К списку видов - לרשימת המינים          Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית      

 
Parasola leiocephala/Coprinus leiocephalus Наво́зник гладкошляпковый "דיאוית חלקה"

 

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

Фотографии в интернете- תמונות באינטרנט

 

Фотографии спор Навозника гладкошляпкового - תמונות הנבגים של דיאוית חלקה

 

Шляпка зрелого экземпляра 1,5-3,5(5) см, сперва узко-яйцевидная или эллипсоидная, желтоватая или желтовато-коричневатая, 0,5-2,5 см высотой, 0,3-1,5 см толщиной, затем становится колокольчатой, выпуклой, плоско-выпуклой до плоской, часто слегка вдавленная в центре. Поверхность шляпки складчато-полосатая почти до центра, бледно-серая или бледно-серо-бежевая. Центр желтовато-или рыжевато-коричневый. Края шляпки сперва подвернуты, со временем выпрямляются.

Мякоть шляпки перепончатая, тонкая, ломкая, без особого вкуса и запаха.
Пластинки свободные, оканчиваются на расстоянии 1-2 мм от ножки, тонкие, узкие, сперва довольно частые, со временем средней частоты, с пластиночками. Сперва бледные, беловатые, затем серо-коричневые и, наконец, черноватые. Не растворяются.

Ножка 3-10(14) см в длину, 0,1-0,3 см в толщину, центральная, цилиндрическая, тонкая, ломкая, более или менее ровная, со слегка клубневидным утолщением в основании. Поверхность ножки бледная, гладкая, блестящая, полупрозрачная, беловатая или бледно-буровато-желтоватая.

Споровый порошок черноватый. Споры 8.1-11.8 x 7.0-10.5 x 5.3-7.5 µm, гладкие, широкие, пятиугольные, серцевидные или округлые в форме яблока, с выступающей порой прорастания, темно-красно-коричневые.


Произрастает одиночно, разбросанно или скученно в травянистой местности, в особенности под деревьями, на гниющем опаде. В Израиле найден в ноябре-декабре 2012 в дубовых рощах кармельских лесов а также в сосновом лесу Бейт Яаран.


Несъедобный гриб.

 

Схожий вид - Навозник складчатый, который чаще встречается в траве на открытой местности и обладает более крупными и более вытянутыми спорами.

*השם העברי של הפטרייה הינו זמני בלבד

הכובע בתחילה ביצתי-מאורך או אליפסואודי, גובהו 0,5-2,5 ס,מ, עוביו 0,3-1,5 ס"מ, צבעו צהבהב או חום-צהבהב-בהיר. לאחר מכן נעשה פעמוני, קמור, קמור-שטוח ולבסוף שטוח, קוטרו 1,5-3,5(5) ס"מ ומרכזו לעתים שקוע במקצת. פניו מחורצים-מפוספסים כמעט עד המרכז, צבעו אפור-חיוור או אפור-בז'-חיוור. צבע המרכז חום-צהבהב או חום-חלודי-בהיר. שולי הכובע בתחילה מקופלים ונעשים ישרים.

בשר הכובע דק, עדין, שביר, קרומי, ללא טעם וריח מיוחד.

הדפים חפשיים, נגמרים במרחק של 1-2 מ"מ מהרגל, דקים, צרים, בתחילה די צפופים, אחר-כך הצפיפות בינונית, יש דפי ביניים. צבעם בתחילה חיוור, לבנבן, לאחר מכן חום-אפור ולבסוף שחרחר. הדפים אינם מתמוססים.

הרגל מרכזית, גלילית, דקה, שבירה, ישרה פחות או יותר, בולבוסית במקצת בבסיסה. גובהה 3-10(14) ס"מ, עוביה 0,1-0,3 ס"מ. פניה חלקים, מבריקים, חצי-שקופים, חיוורים, לבנבנים או חומים-צהבהבים-בהירים.

אבקת הנבגים שחרחרה. הנבגים חלקים, רחבים, צורתם מחומשת, דמויית לב או תפוח, עם פתח הנביטה בולט. גודלם 8,1-11,8*7,0-10,5*5,3-7,5 מיקרון. צבעם חום-אדום-כהה.

 

הפטרייה גדלה בודדת או בקבוצות פזורות או צפופות, בין עשבים, בדרך כלל מתחת לעצים על שכבת העלווה הרקובה. בישראל נמצאו בנובמבר-דצמבר 2012 בחורשות האלונים ביערות הכרמל ובחורשת האורנים בית יערן.

 

לא ראויה למאכל

 

דומה לבת מינה דיאוית מחורצת, אשר גדלה לעתים תכופות בשטחים פתוחים ובעלת נבגים גדולים יותר ומאורכים יותר.

В описании использован материал с сайтов California Fungi а также grzyby.pl

בתאור השתמשנו במידע מהאתרים California Fungi וגם grzyby.pl

Хостинг от uCoz