К списку видов - לרשימת המינים          Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית    

Geastrum sessile/fimbriatum/rufescens var. minor Pers. Звездовик бахромчатый/сидячий כוכבנית מאדימה

 

Фотографии в интернете - תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете - תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете - תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете - תמונות באינטרנט

 

(c) Alex.Ashdod (c) Alex.Ashdod (c) Alex.Ashdod
(c) Zorik (c) Zorik (c) Alex.Ashdod

Фотографии спор Звездовика бахромчатого - תמונות הנבגים של כוכבנית מאדימה

 

Молодое плодовое тело подземное, шаровидное или яйцевидное, иногда, когда несколько плодовых тел растут тесной группой - неправильной формы. 1-4 см в диам. Поверхность бледная,  беловатая или бежевая.

Затем экзоперидий (внешняя оболочка) звездообразно растрескивается на 5-13 (обычно 5-10) остроконечных лучей разной формы, которые часто подворачиваются под диск экзоперидия. Лучи не гигроскопичны, но в высохших экземплярах иногда загибаются по направлению к плодовому телу. Чаще всего форма распустившегося плодового тела мешковидная, но иногда лучи распластаны или приподняты в виде арки. Их диаметр 1,5-6, при горизонтальных лучах 7-12 см.

 Псевдопаренхиматозный слой экзоперидия (верхняя поверхность луча) до 3 мм в толщину, сперва беловатый, затем бежевый, бледно-охристый, серо- или охристо-коричневый, иногда с легким красноватым оттенком (Geastrum rufescens), в старых экземплярах коричневый, темно-коричневый, обычно довольно скоро опадает, но иногда сохраняется.

Волокнистый, промежуточный, слой беловатый или бежевый с обеих сторон, внешняя сторона гладкая и иногда блестящая. В старых экземплярах со временем обнажается полностью, белый или грязно-белый, бумагообразный и морщинистый в сухом состоянии, дряблый во влажном.

Мицелиальный, нижний слой экзоперидия покрыт песчинками и частицами растений, несколько бархатистый, беловатый или бежевый, внутренняя поверхность гладкая, бежевая, матовая или блестящая, иногда он сохраняется в виде чаши на поверхности почвы.

Плодовое тело, заключенное во внутреннюю оболочку (эндоперидий) шаровидное, широкоовальное или сплюснутое, 0,5-3,5 (обычно 1-2,5) см в диам, сидячее или с очень короткой ножкой. Эндоперидий гладкий или слабоопушенный, обычно светлый, серовато-коричневый, коричневато-серый, бледно-бежевый, бывает более темным.

Перистома бахромчатая, не четко очерченная, обычно коническая или сосочковидная, иногда почти плоская, гладкая, реже складчатая, обычно одноцветная с поверхностью оболочки.

Колумелла колоновидная или булавовидная, закругленная или плоская в разрезе, беловатая или бежевая.

Зрелая глеба коричневая с оливковым оттенком, порошковидная. В молодых грибах жесткая, без особого вкуса и запаха.

Споры шаровидные, слабо шероховатые, часто с каплей масла, светло-коричневые или бесцветные, 3,5-5 мкм

 

Не распространен, произрастает в ноябре-январе, на песчаных почвах и в эвкалиптовых рощах.

 

Несъедобен

גוף הרביה הצעיר מתפתח מתחת לאדמה, דמוי כדור או ביצה, לפעמים, כאשר כמה גופי רביה גדלים בקבוצה צפופה, צורתם לא סימטרית, קוטרו 1-4 ס"מ, פניו חיוורים, לבנבנים או בצבע בז'.

אחר-כך המעטה החיצוני נפתח דמוי כוכב ל-5-13 (בדרך כלל 5-10) קרניים בעלות קצוות חדים ולעתים מתקפלות מתחת לדיסקוס של המעטה החיצוני, אינן היגרוסקופיות אבל בפריטים יבשים לפעמים מקופלות לעבר גוף הרביה. צורתו של גוף הרביה הפתוח לרוב דמוית שק וקוטרו 1,5-6 ס"מ, לפעמים הקרניים פרוסות על הקרקע (וקוטרו 7-12 ס"מ) או מורמות דמויות קשת. .

צדה העליון של הקרן - השכבה העליונה של המעטה החיצוני, עוביה עד 3 מ"מ, צבעה בתחילה לבנבן, אחר-כך בז', צהבהב-קינמוני, חום-קינמוני או חיוור במקצת בגוון אדמדם-קל (Geastrum rufescens), חום או חום-כהה בפריטים ותיקים, לרוב נושר עד מהרה .

השכבה הבינונית של המעטה החיצוני לבנבנה או בצבע בז' משני הצדדים, צדה החיצוני חלק ולפעמים מבריק. בגופי הרביה ותיקים השכבה נחשפת במלואה, לבנה או לבנה-עכורה, דמויית נייר ומקומטת בתנאי יובש, רופסת בתנאי לחות.

צדו התחתון של המעטה החיצוני קטיפתי במקצת, מכוסה גרגירי חול ושיירי צמחים, צבעו לבנבן או בז'. צדה הפנימי של השכבה חלק, עמום או מבריק, צבעו בז', לפעמים השכבה נשמרת בצורת כוס על פני הקרקע.

 גוף הרביה העטוף במעטה הפנימי הינו יושב או בעל רגלית קצרה מאוד, כדורי, פחוס או אליפסואידי רחב, רוחבו 0,5-3,5 (בדרך כלל 1-2,5) ס"מ. המעטה הפנימי חלק או קטיפתי במקצת, בדרך כלל בהיר, צבעו חום-אפרפר, בז', חום-קינמוני, לפעמים כהה יותר.

הפתח משונן, דמוי חרוט או פיטם, לפעמים כמעט שטוח או מחורץ, צבעו כצבע המעטה. הרגלית חסרה או קצרה מאוד. העמודית (columella) דמוית עמוד או שרביט, צבעה לבנבן או בז'.

הגלבה הבשלה דמויית אבקה, צבעה חום בגוון ירוק-זיתי. בפטריות צעירות היא קשה, ללא טעם וריח מיוחד.

הנבג כדורי, מחוספס במקצת, גודלו 3,5-5 מיקרון, צבעו חום-בהיר או חסר-צבע.


אינה שכיחה, גדלה בנובמבר-ינואר, באדמות חוליות ובחורשות אקליפטוסים


אינה טובה למאכל

В описании использован материал из книги проф. Нисана Биньямини "Высшие грибы в Израиле" а также с сайта Mycobank

בתאור השתמשנו במידע מתוך ספרו של פרופ. ניסן בנימיני "פטריות עילאיות בישראל" וגם מהאתר Mycobank

Хостинг от uCoz