К списку видов - לרשימת המינים          Форум-פורום            Домашняя страница-דף הבית      

 

Amanita phalloides (!) Мухомор зеленый/Бледная поганка (!)

אמנית המות (!)


Фотографии в интернете - תמונות באינטרנט
Фотографии в интернете - תמונות באינטרנט
 

(c) puch

 

Шляпка 4-15 см в диам, вначале полушаровидная, затем плоско-выпуклая, с низким невыдающимся бугорком в центре, сперва бледно-зеленая, оливковая, зеленовато-оливковая, меняется на желтоватую, серовато-зеленую, беловатую, к центру темнее, иногда с беловатыми остатками покрывала, край гладкий.

Пластинки свободные, частые, средней ширины, белые, беловато-кремовые, неровные.
Ножка 5-12х0,8-1,5 см, цилиндрическая, мясистая, сплошная, белая, желтоватая, иногда с зеленоватым оттенком, большей частью с бледно-зеленоватыми полосками (муаровая), в верхней части с широким, высоким, свисающим, снаружи полосатым кольцом, у основания с клубневидным утолщением, которое окружено мешковидной, перепончатой, широкой, свободной белой вольвой.

Мякоть мягкая, белая, под шляпкой может быть желтовато-зеленоватая или желтовато-коричневая, с приятным запахом, особенно в молодых грибах, затем может стать отталкивающим.

 Споровый порошок белый. Споры 7-12х5-10 мкм, широкоовальные, овальные, гладкие, бесцветные.

Произрастает одиночно или группами на почве в дубовых лесах на севере Израиля, в декабре-феврале.

Смертельно ядовитый гриб! Достаточно ¼ плодового тела, чтобы вызвать у детей отравление со смертельным исходом!


По незнанию или небрежности бледную поганку смешивают с шампиньонами, зелеными сыроежками, зеленушками, от которых она отличается по ряду признаков:

Бледная поганка: Пластинки белые , споровый порошок белый, ножка с кольцом и вольвой, мякоть белая.
Шампиньоны: Пластинки бледно-розовые, затем темно-бурые. Споровый порошок черно-бурый, ножка с кольцом, без вольвы. Мякоть желтоватая, розоватая, красноватая.
Сыроежки: Пластинки белые , споровый порошок белый, ножка без кольца и без вольвы, мякоть белая.
Зеленушка: Пластинки желтовато-зеленоватые, споровый порошок белый, ножка без кольца и без вольвы, мякоть белая или светло-желтая.

הכובע בתחילה חצי-כדורי, כיפתי, עחר-כך קמור-שטוח, לעתים עם פיטם רחב ונמוך במרכזו, קוטרו 4-15 ס"מ, צבעו די מגוון: ירוק-חיוור, זיתי-בהיר, זיתי-ירקרק, עם הזמן הופך לירקרק-אפרפר, צהבהב או לפעמים נעשה לבנבן, מרכזו כהה יותר. על פניו לפעמים נשארים שרידי הצעיף לבנבנים. שוליו חלקים, לא מפוספסים.

הדפים חפשיים, צפופים, די חרבים, קצותיהם לא ישרים, צבעם לבן או לבנבן-קרם.

הרגל גלילית, בשרנית, אטומה,  בולבוסית בבסיסה, גובהה 5-12 ס"מ, עוביה 0,8-1,5 ס"מ, צבעה לבן או צהבהב, לפעמים בעל גוון ירקרק או פסים ירקרקים-חיוורים על פניה. הטבעת גבוהה, רחבה, תלויה, מפוספסת. הנרתיק דמוי שק רחב, קרומי, חפשי, לבן.

הבשר רך, לבן, מתחת לכובע יכול להיות צהבהב-חום-בהיר או צהבהב-ירקרק, ריחו נעים, במיוחד בגופי הרביה צעירים, עם הזמן הוא יכול להפוך לריח דוחה.

אבקת הנבגים לבנה. הנבגים אליפסואידיים או אליפסואידיים-רחבים,  חלקים, חסרי צבע, גודלם 7-12*5-10 מיקרון.

 

הפטריה גדלה בודדת או בקבוצות על הקרקע בחורשות אלונים של צפון הארץ, בדצמבר-פברואר.


פטרית מוות מסוכנת ביותר! לילד מספיק לאכול רק רביעית מגוף הרביה כדי לגרום מוות!

מלקטי פטריות לא מנוסים עלולים לבלבל בינה לבין פקועות, חריפיות או ישעורית ירוקה. ההבדל בין אמנית המוות לבין המינים האלה הוא :
לאמנית המוות - דפים לבנים, אבקת הנבגים לבנה, הרגל בעלת טבעת ונרתיק, הבשר לבן
לפקועות - צבע הדפים ורדרד-חיוור, ובהבשלה חום, אבקת הנבגים צבעה חום-שחור, הרגל בעלת טבעת, ללא נרתיק, הבשר צהבהב, ורדרד, אדמדם
לחריפיות - הדפים לבנים, אבקת הנבגים לבנה, הרגל ללא טבעת וללא נרתיק, הבשר לבן
לישעורית ירוקה - הדפים צבעם צהבהב-ירקרק, אבקת הנבגים לבנה, הרגל ללא טבעת וללא נרתיק, הבשר לבן או צהוב-בהיר

В описании использован материал из книги проф. С.П. Вассера " "Путеводитель по съедобным и ядовитым грибам Израиля" а также с сайта California Fungi בתאור השתמשנו במידע מתוך ספרו של פרופ. ואסר "Путеводитель по съедобным и ядовитым грибам Израиля" וגם מהאתר California Fungi
Хостинг от uCoz