К списку видов - לרשימת המינים          Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית   

   

Laetiporus sulphureus Трутовик серно-желтый נקובית מצהיבה

 

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

 

(c) bychik, Germany

 

Плодовые тела однолетние, 4-6 см в диам., 1-4 см толщиной, в виде языкообразных и веерообразных шляпок, прикрепленных боком или ножкообразно оттянутым основанием, но чаще всего образующих черепитчатые или розетковидные, иногда почти  округлые группы до 20 (40) см в диам., в которых они срастаются основаниями. Верхняя поверхность шляпок гладкая, радиально-волнистая, радиально-морщинистая, нередко слабо концентрически-бороздчатая, оранжево- или серно-желтая, часто с розоватым оттенком, позже выцветает до светло-желтой, с волнистым, волнисто-лопастным краем. Трубчатый слой серно-желтый. Поры округлые или угловатые, серно-желтые, 2-3 на 1 мм. Мякоть в молодом возрасте мягкая, водянисто-мясистая, белая или бледно-желтая.

Споровый порошок беловатый. Споры 5-7*3-5 мкм, широкоэллипсоидные или яйцевидные, гладкие, бесцветные.

 

Редкий гриб. Произрастает как паразит чаще в лиственных, реже хвойных насаждениях. Растет на живых, ослабленных и мертвых деревьях и вызывает быстро распространяющуюся бурую гниль. В Израиле найден на живом стволе эвкалипта, а также на стволе алеппской сосны, в ноябре, а также в феврале и марте .

 

Съедобный гриб со специфическим вкусом. Употребляется в пищу в молодом возрасте (старые плодовые тела жесткие) после отваривания в течении 30-45 мин. Обладает специфическим вкусом и может оказать слабительное действие на некоторых людей. Содержит антибиотические вещества.

גוף הרביה חד-שנתי, הכובע עבה, 1-4 ס"מ בעוביו, דמוי מניפה או צדף, לפעמים בעל רגל צדית, בודד או גדל בקבוצות של כמה גופי רביה דמויות מניפה או שושנה בקוטר עד 20(40) ס"מ, בעלות בסיס משותף. הצדף-כובע קוטרו כ-4-6 ס"מ, צדו העליון חלק, סיבי, מקומט במקצת או בעל חריצים עגולים קלים, צבעו צהוב-תפוז או צהוב-גופרתי, לעתים אדמדם-תפוז בקרבת השוליים, עם הזמן הופך לצהוב-בהיר, שוליו גליים, דמויי להב. הנקבים עגולים-מצולעים, ומספרם ב-1 מ"מ 2-3, צבעם גופרתי-צהוב. הבשר רך בגיל צעיר, בשרני-מימי, לבן, קרם-צהבהב. צבע הצינורות כצבע הנקבים.

הנבג דמוי ביצה עד אליפסואידי רחב, גודלו 3-5*5-7 מיקרון, חלק וחסר-צבע. אבקת הנבגים לבנבנה.


הפטריה נדירה, גדלה כטפטריה טפילית על גזע של אקליפטוס ועל עצי-עלה אחרים, חיים, מוחלשים או מתים, לפעמים גם על עצי מחט. ידועה כגורמת ריקבון חום לעצי-עלה.  בישראל נמצאה על גזע חי של אוקליפטוס וגם על גזע של אורן ירושלמי, בנובמבר, פברואר ומרס.


ניתנת לאכילה בשלב צעיר, כל עוד הבשר עדיין רך, לאחר בישול ממושך של 30-45 דקות. בעלת טעם ספציפי וגם יכולה לגרום לשלשולים לאנשים מסויימים. מכילה חומרים אנטיביוטיים.
 

В описании использован материал из статьи Checklist of Hymenomycetes (Aphyllophorales s.l.) and Heterobasidiomycetes in Israel, by Daniel Tura, Ivan V. Zmitrovich, Solomon P. Wasser and Eviatar Nevo (2010), а также из книг проф. С.П. Вассера " "Путеводитель по съедобным и ядовитым грибам Израиля" проф. Нисана Биньямини "Высшие грибы в Израиле"

בתאור השתמשנו במידע מתוך מאמר

 Checklist of Hymenomycetes (Aphyllophorales s.l.) and Heterobasidiomycetes in Israel, by Daniel Tura, Ivan V. Zmitrovich, Solomon P. Wasser and Eviatar Nevo (2010), וגם מתוך ספרים של פרופ. ואסר "Путеводитель по съедобным и ядовитым грибам Израиля" של פרופ. ניסן בנימיני "פטריות עילאיות בישראל"

Хостинг от uCoz