К списку видов - לרשימת המינים          Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית      

 

Macrolepiota procera Гриб-зонтик пестрый

מטרנית ססגונית

 

Фотографии в интернете - תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете - תמונות באינטרנט
Фотографии в интернете - תמונות באינטרנט

 

   
   

 

Плодовые тела  бывают очень крупных размеров.
Шляпка диаметром 20—35 см, вначале шаровидная, затем раскрывается от ширококонической, выпуклой до зонтиковидной, края могут оставаться слегка загнутыми. В центре часто хорошо заметен тёмный округлый бугорок. Кожица радиально-волокнистая, коричневато-серая, покрыта легко отделяющимися тёмно-коричневыми угловатыми чешуйками.
Мякоть шляпки рыхло-мясистая, позже более плотная, белая или светлая, не изменяется при надавливании и на срезе. Запах слабый, грибной, вкус приятный, ореховый.
Ножка 10—30 (до 40) см, толщиной 1—2 (до 4)см, цилиндрическая, полая, жёстковолокнистая, с шаровидным утолщением в основании, легко отделяется от шляпки. Поверхность ножки у молодых грибов однотонно-коричневая, позже светло-бурая, покрытая тёмными чешуйками, часто расположенными кольцами, от чего ножка кажется поперечно-полосатой или похожей на змеиную кожу.
Пластинки шириной до 2 см, к ножке сужаются, легко отделяются от шляпки, свободные, белые, частые, с возрастом становятся кремовыми или бежевыми, возле ножки образуют тонкий хрящевидный коллариум. Кольцо плёнчатое, широкое, сверху белое, снизу буроватое, с раздваенным краем, легко двигается по ножке. Вольва отсутствует.
Споровый порошок белый или кремовый.

Произрастает на почве на открытых травянистых местах, на опушках дубовых лесов, иногда образуя "ведьмины круги", в ноябре-феврале.

Малоизвестный съедобный гриб, в пищу идет лишь шляпка (ножка жесткая).

Имеет сходство с ядовитым Зеленопластинником свинцовошлаковым!, от которого легко отличается цветом пластинок.

גופי הרביה מגיעים למימדים מרשימים מאוד.

הכובע כיפתי, ביצתי, ההולך ונפרש עם פיטם ניכר עגול במרכזו, קוטרו 20-35 ס"מ, שוליו יכולים להישאר מקופלים קלות. העור של הכובע סיבי, צבעו חום-אפור, מכוסה בקשקשים חומים-כהים המתנתקים.

בשר הכובע רך ובשרני, נעשה מוצק יותר, לבן או בהיר, לא משתנה בלחיצה. ריחו חלש, טעמו נעים כטעם אגוזים.

הרגל גלילית, חלולה, סיבית קשה, בולבוסית בבסיסה, גובהה 10-30, לפעמים עד 40 ס"מ, עוביה 1-2, עד 4 ס"מ, מתנתקת מהכובע בקלות. לפטריה צעירה פני הרגל חומים חד-גוונים, אחר-כך חומים-בהירים, לפעמי מכוסים קשקשים כהים, המסודרים צורה של חגורות, כך שהרגל נעשית דומה לעור נחש.

הדפים חפשיים, צפופים, רוחבם עד 2 ס"מ, צרים יותר בצד הרגל, מתנתקים מהכובע בקלות, עם הזמן מקבלים צבע קרם או בז', מתאחדים ליד הרגל במן צווארון סחוסי.

הטבעת קרומית, רחבה, בחלקה העליון לבנה, בחלקה התחתון חומה-בהירה, מתפצלת בקצותיה, נעה.

אבקת הנבגים בצבע לבן או קרם

הפטריה גדלה על הקרקע, בשטחים פתוחים, בקרחות של חורשות אלונים, לפעמים יוצרת מעגלים, בנובמבר-פברואר

הכובע נאכל, הרגל קשה וסיבית מדי

דומה לירוקת-דפים קיצית הרעילה, שונה ממנה בצבע הדפים

В описании использован материал из книги  проф. С.П. Вассера  "Путеводитель по съедобным и ядовитым грибам Израиля" בתאור השתמשנו במידע מתוך ספרו של פרופ. ואסר "Путеводитель по съедобным и ядовитым грибам Израиля
Хостинг от uCoz