К списку видов - לרשימת המינים          Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית   

   

Byssomerulius corium/Meruliopsis corium Биссомерулиус корковый/Мерулиопсис кожистый תלמית גלדנית

 

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

 

Found in December 2011 by Alex from Ashdod

 

Плодовые тела распростертые или отогнутые, редко бывают шляпковидно-половинчатыми, часто сливающиеся-приросшие или черепитчато-расположенные, 5-10 см в длину, 2-4 см в ширину и 0,5-6 мм в толщину. Консистенция плодовых тел бумагообразная, при высыхании ломкая. В отогнутых плодовых телах верхняя сторона шляпок бледная, белая или сероватая, шерстисто-войлочная или гладкая, слабо зональная, до 5 см шириной и 6 мм толщиной. Края плодовых тел стерильные, отогнутые или приросшие к субстрату, белые, иногда розовато-бежевые, хлопьевидно-опушенные, по краям мочковатые, до 3 мм шириной. Гимений  бледно-желтый, бледно-оранжевый, охристый, красно-оранжевый или красноватый, в старых плодовых телах с сероватым или фиолетовым оттенком, восковатый, морщинисто-складчатый, 0,2-2 мм толщиной, складки около 0,3 мм шириной и до 1 мм глубиной, прерывисто-волнистые или продолжающиеся, с перемычками, формирующие концентрические или овальные участки, 2-4 на 1 мм. Ткань гриба бледная, белая, в среднем около 0,7 мм толщиной, в отогнутых экземплярах до 5 мм толщиной.

Споры эллипсоидно-цилиндрические, слегка изогнутые, гладкие, бесцветные, обычно с центральной каплей масла, 4-9*2-4,5 мкм.

 

Произрастает на опавших ветвях и мертвых стволах лиственных и хвойных деревьев. Вызывает белую гниль. В Израиле найден в районе Рамот Менаше на сухих ветвях фисташки палестинской, сосны итальянской (пинии), сосны иерусалимской, лавра, рожкового дерева, дуба, эвкалипта и др.

 

Несъедобен

גוף הרביה זוחל או נוגע, לעתים רחוקות דמויי כובע חצוי, לעתים מתלקדים ומחוברים למצע או מסודרים אחד מעל השני, 5-10 ס"מ באורך, 2-4 ס"מ ברוחב ו-0,5-6 מ"מ בעובי. מרקמו של גוף הרביה דמוי נייר, שביר בהתיבשות. בגופי הרביה נוגעים הצד העליון של הכובע הוא חיוור, לבן או אפרפר, לבדי-צמרי או חלק, בעל אונות חלשות, רוחבו עד 5 ס"מ, עוביו עד 6 מ"מ. שולי גוף הרביה סטריליים, מחוברים למצע או מנותקים ממנ, פתיתיי-לבדיים, מצוייצים בקצוות, רוחבם עד 3 מ"מ, צבעם לבן או בז'-ורדרד. ההינומית דמויית שעווה, בעלת קפלים וקמטים שעוביהם 0,2-2 מ"מ, רוחב הקפלים כ-0,3 מ"מ ועומקם עד 1 מ"מ. הקמטים גליים, קטועים או נמשכים ובעלי קשרי רוחב, היוצרים קטעים מעגליים או אליפסואידיים, 2-4 על 1 מ"מ. צבע ההינומית צהוב-חיוור, כתום-חיוור, צהוב-עכור, אדום-כתום או אדמדם, בגופי הרביה הותיקים בעל גוונים סגלגלים או אפרפרים. בשר הפטריה חיוור, לבן, עוביו כ-0,7 מ"מ בממוצע, בחלקים הדמויי כובע עד 5 מ"מ.

הנבגים אליפסואידיים-גליליים, כפופים מעט, חלקים, חסרי צבע, בדרך כלל בעלי טיפת שמן מרכזית, גודלם 4-9*2-4,5 מיקרון.

 

הפטריה גדלה על ענפים וגזעים יבשים ומתים של עצי עלים ומחטים. גורמת לריקבון לבן. בישראל נמצאה באזור של רמות מנשה על ענפים יבשים של אורן, פיסטוק, חרוב, דפנה, אלון, אוקליפטוס וכ'.

 

אינה טובה למאכל.

В описании использован материал из статьи Checklist of Hymenomycetes (Aphyllophorales s.l.) and Heterobasidiomycetes in Israel, by Daniel Tura, Ivan V. Zmitrovich, Solomon P. Wasser and Eviatar Nevo (2010), а также с сайта Mycobank

בתאור השתמשנו במידע מתוך מאמר

 Checklist of Hymenomycetes (Aphyllophorales s.l.) and Heterobasidiomycetes in Israel, by Daniel Tura, Ivan V. Zmitrovich, Solomon P. Wasser and Eviatar Nevo (2010), וגם מהאתר Mycobank

Хостинг от uCoz