К списку видов - לרשימת המינים          Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית      

 

Macrolepiota konradii/Lepiota excoriata var. konradii Huijsman Гриб-зо́нтик Конрада

מיטרנית konradii

 

Фотографии в интернете - תמונות באינטרנט
Фотографии в интернете - תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете - תמונות באינטרנט

 

 

Фотографии спор гриба-зонтика Конрада - תמונות הנבגים של המיטרנית

 

Шляпка диаметром 6—12 см, в центре относительно толстая, по краям тонкомясистая, вначале яйцевидная, полуокруглая или колокольчатая, затем выпукло-распростёртая, в центре имеется низкий сосочковидный бугорок. Край прямой, слегка бороздчатый, при подсыхании волнистый. Кожица не доходит до краёв шляпки, от беловатой до грязно-серой, в центре умбровая, чёрно-коричневая или с розоватым оттенком, при росте шляпки растрескивается, и становится звёздчато-разорванной, поверхность шелковисто-волокнистая.
Мякоть шляпки белая, плотная, на срезе не изменяется, с возрастом по краям слегка коричневеет, с приятным грибным запахом и вкусом.
Ножка высотой 7—15 см, диаметром 0,5—1,5 см, цилиндрическая, в основании с булавовидным расширением до 2,5 см, иногда слабо изогнутая, выполненная. Поверхность ножки коричневатая, бороздчатая, с возрастом от растрескивания кожицы могут образовываться мелкие тёмно-коричневые чешуйки.
Пластинки свободные, с небольшим коллариумом, белые или бледно-кремовые, частые, широкие, с ровным краем, легко отделяются от шляпки.
Остатки покрывала: кольцо белое, простое, по краю часто раздвоенное, широкое, подвижное, сверху беловатое, снизу коричневатое; вольва отсутствует.
Споровый порошок беловато-кремовый.
Споры бесцветные, гладкие, эллипсоидные, 11,5—15,5×7—9 мкм,с порой прорастания, содержат одну большую флуоресцирующую каплю.

Растёт на почве в хвойных, лиственных и смешанных лесах, парках. Вырастает отдельными экземплярами или группами. Известен в Европе и Азии. Встречается редко.

С. П. Вассер считает этот гриб съедобным. В пищу употребляется только шляпка

הכובע ביצתי או פעמוני, ההולך ונפרש, עם פיטם במרכזו, קוטרו 6-12 ס"מ, מרכזו עבה ובשרני יותר, שוליו ישרים, מפוספסים מעט, בהתיבשו גליים. הקוטיקולה של הכובע לא מגיעה עד לשוליו, תוך כדי גדילת הכובע היא נסדקת והופכת קרועה דמויית כוכב, צבע הכובע לבנבן, אפןר-עכור, במרכז כהה יותר, חום-אדמדם, חום-שחור, בגוון ורדרד, פניו סיביים-קטיפתיים. בשר הכובע לבן, מוצק, לא משתנה בחתך, בהבשלה הופך חום-בהיר בשוליו, ריחו וטעמו נעימים פטרייתיים

הרגל גלילית, בולבוסית בבסיסה, לפעמים כפופה מעט, גובהה 7-15 ס"מ, עוביה 0,5-1,5 ס"מ, בבסיסה עד 2,5 ס"מ, פניה מפוספסים, בהבשלה מכוסים בקשקשים קטנים חומים-כהים על רקע חום-בהיר.

הדפים חפשיים, לבנים או בצבע קרם-לבן, צפופים, רחבים, מתנתקים מהכובע בקלות

הטעבת לבנה, לעתים מתפצלת בקצותיה, רחבה, נעה, מלמעלה לבנבנה, מלמטה בצבע חום-בהיר

אבקת הנבגים בצבע קרם-לבנבן

נדירה, גדלה על הקרקע ביערות של עצי-עלים ועצי-מחט, בפארקים, בקבוצות או בודדת

הכובע נאכל, הרגל קשה וסיבית מאוד

В описании использован материал с сайта dic.academic.ru בתאור השתמשנו במידע מהאתר dic.academic.ru
Хостинг от uCoz