вогнуто-распростертой, серого цвета, в центре более темная, с волокнистыми чешуйками, особенно густыми в центре.
Мякоть беловатая, плотная, с приятным фруктовым запахом.

Пластинки белые, с возрастом становятся сероватыми, по краям с мелкими черными точками.
Споровый порошок белый.
Ножка в высоту 5—8 см, толщиной 1—2,5 см, беловатого или сероватого цвета, с мелкими точками,
книзу слегка утолщается, плотная.

Растет в хвойных лесах Европы, чаще всего встречается под сосной.

Описание 2, взято и переведено с сайта Bolets :

Гриб, обладающий запахом, который слегка напоминает перечный, шляпка до 8 см в диам, колокольчатая, но вскорости становится плоской, слегка растресканной и с небольшим центральным бугорком, с черными чешуйками на беловато-сером фоне. Пластинки белые, широкие, по краям часто покрытые черными точками. Споры белые, эллипсоидные, 7-8 x 4-5,5 mкм.
Ножка крепкая, длиной с диаметр шляпки, дымчатая или беловатая, с небольшими чешуйками или почти гладкая.

Гриб похож на Т. terreum (Schaeff Fr.) P. Kummer, у которой ножка белее и форма чешуек другая, более хлопьевидная, и T. scalpturatum (Fr.) Quél., у которой с возрастом желтеют пластинки.
Еще может быть спутана с T. squarrosum Bres., у которой более чешуйчатая ножка.

Описание 3
(Взято и переведено из Christensen, M. & Heilmann-Clausen, J. 2008. Tricholoma. – In: Knudsen, H. & Vesterholt, J. (eds.): Funga Nordica, 413-429. Pdf version from MycoKey 3.1. © Nordsvamp 2008 and the author(s): )

Шляпка с отчетливыми, загибающимися назад чешуйками, сильно контрастирующими с белой мякотью, 3-9 см в диам., выпуклая или распустившаяся, иногда с бугорком, поначалу густо-волокнистая, но позже расходится темно-серыми или почти черными чешуйками, в особенности по внешнему краю.
Пластинки не слишком частые, беловатые или бледно-серые, иногда краснеющие в старых экземплярах
Ножка 3-7 x 1-2 см, цилиндрическая, прямая или изогнутая, обычно с утолщенным, но суживающимся к концу основанием, белая, яркая, часто местами с отдельными черноватыми чешуйками, иногда с маленькими сине-зелеными пятнами в основании.
Мякоть белая, запах сладковатый, напоминающий запах кедрового дерева или мёда, после срезания - мучнистый. Вкус мучнистый, может быть слегка горьковатым
Споры (4-)4.5-6.5(-7) x 3-4.5 µm,

Растут под хвойными деревьями.


Примечание: судя по всему, малоизвестный съедобный гриб, требующий предварительного отваривания.

*השם העברי של הפטריה אינו רשמי, אלא רק תרגום השם הלואזי

*המין הזה לא מצויין כפטריה הגדלה בישראל, לפי המקורות הכתובים שיש בידיינו. הגדרנו את המין של הפטריה ללא בדיקה מיקרוסקופית, על-פי הסימנים הנראים לעין.

 

תאור מס' 1, שנלקח מתוך ספר Энциклопедии грибника:

 

הכובע קמור ונעשה שטוח, לעתים שקוע במרכזו, קוטרו 4-12 ס"מ, צבעו אפור, כהה יותר במרכז, פניו מכוסים קשקשים סיביים, צפופים ביותר במרכז הכובע.

הבשר לבנבן, מוצק, ריחו נעים כריח פירות.

אבקת הנבגים בצבע לבן

הדפים לבנים ועם הזמן נעשים אפרפרים, עם כתמים קטנים שחורים בקצותיהם.

הרגל מתרחבת במקצת בבסיסה, מוצקה, גובהה 5-8 ס"מ, עוביה 1-2,5 ס"מ, צבעה לבנבן או אפרפר, מכוסה כתמים קטנים.

 

גדלה ביערות באירופה, בעיקר לרגלי אורנים

 

התאור מס' 2, נלקח ותורגם מהאתר Bolets

 

לפטריה יש ריח שמזכיר את ריח הפלפל. הכובע פעמוני, קמור ונעשה שטוח במהרה, קוטרו עד 8 ס"מ, פניו מכוסים קשקשים שחןרים על רקע לבנבן-אפור, סדוקים במקצת, עם פיטם קטן

הדפים לבנים, רחבים, קצותיהם לעתים מכוסים כתמים שחורים

הנבגים לבנים, אליפסואידיים, גודלם 7-8 על 4-5,5 מיקרון

הרגל מוצקה, גובהה כקוטר הכובע, צבעה אפרפר או לבנבן, עם כיסוי קל של קשקשים או חלקה כמעט.

 

הפטריה דומה לישעורית אפורה, שיש לה רגל לבנה יותר וצורת הקשקשים פתיתית יותר, וגם לישעורית סדוקה, שדפיה מצהיבים עם הזמן. גם דומה לישעורית קשקשית-רדל, עם רגל קשקשית יותר.

 

התאור מס' 3, שנלקח ותורגם מתוך Christensen, M. & Heilmann-Clausen, J. 2008. Tricholoma. – In: Knudsen, H. & Vesterholt, J. (eds.): Funga Nordica, 413-429. Pdf version from MycoKey 3.1. © Nordsvamp 2008 and the author(s) :

 

הכובע בעל קשקשים ניכרים ובולטים על רקע לבן, קוטרו 3-9 ס"מ, קמור ונעשה שטוח, לעתים בעל פיטם, תחילה סיבי מאוד, אחר-כך מכוסה קשקשים בצבע אפור-כהה או שחור, במיוחד בקצותיו.

הדפים לא צפופים מאוד, לבנבנים או אפרפרים-חיוורים, לפעמים מאדימים בפטריות בשלות.

הרגל גלילית, זקופה או כפופה, בדרך-כלל מתרחבת בקרבת בסיסה, אך צרה-חרוטית בקצה הבסיס, גובהה 3-7 ס"מ, עוביה 1-2 ס"מ, , צבעה לבן בוהק, פה שם מכוסה קשקשים שחרחרים בודדים, לפעמים עם כתמים קטנים בצבע כחול-ירוק בבסיסה.

הבשר לבן, הריח מתקתק, המזכיר את ריח של עץ ארז או של דבש, לאחר שנחתכה - ריח קמחי. הטעם קמחי, יכול להיות מריר במקצת

הנבגים בגודל 4,5-6,5 על 3-4,5 מיקרון

 

גדלות לרגלי עצים מחטניים

 

הערה: ככל הנראה הפטריה לא מוכרת ולא שכיחה, וראויה למאכל לאחר בישול מקדים

Хостинг от uCoz