К списку видов - לרשימת המינים          Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית      

Fomes fomentarius

Трутовик настоящий

אבוקית דליקה

 

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

 

Сайту нужны фотографии этого гриба - תמונות הפטריה הזאת חסרות באתר

 

Плодовое тело многолетнее, сидячее, копытовидное, присоединенное к субстрату широкой стороной, жесткое, деревянистое, 10-25(30) см в поперечнике, примерно столько же в высоту, 5-20 см в ширину. Верхняя поверхность быстро формирует жесткую голую темно-коричневую корку с концентрическими бороздами или волнами, более свежие молодые зоны роста охристо- или рыже-коричневые, старые зоны, ближе к основанию, серого цвета. Край притупленный, опушенный и беловатый или светло-коричневый.

Нижняя поверхность пористая, чуть вогнутая, ровная или выпуклая, в молодом возрасте кремовая, затем светло-охристая или коричневатая. Поры округлые, 3-4(5) на 1 мм. Трубочки 2-5(8) мм, в многолетних плодовых телах бывают промежуточные слои коричневых трубочек.

Мякоть (трама) пробковая, волокнистая и жесткая, светло- или желтовато-коричневая, концентрически зонированная, до 1 см толщиной, представляет собой довольно тонкий слой между коркой поверхности и слоями трубочек.

Споры эллипсоидно-цилиндрические, гладкие, бесцветные, 12-19*4-7 мкм

 

Произрастает одиночно или группами, на мертвых, или ослабленных живых деревьях, в основном на лиственных, иногда на хвойных. Вызывает белую гниль. В Израиле найден на сухом стволе дуба.

 

Несъедобен.

 

Может быть спутан с Ганодермой плоской, имеющей плоские консолевидные плодовые тела и кремовые поры, а также бородавчатые споры с тупыми концами.

גוף הרביה רב-שנתי, יושב, דמוי פרסה או מדף עבה, מחובר למצע בצדו הרחב, קשה, מעוצה, קוטרו 25-10(30) ס"מ, גובהו 10-20 ס"מ, רוחבו 5-20 ס"מ. צדו העליון דמוי קרום קשה בצבע חום-כהה, בעלת חריצים וגלים מעגליים, ואונות הגדילה. האונות הצעירות יותר צבען חום-צהבהב או חום-חלודה, האונות הותיקות יותר אפורות וקרובות יותר למקום החיבור למצע. שוליו מעוגלים, צמריים, לבנבנים או חומים-בהירים.

צדו התחתון קעור במקצת, שטוח או קמור, בעל נקבים. צבעו בגיל צעיר קרם, ואחר-כך צהבהב-עכור או חום-בהיר. הנקבים מעוגלים, 4-3(5 יחידות במ"מ אחד. הצינורות אורכם 5-2(8) מ"מ, לגופי הרביה שעברו מספר שנים יש שכבות ביניים של צינורות חומים.

בשר הפטריה דמוי שעם, סיבי וקשה, צבעו חום-בהיר או חום-צהוב, בעל אונות, עוביו מגיע ל-1 ס"מ. המארג מהווה שכבה דקה יחסית בין הקרום החיצוני העליון לבין שכבות הצינורות.

הנבגים אליפסואדיים-כדוריים, חלקים, חסרי צבע, גודלם 12-19*4-7 מיקרון

 

הפטריה גדלה בודדת או בקבוצות, על גזעים מתים או חלשים של עצי עלים, ולפעמים על מחטניים. גורמת לריקבון לבן. בישראל נמצאה על גזע יבש של אלון.

 

אינה טובה למאכל.

 

דומה לבהוקית שטחה, בעלת גופי הרביה דמויי מדף שטוח, שכבת הנקבים בצבע קרם ונבגים בעלי בליטות.

В описании использован материал из статьи Checklist of Hymenomycetes (Aphyllophorales s.l.) and Heterobasidiomycetes in Israel, by Daniel Tura, Ivan V. Zmitrovich, Solomon P. Wasser and Eviatar Nevo (2010), а также из книги  "Fungi of Switzerland, vol. 2. Non Gilled Fungi", by J. Breitenbach, F. Kranzlin и сайта Mycobank

בתאור השתמשנו במידע מתוך מאמר

 Checklist of Hymenomycetes (Aphyllophorales s.l.) and Heterobasidiomycetes in Israel, by Daniel Tura, Ivan V. Zmitrovich, Solomon P. Wasser and Eviatar Nevo (2010), וגם מתוך ספר "Fungi of Switzerland, vol. 2. Non Gilled Fungi", by J. Breitenbach, F. Kranzlin ומהאתר Mycobank

Хостинг от uCoz